EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

Regulamentul (CE) nr. 1346/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; abrogare implicită prin 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/79


REGULAMENTUL (CE) NR. 1346/2008 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 148 alineatul (1) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (2), aprobat prin Decizia 2008/870/CE a Consiliului (3), Comunitatea s-a angajat să adauge, pentru anul de comercializare 2008/2009, un contingent de țară pentru Cuba de 20 000 de tone de zahăr brut din trestie de zahăr destinat rafinării, la o taxă de 98 EUR per tonă.

(2)

Acest contingent ar trebui deschis și gestionat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei (4), ca „zahăr concesii CXL”.

(3)

Pentru a se evita speculațiile cu licențe de import pentru contingentele de import alocate unei țări, ar trebui adoptate dispoziții care să limiteze cererile de licențe de import la operatorii care pot prezenta o licență de export eliberată de o autoritate competentă din țara exportatoare.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 950/2006 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 950/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 24, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Pentru anul de comercializare 2008/2009, se deschid contingente tarifare pentru un total de 126 925 tone de zahăr brut din trestie de zahăr destinat rafinării de la codul NC 1701 11 10, ca zahăr concesii CXL cu o taxă de 98 EUR per tonă.

(2)   Cantitățile menționate la alineatul (1) se repartizează după țara de origine, după cum urmează:

Cuba

78 969 tone;

Brazilia

34 054 tone;

Australia

9 925 tone;

alte țări terțe

3 977 tone.”

2.

La articolul 25 se adaugă următorul paragraf:

„Cererile de licențe de import referitoare la Cuba, Brazilia și Australia sunt însoțite de licența de export în original eliberată de autoritățile competente din țara exportatoare, în conformitate cu modelul din anexa II, pentru o cantitate egală cu cea care figurează în cererea de licență.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 308, 19.11.2008, p. 29.

(3)  JO L 308, 19.11.2008, p. 27.

(4)  JO L 178, 1.7.2006, p. 1.


Top