Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0084

2008/84/CE: Decizia Consiliului din 22 ianuarie 2008 privind autorizarea Republicii Federale Germania și a Republicii Polone de a aplica măsuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

OJ L 27, 31.1.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/84(2)/oj

31.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/17


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 ianuarie 2008

privind autorizarea Republicii Federale Germania și a Republicii Polone de a aplica măsuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(Numai textele în limbile germană și polonă sunt autentice)

(2008/84/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Prin scrisorile înregistrate la Secretariatul General al Comisiei la 22 octombrie 2007 și 27 iulie 2007, Republica Federală Germania și Republica Polonă au solicitat autorizația de a aplica măsuri fiscale speciale în legătură cu construirea și întreținerea anumitor poduri de frontieră între cele două țări.

(2)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare datată 24 octombrie 2007, cu privire la solicitările înaintate de Republica Federală Germania și de Republica Polonă. Printr-o scrisoare datată 25 octombrie 2007, Comisia a notificat Republicii Federale Germania și Republicii Polone faptul că deține toate informațiile necesare pentru a lua în considerare solicitările.

(3)

Scopul măsurii speciale este ca, în ceea ce privește furnizările de bunuri sau servicii și achizițiile intracomunitare de bunuri în vederea construirii sau a întreținerii podurilor de trecere a frontierei, podurile, precum și șantierul de construcții în cazul construirii să fie considerate a se afla în întregime pe teritoriul unuia dintre statele membre, în conformitate cu un acord încheiat între acestea privind împărțirea responsabilității pentru construirea sau întreținerea podurilor respective de trecere a frontierei.

(4)

În absența unei măsuri speciale, ar fi necesar, pentru fiecare furnizare de bunuri sau servicii sau pentru fiecare achiziție intracomunitară de bunuri, să se stabilească dacă locul impunerii este Republica Federală Germania sau Republica Polonă. Lucrările la podul de frontieră efectuate pe teritoriul Germaniei ar face obiectul taxei pe valoarea adăugată în Germania, iar cele efectuate pe teritoriul Poloniei ar face obiectul taxei pe valoarea adăugată în Polonia.

(5)

Prin urmare, scopul derogării este simplificarea procedurii de percepere a taxei pentru construirea și întreținerea podurilor în cauză.

(6)

Derogarea nu va avea niciun impact negativ asupra resurselor proprii ale Comunității care provin din taxa pe valoarea adăugată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Republica Federală Germania și Republica Polonă sunt autorizate, prin prezenta decizie, în condițiile stabilite la articolele 2 și 3, să aplice măsuri de derogare de la Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește construirea și întreținerea ulterioară a unui pod de frontieră care traversează râul Oder (Odra) și a unui pod de frontieră care traversează râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), precum și în ceea ce privește întreținerea a două poduri de frontieră existente peste râul Oder (Odra) și a nouă poduri de frontieră existente peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), toate acestea aflându-se parțial pe teritoriul Republicii Federale Germania și parțial pe teritoriul Republicii Polone. Detaliile referitoare la podurile în cauză sunt prezentate în anexa la prezenta decizie. Prezenta autorizare se aplică, de asemenea, oricăror poduri suplimentare care se adaugă la domeniul de aplicare a acordului încheiat între Republica Federală Germania și Republica Polonă privind responsabilitatea pentru construirea sau întreținerea podurilor de trecere a frontierei prin schimb de note diplomatice.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE, în ceea ce privește podurile de frontieră pentru a căror construcție și întreținere este responsabilă Republica Federală Germania și în ceea ce privește podurile de frontieră pentru a căror întreținere Republica Federală Germania este exclusiv responsabilă, podurile în cauză și, dacă este cazul, șantierul de construcții aferent, în măsura în care se află pe teritoriul Poloniei, sunt considerate a face parte din teritoriul Germaniei în scopul furnizării de bunuri și servicii și al achiziționării intracomunitare de bunuri destinate construirii sau întreținerii podurilor respective.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE, în ceea ce privește podurile de frontieră pentru a căror construcție și întreținere este responsabilă Republica Polonă și în ceea ce privește podurile de frontieră pentru a căror întreținere Republica Polonă este exclusiv responsabilă, podurile în cauză și, dacă este cazul, șantierul de construcții aferent, în măsura în care se află pe teritoriul Germaniei, sunt considerate a face parte din teritoriul Poloniei în scopul furnizării de bunuri și servicii și al achiziționării intracomunitare de bunuri destinate construirii sau întreținerii podurilor respective.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania și Republicii Polone.

Adoptată la Bruxelles, 22 ianuarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BAJUK


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/75/CE (JO L 346, 29.12.2007, p. 13).


ANEXĂ

Podurile menționate la articolul 1:

1.

Republica Federală Germania este responsabilă de construirea următorului pod de frontieră:

(a)

podul de frontieră peste râul Oder (Odra) între Frankfurt (Oder) și Kunowice, la reperul 580,640.

2.

Republica Polonă este responsabilă de construirea următorului pod de frontieră:

(a)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Horka și Węgliniec, la reperul 130,470.

3.

Republica Federală Germania este responsabilă de întreținerea următoarelor poduri de frontieră:

(a)

podul de frontieră peste râul Oder (Odra) între Neurüdnitz și Siekierki, la reperul 653,903;

(b)

podul de frontieră peste râul Oder (Odra) între Küstrin Kietz și Küstrin Kostrzyn, la reperul 615,102;

(c)

podul de frontieră peste râul Oder (Odra) între Frankfurt (Oder) și Kunowice, la reperul 580,640;

(d)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Hagenwerder și Ręczyn, la reperul 169,611;

(e)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Hirschfelde și Trzciniec Zgorzelecki, la reperul 186,281.

4.

Republica Polonă este responsabilă de întreținerea următoarelor poduri de frontieră:

(a)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Guben și Gubin, la reperul 13,375;

(b)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Guben și Gubinek, la reperul 17,625;

(c)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Forst și Tuplice, la reperul 51,935;

(d)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Bad Muskau și Łęknica, la reperul 80,530;

(e)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Horka și Węgliniec, la reperul 130,470;

(f)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Görlitz și Zgorzelec, la reperul 153,885;

(g)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Krzewina Zgorzelecka și Trzciniec Zgorzelecki, la reperul 184,220;

(h)

podul de frontieră peste râul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) între Krzewina Zgorzelecka și Trzciniec Zgorzelecki, la reperul 184,780.


Top