Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1430

Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a anexelor II și III la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 320, 6.12.2007, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 258 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1430/oj

6.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1430/2007 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2007

de modificare a anexelor II și III la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (1), în special articolul 11 litera (c) punctul (ii) și articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Germania, Luxemburg, Austria și Italia au adresat cereri motivate de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE. Țările de Jos au adresat o cerere motivată de modificare a anexei III la Directiva 2005/36/CE.

(2)

Germania a solicitat adăugarea termenului sănătate („Gesundheit”) denumirii de asistent(ă) puericultor (puericultoare) („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”). Legea din 16 iulie 2003 privind asistența medicală, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, a modificat conținutul acestui curs de formare și a schimbat denumirea sa în asistent(ă) puericulto(a)r(e) și de sănătate [„Gesundheits- und Kinderkrenkenpfleger(in)”]. Structura și condițiile de acces la formare rămân neschimbate.

(3)

Germania a solicitat suprimarea din anexa II a profesiei de asistent(ă) psihiatrie [„Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”], deoarece această formare vine în completarea celei de asistent medical generalist și, prin urmare, este cuprinsă în definiția diplomei.

(4)

Germania a solicitat adăugarea profesiei de asistent(ă) medical(ă) de geriatrie („Altenpflegerin und Altenpfleger”) care îndeplinește condițiile stabilite la articolul 11 litera (c) punctul (ii) al Directivei 2005/36/CE, astfel cum reiese din legea privind asistența geriatrică din 17 noiembrie 2000 și din ordonanța privind formarea și examenele pentru profesia de asistent(ă) de geriatrie din 26 noiembrie 2002.

(5)

În cele din urmă, Germania a solicitat fuzionarea profesiilor de bandajist („Bandagist”) și de tehnician ortoped („Orthopädiemechaniker”) în profesia de tehnician ortoped („Orthopädietechniker”), în conformitate cu Ordonanța pentru activități meșteșugărești (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407).

(6)

Luxemburg a solicitat înlocuirea denumirii de asistent(ă) puericultor (puericultoare) („infirmier puériculteur”) cu asistent(ă) medical(ă) în pediatrie („infirmier en pédiatrie”), a denumirii de asistent(ă) anestezie („infirmier anesthésiste”) cu asistent(ă) anestezie și reanimare („infirmier en anesthésie et réanimation”) și a celei de maseur (maseuză) calificat(ă) („masseur diplômé”) cu maseur (maseuză), ca urmare a legii modificate din 26 martie 1992 privind exercitarea și reevaluarea anumitor profesii din domeniul sănătății. Modalitățile de formare nu s-au schimbat.

(7)

Austria a solicitat o descriere mai precisă a formării aplicabile profesiilor de asistent(ă) psihiatrie și de asistent(ă) pediatrie, astfel cum se prevede în legea privind asistența medicală (BGBI I nr. 108/1997).

(8)

Italia a solicitat suprimarea din anexa II a profesiilor de geometru („geometra”) și de tehnician agricol („perito agrario”), deoarece acestea necesită o formare care corespunde definiției diplomei în conformitate cu articolul 55 din Decretul prezidențial nr. 328 din 5 iunie 2001 și cu anexa I la Decretul legislativ nr. 227 din 8 iulie 2003.

(9)

Germania, Luxemburg și Austria au solicitat introducerea în anexa II a unui număr de programe de formare care duc la obținerea titlului de maistru („Meister/Maître”). Aceste programe de formare sunt reglementate, în primul rând, de următoarele texte legislative: pentru Germania: Ordonanța pentru activități meșteșugărești [Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; pentru Luxemburg: Legea din 28 decembrie 1988 (JO din 28 decembrie 1988 A nr. 72) și Regulamentul Marelui Ducat din 4 februarie 2005 (JO din 10 martie 2005 A – nr. 29); pentru Austria: Cod de legi privind activitățile industriale și munca [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 11 litera (c) punctul (ii) din Directiva 2005/36/CE.

(10)

Țările de Jos au solicitat modificarea, în anexa III, a descrierii cursurilor de formare reglementate pentru a ține seama de modificările introduse de legea privind educația și formarea profesională (Legea WEB din 1996). Aceste cursuri de formare respectă condițiile stabilite la articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 2005/36/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 2005/36/CE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind recunoașterea calificărilor profesionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Directiva 2005/36/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22. Directivă modificată prin Directiva 2006/100/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 141).


