Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0767

2009/767/CE: Decizia Comisiei din 16 octombrie 2009 de stabilire a unor măsuri de facilitare a utilizării procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul ghișeelor unice în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne [notificată cu numărul C(2009) 7806] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 144 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/767/oj

20.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 274/36


DECIZIA COMISIEI

din 16 octombrie 2009

de stabilire a unor măsuri de facilitare a utilizării procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul „ghișeelor unice” în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne

[notificată cu numărul C(2009) 7806]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/767/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (1), în special articolul 8 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Obligațiile de simplificare administrativă impuse statelor membre prin capitolul II din Directiva 2006/123/CE, în special articolele 5 și 8, includ obligația de a simplifica procedurile și formalitățile aplicabile accesului la o activitate de servicii și exercitării acesteia și obligația de a garanta că procedurile și formalitățile pot fi îndeplinite cu ușurință de către prestatorii de servicii, la distanță și prin mijloace electronice, prin intermediul „ghișeelor unice”.

(2)

Îndeplinirea procedurilor și a formalităților prin intermediul „ghișeelor unice” trebuie să fie posibilă între statele membre, în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2006/123/CE.

(3)

Pentru a respecta obligația de a simplifica procedurile și formalitățile și pentru a facilita utilizarea transfrontalieră a „ghișeelor unice”, procedurile prin mijloace electronice trebuie să se bazeze pe soluții simple, inclusiv în ceea ce privește utilizarea semnăturilor electronice. În cazurile în care, în urma evaluării adecvate a riscurilor în legătură cu proceduri și formalități concrete, se consideră că este necesar un nivel ridicat de siguranță sau echivalența cu o semnătură de mână, prestatorilor de servicii li s-ar putea solicita, pentru anumite proceduri și formalități, să prezinte semnături electronice avansate, bazate pe un certificat calificat, cu sau fără un dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

(4)

Cadrul comunitar pentru semnăturile electronice a fost stabilit în Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (2). Pentru a facilita utilizarea transfrontalieră eficace a semnăturilor electronice avansate bazate pe un certificat calificat, este necesar ca încrederea în aceste semnături electronice să fie ameliorată, indiferent de statul membru în care este stabilit semnatarul sau prestatorul de servicii de certificare care eliberează certificatul calificat. Acest obiectiv poate fi atins prin facilitarea accesului la o formă fiabilă a informațiilor necesare pentru validarea semnăturilor electronice, în special a informațiilor referitoare la prestatori de servicii de certificare care sunt supravegheați/acreditați într-un stat membru și la serviciile furnizate de aceștia.

(5)

Este necesar să se garanteze că statele membre publică aceste informații folosind un model comun, pentru a facilita utilizarea lor și pentru a asigura un nivel adecvat de detaliere care permite destinatarului să valideze semnătura electronică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Utilizarea și acceptarea semnăturilor electronice

(1)   Dacă se justifică pe baza unei evaluări adecvate a riscurilor implicate și în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (3) din Directiva 2006/123/CE, statele membre pot solicita, pentru îndeplinirea anumitor proceduri și formalități prin intermediul ghișeelor unice prevăzute la articolul 8 din Directiva 2006/123/CE, utilizarea de către prestatorul de servicii a unor semnături electronice avansate bazate pe un certificat calificat, cu sau fără un dispozitiv securizat de creare a semnăturii, în conformitate cu definițiile și dispozițiile Directivei 1999/93/CE.

(2)   Statele membre acceptă toate semnăturile electronice avansate bazate pe certificate calificate, cu sau fără un dispozitiv securizat de creare a semnăturii, pentru îndeplinirea procedurilor și a formalităților menționate la alineatul (1), fără a aduce atingere posibilității statelor membre de a limita această acceptare la semnăturile electronice avansate bazate pe un certificat calificat și create printr-un dispozitiv securizat de creare a semnăturii, dacă o astfel de măsură este în conformitate cu evaluarea riscurilor menționată la alineatul (1).

(3)   Statele membre nu impun pentru acceptarea semnăturilor electronice avansate bazate pe un certificat calificat, cu sau fără un dispozitiv securizat de creare a semnăturii, condiția respectării unor cerințe care creează obstacole în calea utilizării de către prestatorii de servicii a procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul ghișeelor unice.

(4)   Dispozițiile de la alineatul (2) nu împiedică statele membre să accepte semnături electronice, altele decât semnăturile electronice avansate bazate pe un certificat calificat, cu sau fără un dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Articolul 2

Crearea, păstrarea și publicarea listelor sigure

(1)   Fiecare stat membru creează, menține și publică, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexă, o „listă sigură” care conține un minim de informații referitoare la prestatorii de servicii de certificare care eliberează certificate calificate publicului, pe care statele membre îi supraveghează/acreditează.

(2)   Statele membre creează și publică cel puțin o listă sigură într-o formă lizibilă pentru om în conformitate cu specificațiile din anexă.

(3)   Statele membre transmit Comisiei o notificare cu privire la organismul responsabil pentru crearea, menținerea și publicarea listei sigure, locația unde este publicată lista sigură și orice modificări aduse acesteia.

Articolul 3

Aplicare

Prezenta decizie se aplică de la 28 decembrie 2009.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

(2)  JO L 13, 19.1.2000, p. 12.


Top