EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0010

Orientarea Băncii Centrale Europene din 7 mai 2009 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2009/10)

OJ L 123, 19.5.2009, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/391/oj

19.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/99


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 mai 2009

de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

(BCE/2009/10)

(2009/391/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1 și 14.3, coroborate cu articolul 3.1 prima liniuță, articolul 18 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Realizarea unei politici monetare unice impune definirea instrumentelor și a procedurilor care urmează să fie folosite de către Eurosistem, format din băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare „state membre participante”) și Banca Centrală Europeană (BCE), pentru implementarea acestei politici în mod uniform în zona euro.

(2)

Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1) ar trebui să fie modificată pentru a permite accesul la operațiunile de piață deschisă și la facilitățile permanente ale Eurosistemului instituțiilor de credit care, având în vedere natura lor instituțională specifică în temeiul legislației comunitare, sunt supuse unei verificări de un nivel comparabil cu supravegherea efectuată de către autoritățile naționale competente,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări la anexa I a Orientării BCE/2000/7

În secțiunea 2.1 primul paragraf, a treia teză a celei de-a doua liniuțe se înlocuiește cu următorul text:

„Având în vedere natura instituțională specifică a acestora în temeiul legislației comunitare, instituțiile cu o situație financiară solidă, în sensul articolului 101 alineatul (2) din tratat, care sunt supuse unei verificări de un nivel comparabil cu supravegherea efectuată de către autoritățile naționale competente, pot fi acceptate în calitate de contrapărți. Instituțiile cu o situație financiară solidă supuse unei supravegheri nearmonizate, efectuate de către autoritățile naționale, de un nivel comparabil cu supravegherea armonizată la nivelul UE/SEE, pot fi, de asemenea, acceptate în calitate de contrapărți, de exemplu sucursalele stabilite în zona euro ale instituțiilor al căror sediu principal se află în afara SEE.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare la 11 mai 2009.

Articolul 3

Destinatari și măsuri de punere în aplicare

(1)   Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre participante.

(2)   BCN menționate la alineatul (1) transmit către BCE până la 11 mai 2009 măsurile prin care acestea intenționează să se conformeze prevederilor prezentei orientări.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 mai 2009.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310, 11.12.2000, p. 1.


Top