EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1558/2007 al Consiliului din 17 decembrie 2007 de ajustare, începând cu 1 iulie 2007 , a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Comunităților Europene, precum și a coeficienților corectori aplicați acestora

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 340/1


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1558/2007 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2007

de ajustare, începând cu 1 iulie 2007, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Comunităților Europene, precum și a coeficienților corectori aplicați acestora

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în special articolul 13,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), în special articolele 63, 64, 65 și 82 din Statutul funcționarilor și anexele VII, XI și XIII la acesta și articolul 20 alineatul (1), articolul 64 și articolul 92 din Regimul aplicabil celorlalți agenți,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, pentru a garanta că puterea de cumpărare a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Comunității evoluează în paralel cu cea a funcționarilor publici din administrațiile naționale ale statelor membre, remunerațiile și pensiile funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Comunităților ar trebui adaptate în cadrul revizuirii anuale din 2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 iulie 2007, data de „1 iulie 2006” menționată la articolul 63 paragraful al doilea din Statutul funcționarilor se înlocuiește cu „1 iulie 2007”.

Articolul 2

Începând cu 1 iulie 2007, la articolul 66 din Statutul funcționarilor, tabelul care cuprinde salariile lunare de bază care se aplică în scopul calculării remunerației și a pensiilor se înlocuiește cu următorul text:

1.7.2007

Treapta

Grad

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Articolul 3

Începând cu 1 iulie 2007, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 64 din Statutul funcționarilor, remunerației funcționarilor și a celorlalți agenți sunt cei indicați în coloana 2 din tabelul următor.

Începând cu 1 ianuarie 2008, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 17 alineatul (3) din anexa VII la Statutul funcționarilor, transferurilor efectuate de către funcționari și ceilalți agenți sunt cei indicați în coloana 3 din tabelul următor.

Începând cu 1 iulie 2007, coeficienții corectori care se aplică pensiilor, în temeiul articolului 20 alineatul (2) din anexa XIII la Statutul funcționarilor, sunt cei indicați în coloana 4 din tabelul următor.

Începând cu 1 mai 2008, coeficienții corectori care se aplică pensiilor, în temeiul articolului 20 alineatul (2) din anexa XIII la Statutul funcționarilor, sunt cei indicați în coloana 5 din tabelul următor.

1

2

3

4

5

Țara/Loc

Remunerație

1.7.2007

Transfer

1.1.2008

Pensie

1.7.2007

Pensie

1.5.2008

Bulgaria

65,8

58,0

100,0

100,0

Republica Cehă

81,2

74,7

100,0

100,0

Danemarca

139,4

135,3

136,1

135,3

Germania

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

Münich

106,6

 

 

 

Estonia

79,6

77,7

100,0

100,0

Grecia

95,3

93,3

100,0

100,0

Spania

100,4

96,4

100,0

100,0

Franța

117,4

107,3

109,3

107,3

Irlanda

121,8

118,0

118,8

118,0

Italia

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Cipru

89,9

92,0

100,0

100,0

Letonia

79,3

75,2

100,0

100,0

Lituania

71,3

67,8

100,0

100,0

Ungaria

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Țările de Jos

111,5

103,0

104,7

103,0

Austria

107,8

107,2

107,3

107,2

Polonia

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalia

92,2

90,6

100,0

100,0

România

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovenia

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovacia

81,3

74,8

100,0

100,0

Finlanda

117,8

114,6

115,2

114,6

Suedia

117,0

113,7

114,4

113,7

Regatul Unit

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Articolul 4

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea alocației aferente concediului pentru creșterea copilului, menționată la articolul 42a al doilea și al treilea paragraf din Statutul funcționarilor, este de 849,38 EUR și, respectiv, de 1 132,49 EUR pentru familiile monoparentale.

Articolul 5

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea de bază a alocației pentru locuință, menționată la articolul 1 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, este de 158,86 EUR.

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea alocației pentru creșterea copilului, menționată la articolul 2 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, este de 347,13 EUR.

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea alocației școlare, menționată la articolul 3 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, este de 235,53 EUR.

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea alocației școlare, menționată la articolul 3 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, este de 84,80 EUR.

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea minimă a indemnizației de expatriere, menționată la articolul 69 din Statutul funcționarilor și la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din anexa VII la acesta, este de 470,83 EUR.

