EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0023

Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației [notificată cu numărul C(2008) 8625]

OJ L 9, 14.1.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/23/oj

14.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 9/52


RECOMANDAREA COMISIEI

din 19 decembrie 2008

privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației

[notificată cu numărul C(2008) 8625]

(Numai textul în limbile engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, malteză, olandeză, portugheză, slovenă, spaniolă și suedeză este autentic)

(2009/23/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) din tratat, statele membre pot emite monede sub rezerva aprobării volumului emisiunii de către Banca Centrală Europeană.

(2)

În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) teza a doua din tratat, Consiliul a adoptat măsuri de armonizare în domeniu prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (1).

(3)

În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (2), monedele cu valoarea nominală exprimată în euro sau în cenți și conforme cu valorile nominale și specificațiile tehnice trebuie să fie monede cu statut de mijloc legal de plată în toate statele membre participante, conform regulamentului menționat.

(4)

În conformitate cu practicile comune existente la nivelul statelor membre participante, monedele euro destinate circulației, inclusiv monedele comemorative, trebuie să fie puse în circulație la valoarea nominală. Aceasta nu exclude totuși ca o proporție nesemnificativă din valoarea totală a monedelor emise să se vândă la un preț mai mare în cazul în care acestea au fost produse la o calitate specială sau în cazul în care sunt prezentate într-un ambalaj special.

(5)

Monedele euro nu circulă numai în statele membre care le-au emis, ci și pe teritoriul zonei euro în ansamblu și chiar în afara zonei euro. În acest context, este necesar să se indice în mod clar statul membru emitent pe fața națională a monedei euro, pentru a le permite utilizatorilor interesați să identifice cu ușurință statul membru emitent.

(6)

Monedele euro au o față europeană comună și o față națională distinctivă. Pe fețele europene comune ale monedelor euro sunt gravate numele monedei unice și valoarea unitară a monedei. Fața națională a monedei nu trebuie să reia nici numele monedei unice, nici valoarea unitară a monedei.

(7)

Desenele grafice de pe fețele naționale ale monedelor euro sunt alese de fiecare stat membru participant, însă trebuie să fie încadrate de cele 12 stele de pe drapelul european.

(8)

În ceea ce privește modificările aduse fețelor naționale ale monedelor euro, statele membre participante trebuie să respecte anumite reguli comune. În principiu, desenele grafice utilizate pe fețele naționale ale monedelor euro obișnuite care urmează să fie puse în circulație nu trebuie modificate, cu excepția cazului în care se schimbă șeful statului la care se face referire pe o anumită monedă.

(9)

Monedele comemorative sunt monede speciale destinate circulației și al căror desen grafic național care apare în mod obișnuit este înlocuit cu un desen național diferit, pentru a comemora un moment anume. Moneda de 2 euro este cea mai potrivită pentru acest scop, în special datorită diametrului său mare, dar și caracteristicilor sale tehnice care oferă protecție adecvată împotriva falsificării.

(10)

Emisiunile de monede euro comemorative destinate circulației trebuie să marcheze momente de importanță națională sau europeană majoră, deoarece aceste monede sunt puse în circulație la nivelul întregii zone euro. Ocaziile mai puțin importante pot fi sărbătorite prin emiterea monedelor euro de colecție, care nu sunt destinate circulației și care trebuie să poată fi deosebite cu ușurință de monedele euro destinate circulației. Monedele comemorative emise în comun de toate statele membre participante trebuie rezervate pentru ocazii de maximă importanță pentru Europa.

(11)

Limita de emisiune, stabilită la o monedă comemorativă destinată circulației per stat membru emitent și per an, a funcționat bine și trebuie să rămână în vigoare alături de posibilitatea suplimentară a tuturor statelor membre participante de a emite în comun o monedă euro comemorativă. Pe lângă aceasta, statele membre pot emite o monedă euro comemorativă destinată circulației în cazul neocupării temporare sau ocupării provizorii a funcției de șef de stat.

(12)

Este necesară stabilirea unor limite de volum pentru monedele comemorative destinate circulației, pentru a garanta că aceste monede reprezintă un procent redus din numărul total de monede de 2 euro aflate în circulație. În același timp, aceste limite de volum trebuie să permită emiterea unui volum suficient de monede, pentru a asigura circulația efectivă a monedelor comemorative.

