EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0755

2008/755/CE: Decizia Comisiei din 24 septembrie 2008 de modificare a Deciziei 2005/176/CE a Comisiei de stabilire a formei codificate și codurilor privind notificarea bolilor animalelor în aplicarea Directivei 82/894/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 5175] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 258, 26.9.2008, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 70 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/755/oj

26.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/72


DECIZIA COMISIEI

din 24 septembrie 2008

de modificare a Deciziei 2005/176/CE a Comisiei de stabilire a formei codificate și codurilor privind notificarea bolilor animalelor în aplicarea Directivei 82/894/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2008) 5175]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/755/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 82/894/CEE privește notificarea focarelor de boli ale animalelor care sunt enumerate în anexa I la directiva menționată.

(2)

Decizia 2005/176/CE a Comisiei (2) stabilește forma codificată și codurile privind notificarea bolilor animalelor în aplicarea Directivei 82/894/CEE. Anexa V la decizia respectivă enumeră codurile pentru boli, în timp ce anexele X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 și X/16 enumeră codurile pentru regiunile sanitar-veterinare din Germania, Italia, Danemarca, Spania, Portugalia și respectiv Suedia.

(3)

Cu ocazia recentei actualizări a listei din anexa I la Directiva 82/894/CEE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/650/CE a Comisiei (3), anumite boli care afectează peștii menționate în anexa IV partea II la Directiva 2006/88/CE a Consiliului (4) au fost incluse în respectiva listă, iar boala Teschen (encefalomielita enterovirală porcină), care nu mai constituie o boală ce trebuie declarată obligatoriu în conformitate cu Directiva 92/119/CEE a Consiliului (5), a fost eliminată din lista respectivă.

(4)

Pentru a face posibilă distincția între notificările focarelor de pestă porcină africană la porcii mistreți pe de o parte și la porcii domestici pe de altă parte, ar trebui să se atribuie coduri diferite pentru notificarea celor două tipuri de focare.

(5)

Este necesar, în consecință, să se modifice lista de coduri ale bolilor prevăzută de anexa V la Decizia 2005/176/CE.

(6)

Germania, Italia, Danemarca, Spania, Portugalia și Suedia au modificat denumirile și limitele regiunilor lor sanitar-veterinare. Ajustarea acestor regiuni afectează sistemul de notificare a bolilor animalelor. Noile regiuni ar trebui, prin urmare, să înlocuiască regiunile menționate în prezent în sistemul respectiv. Prin urmare, anexele X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 și X/16 la Decizia 2005/176/CE ar trebui modificate în consecință.

(7)

Prin urmare, Decizia 2005/176/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Pentru a proteja confidențialitatea informațiilor transmise, anexele la prezenta decizie nu ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2005/176/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa V se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

2.

Anexa X/01 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa II la prezenta decizie.

3.

Anexa X/03 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa III la prezenta decizie.

4.

Anexa X/09 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa IV la prezenta decizie.

5.

Anexa X/11 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa V la prezenta decizie.

6.

Anexa X/12 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa VI la prezenta decizie.

7.

Anexa X/16 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa VII la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 378, 31.12.1982, p. 58.

(2)  JO L 59, 5.3.2005, p. 40.

(3)  JO L 213, 8.8.2008, p. 42.

(4)  JO L 328, 24.11.2006, p. 14.

(5)  JO L 62, 15.3.1993, p. 69.


Top