EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0040

Decizia Consiliului din 6 decembrie 2007 privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996 , la Protocolul din 29 noiembrie 1996 și la cel de-al doilea Protocol din 19 iunie 1997

OJ L 9, 12.1.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/40(1)/oj

12.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 9/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 6 decembrie 2007

privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, la Protocolul din 29 noiembrie 1996 și la cel de-al doilea Protocol din 19 iunie 1997

(2008/40/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Convenția, elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (2), (denumită în continuare „Convenția”) a fost încheiată la Bruxelles la 26 iulie 1995 și a intrat în vigoare la 17 octombrie 2002.

(2)

Convenția a fost completată prin Protocolul, elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (3) (denumit în continuare „Protocolul din 27 septembrie 1996”), care a fost încheiat la Bruxelles la 27 septembrie 1996 și prin Protocolul, elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (4) (denumit în continuare „Protocolul din 29 noiembrie 1996”), care a fost încheiat la Bruxelles la 29 noiembrie 1996. Ambele protocoale au intrat în vigoare la 17 octombrie 2002.

(3)

Convenția a fost completată în continuare prin cel de-al doilea Protocol, elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (5) (denumit în continuare „cel de-al doilea Protocol din 19 iunie 1997”), care a fost încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1997 dar care nu a intrat încă în vigoare.

(4)

Articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare din 2005 prevede că Bulgaria și România aderă la convențiile și protocoalele enumerate în anexa I la Actul de aderare, care include, printre altele, Convenția, Protocolul din 27 septembrie 1996, Protocolul din 29 noiembrie 1996 și cel de-al doilea Protocol din 19 iunie 1997. Convențiile și protocoalele enumerate în anexa I la Actul de aderare din 2005 urmează să intre în vigoare în raport cu Bulgaria și România la data stabilită de Consiliu,

DECIDE:

Articolul 1

Textele Convenției, ale Protocolului din 27 septembrie 1996, ale Protocolului din 29 noiembrie 1996 și ale celui de-al doilea Protocol din 19 iunie 1997, întocmite în limbile bulgară și română (6), sunt autentice în aceleași condiții ca și celelalte versiuni lingvistice ale convenției și protocoalelor respective.

Articolul 2

(1)   Convenția, Protocolul din 27 septembrie 1996 și Protocolul din 29 noiembrie 1996 intră în vigoare în raport cu Bulgaria și România în prima zi a primei luni care urmează datei adoptării prezentei decizii, cu excepția cazului în care acestea au intrat deja în vigoare pentru Bulgaria sau România înaintea datei respective.

(2)   Cel de-al doilea Protocol din 19 iunie 1997 intră în vigoare în raport cu Bulgaria și România la data la care Protocolul în cauză intră în vigoare în raport cu statul care, fiind membru al Uniunii Europene la data adoptării de către Consiliu a actului de elaborare a protocolului în cauză (7), îndeplinește ultimul procedura de notificare menționată la articolul 16 alineatul (2) din protocolul menționat.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

A. COSTA


(1)  Aviz din 23 octombrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 316, 27.11.1995, p. 49.

(3)  JO C 313, 23.10.1996, p. 2.

(4)  JO C 151, 20.5.1997, p. 2.

(5)  JO C 221, 19.7.1997, p. 12.

(6)  Textele în limbile bulgară și română ale convenției și ale protocoalelor la aceasta se publică într-o ediție specială a JO la o dată ulterioară.

(7)  Actul Consiliului din 19 iunie 1997 de elaborare a celui de-al doilea Protocol la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 221, 19.7.1997, p. 11).


Top