(13)

Întrucât monedele euro circulă în ansamblul zonei euro, caracteristicile desenelor naționale reprezintă un subiect de interes comun. Statele membre emitente trebuie să se informeze reciproc în legătură cu noile fețe naționale cu suficient timp înainte de data planificată a emisiunii. În acest scop, statele membre emitente trebuie să trimită Comisiei proiectele de monede euro, urmând ca aceasta să verifice conformitatea lor cu prezenta recomandare.

(14)

Statele membre au fost consultate cu privire la orientările stabilite prin prezenta recomandare, astfel încât să poată fi luate în considerare practicile naționale ale acestora, precum și preferințele lor în domeniu.

(15)

Comunitatea a încheiat acorduri monetare cu Principatul Monaco, cu Republica San Marino și cu Statul Cetății Vaticanului, oferindu-le posibilitatea de a emite anumite cantități de monede euro. Orientările comune trebuie să fie aplicabile și în cazul monedelor destinate circulației emise de aceste state.

(16)

Prezenta recomandare trebuie să facă obiectul unei reexaminări până la sfârșitul anului 2015, pentru a se stabili dacă este necesară modificarea orientărilor.

(17)

Prezenta recomandare trebuie să înlocuiască Recomandarea Comisiei din 29 septembrie 2003 privind o practică comună pentru modificarea modelului de pe fețele naționale ale monedelor euro de circulație (3) și Recomandarea Comisiei din 3 iunie 2005 privind orientări comune pentru fețele naționale ale monedelor euro de circulație (4),

RECOMANDĂ:

1.   Punerea în circulație a monedelor euro

Monedele euro destinate circulației trebuie puse în circulație la valoarea lor nominală. Aceasta nu exclude posibilitatea ca o mică parte din monedele euro emise să fie vândute la un preț mai mare, în cazul în care acest lucru este justificat de elemente precum calitatea deosebită sau ambalajul special.

2.   Identificarea statului membru emitent

Fețele naționale ale tuturor monedelor euro destinate circulației trebuie să indice numele statului membru emitent sau o abreviere a acestuia.

3.   Absența denumirii și a valorii unitare a monedei

1.

Fața națională a monedelor euro destinate circulației nu trebuie să reia niciun element care indică denumirea monedei, sau părți ale acesteia, sau să repete denumirea monedei unice sau a subdiviziunii acesteia, cu excepția cazului în care o astfel de indicație se impune ca urmare a utilizării unui alt alfabet.

2.

Însemnele gravate pe cantul monedei de 2 euro pot indica denumirea acesteia, cu condiția să figureze numai cifra „2” sau termenul „euro” sau ambele.

4.   Desenul grafic de pe fețele naționale

Desenul grafic de pe fețele naționale ale monedelor destinate circulației trebuie să cuprindă cele 12 stele europene, care trebuie să formeze un cerc în jurul desenului național, alături de anul emisiei și numele statului membru emitent. Stelele europene trebuie reprezentate în același fel ca pe drapelul european.

5.   Modificările aduse fețelor naționale ale monedelor euro de circulație obișnuite

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la punctul 6, desenele grafice utilizate pe fețele naționale ale monedelor euro sau eurocent destinate circulației nu trebuie modificate, cu excepția cazurilor în care se schimbă șeful statului la care se face referire pe o anumită monedă. Cu toate acestea, statele membre emitente trebuie să fie autorizate să actualizeze o dată la cincisprezece ani desenul grafic al monedelor euro care îl reprezintă pe șeful statului, pentru a se putea lua în considerare eventualele schimbări ale imaginii acestuia. De asemenea, statele membre emitente trebuie să fie autorizate să actualizeze fețele naționale ale monedelor euro în vederea respectării integrale a prezentei recomandări.

Ocuparea temporară sau neocuparea provizorie a funcției de șef al statului nu trebuie să confere dreptul de a schimba fețele naționale ale monedelor euro obișnuite destinate circulației.

6.   Emisiuni de monede euro comemorative destinate circulației

1.

