Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/CE: Decizia Comisiei din 23 aprilie 2008 de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional și a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză [notificată cu numărul C(2008) 1565] (Text cu relevanță pentru SEE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; abrogat prin 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/11


DECIZIA COMISIEI

din 23 aprilie 2008

de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional și a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză

[notificată cu numărul C(2008) 1565]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/386/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional (2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/679/CE a Comisiei (3) a stabilit prima specificație tehnică („STI”) de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional.

(2)

Decizia 2002/731/CE a Comisiei (4) a stabilit prima specificație tehnică („STI”) de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză; aceasta a fost abrogată și înlocuită cu Decizia 2006/860/CE a Comisiei (5).

(3)

Decizia 2007/153/CE a adaptat anexa A la Deciziile 2006/679/CE și 2006/860/CE la progresul tehnic.

(4)

Este necesar să se actualizeze anexa A pentru a se ține seama de acordul la care s-a ajuns în cadrul grupurilor de lucru ale Agenției Europene a Căilor Ferate cu privire la subsetul 108.

(5)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2001/16/CE, Agenția este responsabilă de pregătirea revizuirii și actualizării STI, precum și de formularea de recomandări către comitetul menționat la articolul 21, pentru a se ține seama de evoluțiile din domeniul tehnologiei sau de cerințele sociale.

(6)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6), Agenția Europeană a Căilor Ferate garantează că STI sunt adaptate la progresul tehnic și la evoluția pieței, precum și la cerințele sociale și propune Comisiei modificările pe care le consideră necesare cu privire la STI.

(7)

La data de 14 ianuarie 2008, Agenția Europeană a Căilor Ferate a adoptat o recomandare privind lista specificațiilor obligatorii și lista specificațiilor informative stabilite în STI pentru sistemele feroviare convenționale și pentru cele de mare viteză.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 21 din Directiva 96/48/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista specificațiilor obligatorii și lista specificațiilor informative stabilite în anexa A la STI, anexată la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional, și în anexa A la STI, anexată la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, se înlocuiesc cu lista specificațiilor obligatorii și cu lista specificațiilor informative anexate la prezenta decizie.

Articolul 2

Până la 31 decembrie 2008, se completează specificațiile Sistemului european de control al trenurilor („ETCS”), anexate prezentei decizii, pentru a include specificațiile de testare comune actualizate și pentru a corecta eventualele greșeli.

Articolul 3

Până la 31 decembrie 2008 și fără a aduce atingere articolului 7 din Directiva 96/48/CE și articolului 7 din Directiva 2001/16/CE, Comisiei i se notifică de către statele membre care dintre liniile lor echipate cu ETCS operează sau vor opera conform specificațiilor obligatorii aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Până la aceeași dată, Comisiei i se notifică de către statele membre, de asemenea, orele la care trenurile care respectă specificațiile prevăzute de prezenta decizie pot opera pe fiecare dintre liniile ETCS.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 1 iunie 2008.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE a Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 63).

(2)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE a Comisiei.

(3)  JO L 284, 16.10.2006, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/153/CE (JO L 67, 7.3.2007, p. 13).

(4)  JO L 245, 12.9.2002, p. 37. Decizie modificată prin Decizia 2004/447/CE (JO L 155, 30.4.2004, p. 65).

(5)  JO L 342, 7.12.2006, p. 1. Decizie modificată prin Decizia 2007/153/CE.

(6)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

„LISTA SPECIFICAȚIILOR OBLIGATORII

Nr. index

Referință

Denumirea documentului

Versiunea

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

șters în mod intenționat

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Rezervat 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Șters în mod intenționat

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Șters în mod intenționat

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Șters în mod intenționat

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Rezervat

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Șters în mod intenționat

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Șters în mod intenționat

 

 

36b.

Șters în mod intenționat

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Șters în mod intenționat

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Șters în mod intenționat

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Rezervat

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Șters în mod intenționat

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Rezervat

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Rezervat

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Rezervat

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Rezervat

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Rezervat

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Rezervat

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Șters în mod intenționat

 

 

55.

Rezervat

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Rezervat

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Rezervat

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Rezervat

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Rezervat

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Rezervat

GSM-R Version management

 

62.

Rezervat

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0”

„LISTA SPECIFICAȚIILOR INFORMATIVE

Nr. index

Referință

Denumirea documentului

Versiunea

Tip

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (index 37)

B18.

Șters în mod intenționat

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (index 51)

B31.

Rezervat

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (index 51)

B32.

Rezervat

Guideline for references

 

None

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (index 51)

B35.

Rezervat

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (index 1)”


Top