EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/CE: Decizia Băncii Centrale Europene din 18 decembrie 2008 cu privire la amânarea utilizării sistemului de rotație în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/4


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 decembrie 2008

cu privire la amânarea utilizării sistemului de rotație în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene

(BCE/2008/29)

(2009/5/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolul 10.2,

întrucât:

(1)

Conform Deciziei 2008/608/CE a Consiliului din 8 iulie 2008 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009 (1), Slovacia îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro, iar derogarea în favoarea sa prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare (2) încetează începând cu 1 ianuarie 2009.

(2)

Ca urmare a adoptării euro de către Slovacia, numărul membrilor Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) va depăși douăzeci și unu. Articolul 10.2 din Statutul SEBC prevede că, începând cu data de la care numărul membrilor Consiliului guvernatorilor depășește douăzeci și unu, fiecare membru al Comitetului executiv va dispune de un vot și numărul guvernatorilor cu drept de vot va fi de cincisprezece. Acesta specifică, de asemenea, regulile privind rotația drepturilor de voturi. Conform articolului 10.2 a șasea liniuță, Consiliul guvernatorilor, hotărând cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor săi, cu sau fără drept de vot, poate decide amânarea utilizării sistemului de rotație până la data la care numărul de guvernatori depășește optsprezece.

(3)

Considerentul 6 din Recomandarea BCE/2003/1 din 3 februarie 2003 pentru o Decizie a Consiliului de modificare a articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (3) și considerentul 6 din Decizia 2003/223/CE a Consiliului reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern din 21 martie 2003 privind modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (4) se referă la posibilitatea luării unei decizii de amânare a utilizării sistemului de rotație astfel încât să fie evitată situația ca guvernatorii din cadrul unui grup să dispună de o frecvență a exercitării drepturilor de vot de 100 %. Utilizarea sistemului de rotație începând cu data de la care numărul guvernatorilor depășește cincisprezece ar necesita introducerea unor aranjamente excepționale pentru a se asigura că primul grup de guvernatori nu va dispune de o frecvență a exercitării drepturilor de vot mai mică decât cel de-al doilea grup. O opțiune pentru asigurarea îndeplinirii acestei condiții ar fi alocarea a cinci drepturi de vot primului grup. Aceasta ar determina, totuși, o frecvență a exercitării drepturilor de vot de 100 % pentru membrii primului grup și ar contraveni intenției ca toți guvernatorii să se supună sistemului de rotație. Aranjamentele alternative având ca scop evitarea frecvenței exercitării drepturilor de vot de 100 % ar însemna sporirea în mod semnificativ a complexității sistemului de rotație.

(4)

În urma unei deliberări meticuloase, Consiliul guvernatorilor a stabilit că beneficiile amânării până la data la care numărul guvernatorilor depășește optsprezece sunt mai mari decât beneficiile punerii în aplicare a sistemului de rotație la data la care numărul guvernatorilor depășește cincisprezece, evitându-se astfel introducerea unor elemente de complexitate suplimentare în sistemul tranzitoriu de rotație pe două grupuri. Prin urmare, este necesară amânarea utilizării sistemului de rotație până la data la care numărul guvernatorilor va depăși optsprezece,

DECIDE:

Articolul 1

Utilizarea sistemului de rotație prevăzut la articolul 10.2 din Statutul SEBC se amână până la data la care numărul guvernatorilor din Consiliul guvernatorilor BCE va depăși optsprezece.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 decembrie 2008.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 195, 24.7.2008, p. 24.

(2)  Act privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(3)  JO C 29, 7.2.2003, p. 6.

(4)  JO L 83, 1.4.2003, p. 66.


Top