Emisiunile de monede euro comemorative destinate circulației care prezintă un desen național diferit de cel al monedelor euro obișnuite destinate circulației trebuie să comemoreze numai momente cu o semnificație deosebită la nivel național sau european. Monedele euro comemorative destinate circulației emise colectiv de toate statele membre participante conform definiției de la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 (denumite în continuare „statele membre participante”) trebuie să comemoreze numai ocazii de maximă importanță pentru Europa, iar emiterea acestora trebuie aprobată de Consiliu.

2.

Emiterea monedelor euro comemorative destinate circulației trebuie să respecte următoarele reguli:

(a)

numărul de emisiuni trebuie să se limiteze la o singură emisiune per stat membru emitent și per an, cu excepția următoarelor cazuri:

(i)

monedele euro comemorative destinate circulației sunt emise colectiv de către toate statele membre participante;

(ii)

o eventuală monedă euro comemorativă destinată circulației este emisă în cazul neocupării temporare sau ocupării provizorii a funcției de șef de stat;

(b)

moneda de 2 euro trebuie să fie singura utilizată pentru astfel de emisiuni;

(c)

numărul total de monede puse în circulație pentru fiecare emisiune individuală nu trebuie să depășească cel mai mare dintre următoarele două plafoane:

(i)

0,1 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulație de toate statele membre participante până la începutul anului anterior celui în care a fost emisă moneda comemorativă; acest plafon poate fi majorat la 2,0 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulație de toate statele membre participante, în cazul în care se comemorează un moment de importanță universală, cu o simbolistică deosebită, situație în care statul membru emitent trebuie să evite emiterea unei alte monede comemorative destinate circulației, utilizând plafonul majorat în următorii patru ani, și să specifice motivele care au stat la baza opțiunii pentru plafonul majorat în momentul furnizării informațiilor prevăzute la punctul 7;

(ii)

5,0 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulație de statul membru emitent până la începutul anului anterior celui în care a fost emisă moneda comemorativă;

(d)

însemnele gravate pe cantul monedelor euro comemorative destinate circulației trebuie să fie identice cu cele de pe monedele euro obișnuite destinate circulației.

7.   Procedura de informare și publicarea modificărilor viitoare

Statele membre trebuie să se informeze reciproc cu privire la proiectele grafice pentru fețele naționale ale monedelor euro, inclusiv cele ale însemnelor de pe cantul monedelor, precum și cu privire la volumul emisiunilor, înainte de aprobarea oficială a proiectelor respective. În acest scop, statul membru emitent trebuie să trimită Comisiei noile proiecte grafice ale monedelor euro de regulă cu cel puțin șase luni înainte de data planificată a emisiunii. Comisia trebuie să verifice conformitatea acestora cu orientările furnizate de prezenta recomandare și să informeze de îndată celelalte state membre prin intermediul subcomisiei speciale din cadrul Comitetului Economic și Financiar. În cazul în care Comisia consideră că nu se respectă orientările furnizate de prezenta recomandare, subcomisia de specialitate a Comitetului Economic și Financiar trebuie să decidă dacă proiectul se aprobă sau nu.

Subcomisia de specialitate a Comitetului Economic și Financiar trebuie să aprobe proiectele grafice ale monedelor euro comemorative destinate circulației emise colectiv de toate statele membre participante.

Toate informațiile pertinente referitoare la noile proiecte grafice naționale ale monedelor euro se vor publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.   Domeniul de aplicare a practicilor recomandate

Prezenta recomandare trebuie să se aplice în cazul fețelor naționale și al însemnelor de pe cantul monedelor euro obișnuite sau comemorative destinate circulației. Aceasta nu trebuie să se aplice în cazul fețelor naționale și al însemnelor de pe cantul monedelor euro obișnuite sau comemorative destinate circulației care au fost emise sau aprobate pentru prima dată conform procedurii de informare stabilite anterior adoptării prezentei recomandări.

9.   Abrogarea recomandărilor anterioare

Recomandările 2003/734/CE și 2005/491/CE se abrogă.

10.   Destinatari

Prezenta recomandare se adresează tuturor statelor membre participante.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 11.5.1998, p. 6.

(2)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

(3)  JO L 264, 15.10.2003, p. 38.

(4)  JO L 186, 18.7.2005, p. 1.


Top