Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0759

Regulamentul (CE) nr. 759/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 712/2008 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

OJ L 205, 1.8.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/759/oj

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 759/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 712/2008 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Restituirile la export pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c), (d) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se stabilesc începând cu 25 iulie 2008 prin Regulamentul (CE) nr. 712/2008 al Comisiei (2).

(2)

Este necesară adaptarea restituirilor la export aflate în prezent în vigoare având în vedere informațiile complementare de care dispune Comisia, în special în ceea ce privește schimbările intervenite în raportul dintre prețurile în vigoare pe piața internă și cele de pe piața mondială.

(3)

Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 712/2008 în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 712/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 al Comisiei (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 197, 25.7.2008, p. 32.


ANEXĂ

Restituiri la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare, aplicabile începând cu 1 august 2008

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (), Muntenegru, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, Insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene pentru ale căror relații externe un stat membru este responsabil și nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.


(1)  Inclusiv Kosovo, sub egida Națiunilor Unite, în virtutea Rezoluției 1244 a Consiliului de securitate din 10 iunie 1999.

(2)  Valoarea de bază nu este aplicabilă produsului definit la punctul 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3513/92 al Comisiei (JO L 355, 5.12.1992, p. 12).


Top