EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0062

Regulamentul (CE) nr. 62/2008 al Comisiei din 24 ianuarie 2008 privind eliberarea de licențe de export în sectorul vitivinicol

OJ L 22, 25.1.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/62/oj

25.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 62/2008 AL COMISIEI

din 24 ianuarie 2008

privind eliberarea de licențe de export în sectorul vitivinicol

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe (1), în special articolul 7 și articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 63 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (2) a limitat acordarea restituirilor la export pentru produsele din sectorul vitivinicol la volumurile și cheltuielile convenite în Acordul privind agricultura, încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay.

(2)

Articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2001 a stabilit condițiile în care Comisia poate adopta măsuri speciale pentru a evita depășirea cantității prevăzute sau a bugetului disponibil în cadrul acestui acord.

(3)

Pe baza informațiilor privind cererile de licențe de export de care dispune Comisia la data de 23 ianuarie 2008, cantitatea care este în continuare disponibilă pentru perioada de până la 15 martie 2008, pentru zona de destinație 1. Africa menționată la articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2001, riscă să fie depășită în absența unor restricții privind eliberarea acestor licențe de export, care implică stabilirea în avans a restituirii. Este oportun, prin urmare, să se aplice un procent unic de acceptare a cantităților din cererile depuse în perioada 16-22 ianuarie 2008 și să fie suspendate, pentru această zonă, până la data de 16 martie 2008, eliberarea de licențe pentru cererile depuse, precum și depunerea cererilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Licențele de export care implică stabilirea în avans a restituirii în sectorul vitivinicol, pentru care au fost depuse cereri în perioada 16-22 ianuarie 2008 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2001, se eliberează până la concurența a 73,49 % din cantitățile solicitate pentru zona 1. Africa.

(2)   Pentru produsele din sectorul vitivinicol menționate la alineatul (1), eliberarea licențelor de export pentru care au fost depuse cereri începând cu 23 ianuarie 2008, precum și depunerea, începând cu 25 ianuarie 2008, de cereri de eliberare a licențelor de export se suspendă pentru zona 1. Africa până la 16 martie 2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 128, 10.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2007 (JO L 274, 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).


Top