EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1508

Regulamentul (CE) nr. 1508/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire a măsurii în care se poate da curs cererilor de drepturi de import depuse pentru contingentul de animale vii din specia bovină cu o greutate de peste 160 kg, originare din Elveția, contingent prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2172/2005

OJ L 333, 19.12.2007, p. 69–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1508/oj

19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/69


REGULAMENTUL (CE) NR. 1508/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

de stabilire a măsurii în care se poate da curs cererilor de drepturi de import depuse pentru contingentul de animale vii din specia bovină cu o greutate de peste 160 kg, originare din Elveția, contingent prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2172/2005

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind normele de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii cu o greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la comerțul cu produse agricole (2), în special articolul 4 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 a stabilit la 4 600 de capete cantitatea contingentului tarifar anual pentru care importatorii de pe piața comunitară pot prezenta o cerere de drepturi de import în conformitate cu articolul 3 din regulamentul respectiv.

(2)

Cantitățile pentru care s-au solicitat drepturi de import sunt de așa natură încât cererile pot fi acceptate în totalitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fiecare cerere de drepturi de import depusă în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2172/2005 pentru perioada contingentară 1 ianuarie-31 decembrie 2008 este acceptată până la concurența a 100 % din drepturile de import solicitate.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 346, 29.12.2005, p. 10. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 26).


Top