ANEXĂ

Anexele II și III la Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

I.

Anexa II se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica „În Germania”,

(i)

prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

asistent(ă) puericultor (puericultoare) și de sănătate [«Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)»),”;

(ii)

cea de-a paisprezecea liniuță se elimină;

(iii)

se adaugă următoarea liniuță:

„—

asistent(ă) medical(ă) de geriatrie («Altenpflegerin und Altenpfleger»);”

(b)

la rubrica „în Luxemburg”, cea de-a cincea, cea de-a șasea și cea de-a șaptea liniuță se înlocuiesc cu următorul text:

„—

asistent(ă) medical(ă) în pediatrie,

asistent(ă) anestezie și reanimare,

maseur (maseuză)”;

(c)

la rubrica „în Austria”:

(i)

după prima liniuță referitoare la formarea profesională de bază specializată în asistență pediatrică („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”), se adaugă următorul text:

„care reprezintă un ciclu de cursuri de formare profesională cu o durată totală de cel puțin treisprezece ani, dintre care cel puțin zece ani de studii școlare generale și trei ani de formare profesională în cadrul unei școli specializate de asistență medicală, care se încheie cu un examen care trebuie promovat pentru a putea obține diploma”;

(ii)

după cea de-a doua liniuță referitoare la formarea profesională de bază specializată în asistență psihiatrică („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”), se adaugă următorul text:

„care reprezintă un ciclu de cursuri de formare profesională cu o durată totală de cel puțin treisprezece ani, dintre care cel puțin zece ani de studii școlare generale și trei ani de formare profesională în cadrul unei școli specializate de asistență medicală, care se încheie cu un examen care trebuie promovat pentru a putea obține diploma”;

2.

La punctul 2, rubrica „în Germania” se modifică după cum urmează:

(i)

cea de-a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

tehnician ortoped «Orthopädietechniker»),”;

(ii)

cea de-a cincea liniuță se elimină;

3.

Următorul text se introduce după punctul 2:

„2a

Maistru («Meister/Maître») (educație și formare profesională care conduc la obținerea titlului de maistru) în următoarele profesii:

 

în Germania:

constructor și montator de structuri metalice («Metallbauer»),

specialist în fabricarea de instrumente chirurgicale («Chirurgiemechaniker»),

tinichigiu carosier («Karosserie- und Fahrzeugbauer»),

mecanic auto («Kraftfahrzeugtechniker»),

mecanic biciclete și motociclete («Zweiradmechaniker»),

instalator frigotehnist («Kälteanlagenbauer»),

informatician («Informationstechniker»),

mecanic agricol («Landmaschinenmechaniker»),

armurier («Büchsenmacher»),

tinichigiu («Klempner»),

instalator centrale termice («Installateur und Heizungsbauer»),

tehnician electronist («Elektrotechniker»),

constructor de mașini electrice («Elektromaschinenbauer»),

constructor naval («Boots- und Schiffbauer»),

zidar și betonist («Maurer und Betonbauer»),

constructor și instalator de sobe și echipamente de încălzire cu aer cald («Ofen- und Luftheizungsbauer»),

dulgher («Zimmerer»),

acoperitor învelitor țiglă («Dachdecker»),

constructor drumuri («Straßenbauer»),

montator de izolații termice și acustice («Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer»),

fântânar («Brunnenbauer»),

pietrar și sculptor («Steinmetz und Steinbildhauer»),

stucaturist («Stuckateur»),

zugrav vopsitor («Maler und Lackierer»),

constructor de schelării («Gerüstbauer»),

hornar («Schornsteinfeger»),

confecționer și reparator de instrumente și aparate de precizie («Feinwerkmechaniker»),

tâmplar («Tischler»),

frânghier («Seiler»),

brutar («Bäcker»),

patiser («Konditor»),

măcelar («Fleischer»),

frizer («Frisör»),

geamgiu («Glaser»),

sticlar suflător și prelucrător de obiecte din sticlă («Glasbläser und Glasapparatebauer»),

mecanic vulcanizator și reparator pneuri («Vulkaniseur und Reifenmechaniker»);

 

