Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1341

Regulamentul (CE) nr. 1341/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri

OJ L 348, 24.12.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 187 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1341/oj

24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/19


REGULAMENTUL (CE) NR. 1341/2008 AL CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 161 paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1)

Cadrul de reglementare pentru perioada de programare 2007-2013 a fost pregătit și negociat cu scopul de a consolida simplificarea programării și a gestiunii fondurilor, eficacitatea intervenției și subsidiaritatea punerii în aplicare a acestora.

(2)

În derularea proiectelor generatoare de venituri aflate sub incidența articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (3), a fost pusă în aplicare o abordare mai precisă și mai exigentă, bazată pe calcularea cheltuielii eligibile maxime.

(3)

În ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor acestui articol, au fost evidențiate o serie de dificultăți, inclusiv existența unor obligații administrative disproporționate, în special pentru operațiunile cofinanțate de Fondul social european și pentru micile operațiuni finanțate de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) sau de Fondul de coeziune.

(4)

Dificultăți respective pot avea efecte adverse în ceea ce privește gestionarea operațiunilor, în special în cazul proiectelor din domenii corespunzătoare priorităților comunitare, precum mediul, incluziunea socială, cercetarea, inovarea sau energia, precum și în ceea ce privește obligațiile administrative. Prin urmare, articolul 55 ar trebui să fie simplificat.

(5)

Simplificarea respectivă ar trebui să se aplice tuturor proiectelor care beneficiază de asistență din fondurile structurale sau din Fondul de coeziune, în cursul perioadei de programare 2007-2013. În consecință, se impune să se aplice retroactiv.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Alineatele (1)-(4) ale prezentului articol se aplică numai operațiunilor cofinanțate de FEDER sau de Fondul de coeziune, al căror cost total este mai mare de 1 000 000 EUR.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 august 2006 tuturor operațiunilor care beneficiază de asistență din fondurile structurale sau din Fondul de coeziune în cursul perioadei de programare 2007-2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  Avizul conform din 16 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 27 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.


Top