Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0339

2008/339/CE: Decizie a Comisiei din 25 aprilie 2008 de modificare a anexei XI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului privind lista laboratoarelor autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase [notificată cu numărul C(2008) 1577] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 204 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/339/oj

29.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/39


DECIZIE A COMISIEI

din 25 aprilie 2008

de modificare a anexei XI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului privind lista laboratoarelor autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase

[notificată cu numărul C(2008) 1577]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/339/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (1), în special articolul 67 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/85/CE stabilește măsurile minime de combatere care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de febră aftoasă și anumite măsuri preventive destinate unei mai bune conștientizări și pregătiri a autorităților competente și a comunității agricole cu privire la aceste boli.

(2)

Măsurile preventive prevăzute în Directiva 2003/85/CE includ dispoziția conform căreia statele membre trebuie să se asigure că manipularea virusului viu al febrei aftoase pentru cercetare, diagnostic sau fabricare este efectuată numai în laboratoare autorizate, specificate în lista din anexa IX la directiva menționată.

(3)

Partea A a anexei XI la Directiva 2003/85/CE cuprinde lista laboratoarelor naționale autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase în scop de cercetare și diagnostic.

(4)

Danemarca a informat oficial Comisia în privința schimbărilor legate de administrarea laboratorului său național de referință pentru febra aftoasă.

(5)

Letonia și Slovenia au informat oficial Comisia că laboratoarele lor naționale de referință respective nu mai sunt considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al normelor de securitate prevăzute la articolul 65 litera (d) și, prin urmare, ar trebui eliminate din lista din partea A a anexei XI la Directiva 2003/85/CE.

(6)

Țările de Jos au informat oficial Comisia în privința schimbărilor legate de administrarea laboratorului lor național de referință pentru febra aftoasă.

(7)

Din motive de siguranță, este important să se actualizeze lista laboratoarelor autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase prevăzută de Directiva 2003/85/CE.

(8)

În consecință, este necesar să se înlocuiască lista laboratoarelor autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase, care figurează în partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE, cu lista care figurează în anexa la prezenta decizie.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XI la Directiva 2003/85/CE, partea A se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membră a Comisiei


(1)  JO L 306, 22.11.2003, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).


ANEXĂ

„PARTEA A

Laboratoare naționale autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase

Statul membru în care se află laboratorul

Laborator

State membre care beneficiază de serviciile laboratorului

Codul ISO

Nume

AT

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Austria

BE

Belgia

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgia

Luxemburg

BG

Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgaria

CZ

Republica Cehă

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Republica Cehă

DE

Germania

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Germania

Slovacia

DK

Danemarca

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Danemarca

Finlanda

Suedia

EL

Grecia

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grecia

ES

Spania

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Spania

FR

Franța

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Franța

HU

Ungaria

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Ungaria

IT

Italia

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italia

Cipru

LT

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Lituania

NL

Țările de Jos

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Țările de Jos

PL

Polonia

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Polonia

RO

România

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

România

UK

Regatul Unit

Institute for Animal Health, Pirbright

Regatul Unit

Estonia

Finlanda

Irlanda

Letonia

Malta

Slovenia

Suedia”


Top