EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0067

Regulamentul (CE) nr. 67/2008 al Comisiei din 25 ianuarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3199/93 privind recunoașterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

OJ L 23, 26.1.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 157 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/67(1)/oj

26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 67/2008 AL COMISIEI

din 25 ianuarie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3199/93 privind recunoașterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (1), în special articolul 27 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3199/93 al Comisiei (2) prevede că denaturanții utilizați în fiecare stat membru pentru denaturarea completă a alcoolului în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (a) din Directiva 92/83/CEE trebuie descriși în anexa la regulamentul respectiv.

(2)

În temeiul articolului 27 alineatul (1) litera (a) din Directiva 92/83/CEE, statelor membre li se solicită să scutească de la plata accizelor alcoolul complet denaturat în conformitate cu cerințele fiecărui stat membru, sub rezerva ca aceste cerințe să fie comunicate în mod corespunzător și acceptate în condițiile prevăzute în alineatele (3) și (4) din articolul menționat.

(3)

Bulgaria și România au comunicat denaturanții pe care intenționează să-i utilizeze.

(4)

Comisia a transmis comunicările menționate anterior celorlalte state membre la 1 ianuarie 2007 în cazul Bulgariei și la 9 ianuarie 2007 în cazul României.

(5)

S-au primit obiecții cu privire la cerințele notificate. Prin urmare, procedura menționată la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 92/83/CEE a fost îndeplinită în mod corespunzător și este necesar ca în anexa la Regulamentul (CE) nr. 3199/93 să se includă cerințele comunicate de Bulgaria și România.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 3199/93 trebuie modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 3199/93 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 316, 31.10.1992, p. 21. Directivă modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2005.

(2)  JO L 288, 23.11.1993, p. 12. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2023/2005 (JO L 326, 13.12.2005, p. 8).


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 3199/93 se adaugă următoarele paragrafe:

„Bulgaria

Pentru denaturarea completă a alcoolului etilic, se adaugă următoarele substanțe în cantitățile menționate, la 100 de litri de alcool etilic cu un conținut minim real de alcool de 90 %:

5 litri de metiletilcetonă;

2 litri de alcool izopropilic;

0,2 grame de albastru de metilen.

România

La un hectolitru de alcool pur:

1 gram de benzoat de denatoniu,

2 litri de metiletilcetonă (butanonă) și

0,2 grame de albastru de metilen.”


Top