în Luxemburg:

brutar patiser («boulanger-pâtissier»),

patiser-preparator ciocolată-cofetar-preparator înghețată («pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier»),

măcelar carmangiu («boucher-charcutier»),

măcelar carmangiu măcelar de carne de cal («boucher-charcutier-chevalin»),

șef de unitate de alimentație («traiteur»),

morar («meunier»),

croitor («tailleur-couturier»),

modistă pălărier («modiste-chapelier»),

blănar («fourreur»),

cizmar pantofar («bottier-cordonnier»),

ceasornicar («horloger»),

bijutier aurar («bijoutier-orfèvre»),

frizer («coiffeur»),

estetician («esthéticien»),

specialist în mecanică generală («mécanicien en mécanique générale»),

instalator de lifturi, ascensoare pentru mărfuri, scări mecanice și echipamente de manipulare («installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention»),

armurier («armurier»),

fierar («forgeron»),

mecanic utilaje și instalații industriale și de construcții («mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction»),

mecanic electronist automobile și motociclete («mécanicien-électronicien d'autos et de motos»),

constructor carosier («constructeur réparateur de carosseries»),

reparator și vopsitor de autovehicule («débosseleur-peintre de véhicules automoteurs»),

bobinator («bobineur»),

specialist în instalații și aparatură audiovizuală («électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels»),

electronist rețele de televiziune prin cablu («constructeur réparateur de réseaux de télédistribution»),

electronist birotică și informatică («électronicien en bureautique et en informatique»),

mecanic de mașini și materiale agricole și viticole («mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles»),

arămar («chaudronnier»),

galvanotipist («galvaniseur»),

specialist în automobile («expert en automobiles»),

antreprenor în construcții («entrepreneur de construction»),

antreprenor drumuri și pavaje («entrepreneur de voirie et de pavage»),

constructor de șape («confectionneur de chapes»),

antreprenor izolații termice, acustice și de etanșare («entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité»),

specialist în instalații de încălzire și tehnico sanitare («installateur de chauffage-sanitaire»),

instalator aparate frigorifice («installateur frigoriste»),

electrician («électricien»),

instalator firme luminoase («installateur d'enseignes lumineuses»),

electronist în comunicare și informatică («électronicien en communication et en informatique»),

instalator sisteme de alarmă și de securitate («installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité»),

tâmplar ebenist («menuisier-ébéniste»),

parchetar («parqueteur»),

instalator elemente prefabricate («poseur d'éléments préfabriqués»),

fabricant instalator de obloane, jaluzele, marchize și storuri («fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store»),

antreprenor construcții metalice («entrepreneur de constructions métalliques»),

constructor cuptoare («constructeur de fours»),

țiglar tinichigiu («couvreur-ferblantier»),

dulgher («charpentier»),

marmurier cioplitor în piatră («marbrier-tailleur de pierres»),

faianțar («carreleur»),

constructor specializat în plafoane și fațade («plafonneur-façadier»),

pictor decorator («peintre-décorateur»),

geamgiu oglindar («vitrier-miroitier»),

tapițer decorator («tapissier-décorateur»),

constructor instalator de șemineuri și sobe din faianță («constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence»),

tipograf («imprimeur»),

operator media («opérateur média»),

stereotipar («sérigraphe»),

legător («relieur»),

tehnician specializat în materialul medico-chirurgical («mécanicien de matériel médico-chirurgical»),

instructor auto («instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs»),

constructor instalator pardoseli și acoperișuri metalice («fabricant poseur de bardages et toitures métalliques»),

fotograf («photographe»),

constructor reparator instrumente muzicale («fabricant réparateur d'instruments de musique»),

instructor de înot («instructeur de natation»);

 

în Austria:

șef de șantier pentru execuția lucrărilor («Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten»),

brutar («Bäcker»),

fântânar («Brunnenmeister»),

acoperitor învelitor țiglă («Dachdecker»),

tehnician electronist («Elektrotechniker»),

măcelar («Fleischer»),

frizer și peruchier (stilist) [«Friseur und Perückenmacher (Stylist)»],

instalator instalații tehnico sanitare și de gaze («Gas- und Sanitärtechnik»),

geamgiu («Glaser»),

trăgător șlefuitor sticlă plată («Glasbeleger und Flachglasschleifer»),

sticlar suflător și prelucrător de obiecte din sticlă («Glasbläser und Glasapparatebauer»),

