Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0673

2008/673/CE: Decizia Comisiei din 13 august 2008 de modificare a Deciziei 2005/928/CE privind armonizarea benzii de frecvențe 169,4-169,8125 MHz în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2008) 4311] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 220, 15.8.2008, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 237 - 237

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2013; abrogat prin 32013D0752

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/673/oj

15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/29


DECIZIA COMISIEI

din 13 august 2008

de modificare a Deciziei 2005/928/CE privind armonizarea benzii de frecvențe 169,4-169,8125 MHz în cadrul Comunității

[notificată cu numărul C(2008) 4311]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/673/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2005/928/CE a Comisiei (2) armonizează banda de frecvențe 169,4-169,8125 MHz în cadrul Comunității.

(2)

Planul de frecvențe inclus în anexa la Decizia 2005/928/CE descrie grila de canale pe care trebuie să le respecte diversele aplicații care funcționează în conformitate cu condițiile stabilite prin respectiva decizie. O astfel de grilă de canale are drept scop să asigure compatibilitatea și să faciliteze coexistența aplicațiilor acceptate în aceste benzi.

(3)

Planul de frecvențe impune o grilă de canale de 12,5 kHz în banda de 169,4000-169,4750 MHz și o grilă de canale de 50 kHz în banda de 169,4875-169,5875 MHz.

(4)

În urma adoptării Deciziei 2005/928/CE, investigații suplimentare asupra parametrilor tehnici definiți în respectiva decizie au arătat că dispozițiile privind grila de canale în benzile de 169,4000-169,4750 MHz și de 169,4875-169,5875 MHz sunt în mod nejustificat restrictive, având în vedere dezvoltarea tehnologică. Autorizarea mai multor opțiuni în cadrul grilei de canale va crește marja de flexibilitate la dispoziția utilizatorilor pentru alegerea benzii optime de până la 50 kHz, în funcție de cerințele de calitate ale aplicațiilor specifice.

(5)

Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) a confirmat că mărirea numărului de opțiuni în cadrul grilei de canale în aceste benzi poate și trebuie să fie permisă.

(6)

Prin urmare, Decizia 2005/928/CE ar trebui modificată în consecință. Prin modificarea respectivei decizii se vor putea introduce canale de până la 50 kHz în benzile de 169,4000-169,4750 MHz și 169,4875-169,5875 MHz.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2005/928/CE se modifică după cum urmează:

1.

Pe rândul al patrulea din tabelul privind planul de frecvențe din anexă, numărul „12,5”, reprezentând grila de canale (în kHz) pentru canalele 1a, 1b, 2a, 2b, 3a și 3b, se înlocuiește cu „până la 50 kHz”.

2.

Pe rândul al patrulea din tabelul privind planul de frecvențe din anexă, numărul „50”, reprezentând grila de canale (în kHz) pentru canalele 4b+5+6a și 6b+7+8a, se înlocuiește cu „până la 50 kHz”.

Articolul 2

Articolul 1 se aplică de la 31 octombrie 2008.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 august 2008.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 344, 27.12.2005, p. 47.


Top