Articolul 6

Începând cu 1 ianuarie 2008, valoarea indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționată la articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf din anexa VII la Statutul funcționarilor se ajustează după cum urmează:

 

0 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 0-200 km

 

0,3531 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 201-1 000 km

 

0,5884 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 1 001-2 000 km

 

0,3531 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 2 001-3 000 km

 

0,1177 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 3 001-4 000 km

 

0,0567 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 4 001-10 000 km

 

0 EUR pe km pentru peste 10 000 km.

La indemnizația pentru distanța parcursă în kilometri menționată anterior se adaugă o sumă forfetară suplimentară, în valoare de:

176,52 EUR, în cazul în care distanța cu trenul dintre locul de muncă și locul de origine este între 725 km și 1 450 km;

353,02 EUR, în cazul în care distanța cu trenul dintre locul de muncă și locul de origine este mai mare de 1 450 km.

Articolul 7

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea diurnei menționate la articolul 10 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor este de:

36,48 EUR pentru funcționarul care are dreptul la alocația pentru locuință;

29,41 EUR pentru funcționarul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 8

Începând cu 1 iulie 2007, limita inferioară a indemnizației de instalare, menționată la articolul 24 alineatul (3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, este de:

1 038,73 EUR pentru funcționarul care are dreptul la alocația pentru locuință;

617,64 EUR pentru funcționarul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 9

Începând cu 1 iulie 2007, pentru ajutorul de șomaj menționat la articolul 28a alineatul (3) al doilea paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți, limita inferioară este de 1 245,73 EUR, limita superioară este de 2 491,48 EUR, iar ajutorul standard este de 1 132,49 EUR.

Articolul 10

Începând cu 1 iulie 2007, tabelul salariilor lunare de bază de la articolul 63 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se înlocuiește cu următorul text:

1.7.2007

Treapta

Categoria

Grupa

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Articolul 11

Începând cu 1 iulie 2007, tabelul salariilor lunare de bază de la articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se înlocuiește cu următorul text:

Grupa de funcții

1.7.2007

Treapta

Grad

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Articolul 12

Începând cu 1 iulie 2007, limita inferioară a indemnizației de instalare, menționată la articolul 94 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, este de:

781,31 EUR pentru funcționarul care are dreptul la alocația pentru locuință;

463,22 EUR pentru funcționarul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 13

Începând cu 1 iulie 2007, pentru ajutorul de șomaj menționat la articolul 96 alineatul (3) al doilea paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți, limita inferioară este de 934,31 EUR, limita superioară este de 1 868,61 EUR, iar ajutorul standard este de 849,38 EUR.

Articolul 14

Începând cu 1 iulie 2007, indemnizațiile pentru munca în schimburi, stabilite la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului (2) sunt de 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR și 801,03 EUR.

Articolul 15

Începând cu 1 iulie 2007, la sumele prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului (3) se aplică un coeficient corector de 5,139465.

Articolul 16

Începând cu 1 iulie 2007, tabelul de la articolul 8 alineatul (2) din anexa XIII la Statutul funcționarilor se înlocuiește cu următorul text:

1.7.2007

Treapta

Grad

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Articolul 17

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea alocației pentru creșterea copilului, menționată la articolul 14 primul paragraf din anexa XIII la Statutul funcționarilor, se stabilește după cum urmează:

1.7.2007-31.12.2007

319,27

1.1.2008-31.12.2008

333,19

Articolul 18

Începând cu 1 iulie 2007, valoarea alocației școlare, menționată la articolul 15 primul paragraf din anexa XIII la Statutul funcționarilor se stabilește după cum urmează:

1.7.2007-31.8.2007

50,86

1.9.2007-31.8.2008

67,83

Articolul 19

Începând cu 1 iulie 2007, în sensul aplicării articolului 18 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor, valoarea indemnizației fixe menționată la fostul articol 4a din anexa VII la Statutul funcționarilor în vigoare înainte de 1 mai 2004 este de:

122,83 EUR pe lună pentru funcționarii de gradul C4 sau C5;

188,31 EUR pe lună pentru funcționarii de gradul C1, C2 sau C3.

Articolul 20

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SILVA


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 337/2007 (JO L 90, 30.3.2007, p. 1).

(2)  Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului din 9 februarie 1976 de stabilire a categoriilor de beneficiari care au dreptul la indemnizații pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații (JO L 38, 13.2.1976, p. 1). Regulament completat prin Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 1307/87 (JO L 124, 13.5.1987, p. 6) și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1873/2006 (JO L 360, 19.12.2006, p. 61).

(3)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1750/2002 (JO L 264, 2.10.2002, p. 15).


Top