Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0509

Regulamentul (CE) nr. 509/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a cantității complementare finale de zahăr brut din trestie-de-zahăr originar din statele ACP și India destinate aprovizionării rafinăriilor în anul de comercializare 2007/2008

OJ L 149, 7.6.2008, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/509/oj

7.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/59


REGULAMENTUL (CE) NR. 509/2008 AL COMISIEI

din 6 iunie 2008

de stabilire a cantității complementare finale de zahăr brut din trestie-de-zahăr originar din statele ACP și India destinate aprovizionării rafinăriilor în anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 29 alineatul (4) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede suspendarea, pe durata anilor de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009 și cu scopul de a garanta o aprovizionare adecvată a rafinăriilor Comunității, a taxelor de import pentru o cantitate complementară de zahăr din trestie-de-zahăr originar din statele menționate în anexa VI la regulamentul menționat.

(2)

Cantitatea complementară ar trebui stabilită în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale (2), pe baza unui bilanț comunitar previzional și exhaustiv al aprovizionării cu zahăr brut.

(3)

Pentru anul de comercializare 2007/2008, bilanțul indică necesitatea de a importa o cantitate complementară de zahăr brut destinat rafinării a 286 597 de tone în echivalent de zahăr alb, pentru a satisface necesitățile de aprovizionare ale rafinăriilor Comunității. Această cantitate complementară include o estimare a cererilor de licențe de import din cursul ultimelor luni ale anului de comercializare 2007/2008, în ceea ce privește importurile menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1100/2006 al Comisiei din 17 iulie 2006 de stabilire, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării, originar din țările mai puțin dezvoltate, precum și a normelor de import al produselor enumerate la poziția tarifară 1701 originare din țările mai puțin dezvoltate (3).

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1545/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a cantității complementare de zahăr brut din trestie-de-zahăr originar din statele ACP și India pentru aprovizionarea rafinăriilor în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2007 și 30 septembrie 2008 (4) și Regulamentul (CE) nr. 97/2008 al Comisiei din 1 februarie 2008 de stabilire a unei cantități complementare de zahăr brut din trestie-de-zahăr originar din statele ACP și India pentru aprovizionarea rafinăriilor în anul de piață 2007/2008 (5) au stabilit deja cantități complementare de 80 000 de tone și, respectiv, 120 000 de tone. Prin urmare, este oportun să se stabilească cantitatea finală de zahăr complementar de 86 597 de tone pentru anul de comercializare 2007/2008.

(5)

Aprovizionarea adecvată a rafinăriilor poate fi asigurată numai dacă sunt respectate acordurile tradiționale de export între țările beneficiare. Prin urmare, este necesară o defalcare în funcție de țări sau grupuri de țări beneficiare. Pentru India se deschide o cantitate de 6 000 de tone, ajungându-se astfel la o cantitate totală pentru India, pentru anul de comercializare 2007/2008, de 20 000 de tone, cantitate considerată rentabilă din punct de vedere economic. Cantitățile rămase ar trebui stabilite pentru statele ACP, care s-au angajat în mod colectiv să pună în aplicare reciproc procedurile de alocare a cantităților pentru a asigura aprovizionarea adecvată a rafinăriilor.

(6)

Înainte de importul zahărului complementar, rafinăriile trebuie să stabilească modalitățile de livrare și de transport împreună cu țările beneficiare și operatorii economici. Pentru a le permite acestora să pregătească în timp util depunerea cererii de obținere a licenței de import, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În afară de cantitățile stabilite prin Regulamentele (CE) nr. 1545/2007 și (CE) nr. 97/2008, se stabilește o cantitate finală de 86 597 de tone de zahăr brut din trestie-de-zahăr complementar în echivalent de zahăr alb pentru anul de comercializare 2007/2008:

(a)

80 597 de tone exprimate în zahăr alb originar din statele enumerate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 318/2006, cu excepția Indiei;

(b)

6 000 de tone exprimate în zahăr alb originar din India.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iunie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 371/2007 (JO L 92, 3.4.2007, p. 6).

(3)  JO L 196, 18.7.2006, p. 3.

(4)  JO L 337, 21.12.2007, p. 67.

(5)  JO L 29, 2.2.2008, p. 3.


Top