EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007X0120(01)

Acord din 21 decembrie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare

OJ C 14, 20.1.2007, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 152 - 154

In force

20.1.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 14/6


ACORD

din 21 decembrie 2006

între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare

(2007/C 14/03)

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (ÎN CONTINUARE „BCE“) ȘI BĂNCILE CENTRALE NAȚIONALE ALE STATELOR MEMBRE DIN AFARA ZONEI EURO (ÎN CONTINUARE „BCN DIN AFARA ZONEI EURO“ ȘI RESPECTIV „STATE MEMBRE DIN AFARA ZONEI EURO“),

întrucât:

(1)

Consiliul European a convenit în Rezoluția din 16 iunie 1997 (în continuare „Rezoluție“) să instituie un mecanism al cursului de schimb (în continuare „MCS II“) odată cu începerea celei de-a treia etape a uniunii economice și monetare la 1 ianuarie 1999.

(2)

În conformitate cu termenii rezoluției, MCS II este menit să faciliteze asigurarea faptului că statele membre din afara zonei euro care participă la MCS II își orientează politicile spre stabilitate, spre promovarea convergenței, ajutându-le astfel în eforturile de adoptare a monedei euro;

(3)

Slovenia, în calitate de stat membru care face obiectul unei derogări, a participat în MCS II începând cu 28 iunie 2004 iar Banka Slovenije este parte la Acordul din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (1) (în continuare „Acordul privind MCS II între băncile centrale“).

(4)

Conform articolului 1 din Decizia 2006/495/CE a Consiliului din 11 iulie 2006 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din Tratat privind adoptarea de către Slovenia a monedei unice la 1 ianuarie 2007 (2), derogarea în favoarea Sloveniei prevăzută de articolul 4 din Actul de aderare (3) din 2003 încetează începând cu 1 ianuarie 2007. Prin urmare, Banka Slovenije nu mai este parte la Acordul privind MCS II între băncile centrale începând cu acea dată iar Acordul privind MCS II între băncile centrale trebuie modificat în mod corespunzător.

(5)

Având în vedere aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană și integrarea respectivelor BCN în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 ianuarie 2007, Acordul privind MCS II între băncile centrale trebuie modificat în mod corespunzător,

DECID DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Modificările aduse Acordului privind MCS II între băncile centrale având în vedere încetarea derogării în favoarea Banka Slovenije

Începând de la 1 ianuarie 2007, Banka Slovenije nu mai este parte la Acordului privind MCS II între băncile centrale.

Articolul 2

Modificările aduse Acordului privind MCS II între băncile centrale având în vedere aderarea României și Bulgariei

The Bulgarian National Bank și Banca Națională a României devin părți la Acordul privind MCS II între băncile centrale începând cu 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Înlocuirea anexei II la Acordul privind MCS II între băncile centrale

Anexa II la Acordul privind MCS II între băncile centrale se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul acord.

Articolul 4

Dispoziții finale

4.1

Prezentul Acord intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

4.2

Prezentul Acord este redactat în limba engleză și semnat, în mod corespunzător, de către părți. BCE, care are obligația de a păstra originalul Acordului, va trimite o copie certificată pentru conformitate către fiecare BCN din zona euro și din afara zonei euro. Prezentul Acord va fi tradus în toate celelalte limbi oficiale ale Comunității și va fi publicat în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Încheiat la Frankfurt pe Main, 21 decembrie 2006.

Pentru

Banca Centrală Europeană

Pentru

Bulgarian National Bank

Pentru

Česká národní banka

Pentru

Danmarks Nationalbank

Pentru

Eesti Pank

Pentru

Central Bank of Cyprus

Pentru

Latvijas Banka

Pentru

Lietuvos bankas

Pentru

Magyar Nemzeti Bank

Pentru

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Pentru

Narodowy Bank Polski

Pentru

Banca Națională a României

Pentru

Banka Slovenije

Pentru

Národná banka Slovenska

Pentru

Sveriges Riksbank

Pentru

Bank of England


(1)  JO C 73, 25.3.2006, p. 21.

(2)  JO L 195, 15.7.2006, p. 25.

(3)  JO L 236, 23.9.2003, p. 33.


ANEXA

„ANEXA II

PLAFOANE STABILITE PENTRU ACCESUL LA FACILITATEA DE FINANȚARE PE TERMEN FOARTE SCURT PREVĂZUTĂ LA ARTICOLELE 8, 10 ȘI 11 DIN ACORDUL ÎNTRE BĂNCILE CENTRALE

începând cu 1 ianuarie 2007

(milioane EUR)

Bănci centrale care sunt părți la prezentul Acord

Plafoane (1)

Bulgarian National Bank

490

Česká národní banka

640

Danmarks Nationalbank

670

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

280

Latvijas Banka

330

Lietuvos bankas

370

Magyar Nemzeti Bank

620

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 610

Banca Națională a României

950

Národná banka Slovenska

440

Sveriges Riksbank

900

Bank of England

4 130

Banca Centrală Europeană

zero


BCN din zona euro

Plafoane

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

zero

Deutsche Bundesbank

zero

Bank of Greece

zero

Banco de Espańa

zero

Banque de France

zero

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

zero

Banca d'Italia

zero

Banque centrale du Luxembourg

zero

De Nederlandsche Bank

zero

Oesterreichische Nationalbank

zero

Banco de Portugal

zero

Banka Slovenije

zero

Suomen Pankki

zero“


(1)  Sumele indicate sunt orientative pentru băncile centrale care nu participă la MCS II.


Top