EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0257

Regulamentul (CE) nr. 257/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

OJ L 76, 19.3.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/257/oj

19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 257/2008 AL COMISIEI

din 18 martie 2008

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al cărnii de porc (2), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de porc.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 pentru subperioada 1 aprilie–30 iunie 2008 este inferior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1382/2007, cereri de licențe de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4046, cantități care urmează să fie adăugate subperioadei 1 iulie 2008–30 septembrie 2008, sunt de 3 500 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 309, 27.11.2007, p. 28.


Top