Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0506

Regulamentul (CE) nr. 506/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local

OJ L 149, 7.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 131 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/506/oj

7.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/36


REGULAMENTUL (CE) NR. 506/2008 AL COMISIEI

din 6 iunie 2008

de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 privind utilizarea în acvacultură (1) a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local, în special articolul 24 alineatele (1) , (5) și (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 708/2007 stabilește un cadru de reglementare a practicilor în sectorul acvaculturii în privința speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local în vederea evaluării și a reducerii la minimum a impactului posibil al acestor specii și al oricăror alte specii conexe care nu sunt vizate asupra habitatelor acvatice.

(2)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 prevede lista speciilor cărora nu li se aplică anumite dispoziții din regulamentul menționat. Statele membre pot cere Comisiei să adauge specii în anexa menționată.

(3)

Înainte de intrarea în vigoare a regulamentului menționat anterior, anumite state membre au cerut adăugarea unor specii în anexa IV. Franța a propus, în privința regiunilor sale ultraperiferice, adăugarea unor specii care să fie incluse într-o parte separată a anexei menționate.

(4)

Comisia a convocat un grup de experți la 7 noiembrie 2007 și 30-31 ianuarie 2008 pentru a evalua eligibilitatea speciilor care urmau să fie incluse în anexa IV la regulamentul menționat anterior. Prin urmare, s-a stabilit o nouă listă de specii în acest scop.

(5)

Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iunie 2008.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 168, 28.6.2007, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA IV

Lista speciilor prevăzute la articolul 2 alineatul (5)

PARTEA A:   Generalități

 

Acipenser baeri  (1), Sturion siberian

 

A. gueldenstaeti  (1), Nisetru

 

A. nudiventris  (1), Viză

 

A. ruthenus  (1), Cegă

 

A. stellatus  (1), Păstrugă

 

A. sturio  (1), Șip

 

Aristichthys nobilis, Novac sau crap argintiu nobil

 

Carassius auratus, Caras

 

Clarias gariepinus, Somn african

 

Coregonus peled

 

Crassostrea gygas, Stridia japoneză sau de Pacific

 

Ctenopharyngodon idella, Cosaș sau crap alb chinezesc

 

Cyprinus carpio, Crap

 

Huso huso  (1), Morun

 

Hypophthalmitchthys molitrix, Sânger sau crap argintiu

 

Ictalurus punctatus, Pește-pisică de canal

 

Micropterus salmoides, Biban cu gura mare

 

Oncorhynchus mykiss, Păstrăv-curcubeu

 

Ruditapes philippinarum, Scoica de Manila

 

Salvelinus alpinus, Păstrăv arctic

 

Salvelinus fontinalis, Fântânel

 

Salvelinus namaycush, Păstrăv de lac din America de Nord

 

Sander lucioperca, Șalău

 

Silurus glanis, Somn.

Partea B:   Departamentele franceze de peste mări:

 

Macrobrachium rosenbergii, Caridă uriașă de râu

 

Oreochromis mossambicus, Tilapia

 

O. niloticus, Tilapia de Nil

 

Sciaenops ocellatus.


(1)  Hibrizi din specia sturioni.”


Top