șlefuitor și tăietor de sticlă cu goluri (activități artizanale asociate) [«Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)»],

sobar («Hafner»),

tehnician de încălzire («Heizungstechnik»),

instalator instalații de ventilare (activități artizanale asociate) [«Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)»],

instalator instalații de refrigerare și climatizare («Kälte- und Klimatechnik»),

electronist rețele de comunicații («Kommunikationselektronik»),

patiser, inclusiv preparatorii de turtă dulce și dulciuri glasate, înghețată și produse din ciocolată [«Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung»],

mecanic auto («Kraftfahrzeugtechnik»),

carosier, inclusiv tinichigiu și vopsitor de caroserii (activități artizanale asociate) [«Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)»],

prelucrarea materialelor plastice («Kunststoffverarbeitung»),

zugrav decorator («Maler und Anstreicher»),

lăcuitor («Lackierer»),

aurar (suflare și decorare cu aur) («Vergolder und Staffierer»),

fabricant de insigne și de firme (activități artizanale asociate) [«Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)»],

tehnician mecatronist în domeniul construcției de aparate electrice și al automatizării («Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung»),

tehnician mecatronist în domeniul electronicii («Mechatroniker f. Elektronik»),

tehnician în birotică și sisteme informatice («Büro- und EDV-Systemtechnik»),

tehnician mecatronist în domeniul tehnologiei mașinilor și al fabricației de mașini («Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik»),

tehnician mecatronist în domeniul echipamentelor medicale (activități artizanale asociate) [«Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)»],

tehnician în ingineria suprafețelor («Oberflächentechnik»),

artizan în arta metalului (activități artizanale asociate) [«Metalldesign (verbundenes Handwerk)»],

lăcătuș («Schlosser»),

fierar («Schmied»),

tehnician în domeniul mașinilor agricole («Landmaschinentechnik»),

instalator («Spengler»),

arămar (activități artizanale asociate) [«Kupferschmied (verbundenes Handwerk)»],

maistru cioplitor în marmură, inclusiv fabricant de pietre artificiale și de terrazzo – mozaic («Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher»),

stucaturist și lucrător în ghips («Stukkateur und Trockenausbauer»),

tâmplar («Tischler»),

tehnician machetist («Modellbauer»),

dogar («Binder»),

strungar («Drechsler»),

constructor de vapoare («Bootsbauer»),

sculptor (activități artizanale asociate) [«Bildhauer (verbundenes Handwerk)»],

mecanic vulcanizator («Vulkaniseur»),

armurier (inclusiv comerțul cu arme) [«Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels»],

specialist în izolație termică, acustică și antiincendiu («Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer»),

maistru dulgher pentru execuția lucrărilor («Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten»),

care reprezintă un ciclu de cursuri de formare profesională cu o durată totală de cel puțin treisprezece ani, inclusiv un curs de formare de cel puțin trei ani efectuat într-un cadru structurat, asigurat, parțial, de întreprindere și, parțial, de o instituție specializată de formare profesională, care se încheie cu un examen, precum și o formare teoretică și practică de cel puțin un an de meșter artizan. Promovarea examenului de meșter artizan conferă dreptul de a exercita profesia în calitate de persoană independentă, de a forma ucenici și de a utiliza titlul de «maistru»«Meister/Maître»).”;

4.

La punctul 4, „Domeniul tehnic”, rubrica „în Italia” se elimină.

II.

Anexa III se modifică după cum urmează:

Conținutul rubricii „În Țările de Jos” se înlocuiește cu textul următor:

„Cursurile reglementate de formare profesională care corespund nivelului de calificare 3 sau 4 din registrul național central al cursurilor de formare profesională stabilit de legea privind educația și învățământul profesional sau al unor cursuri de formare mai vechi cu un nivel echivalent de calificare.

Nivelurile 3 și 4 ale structurii de calificare corespund descrierilor următoare:

Nivelul 3: Responsabilitatea aplicării și a combinării procedurilor standardizate. Combinarea sau conceperea procedurilor în funcție de activitățile de organizare sau de pregătire a muncii. Aptitudinea de a justifica aceste activități față de colegii săi (fără legătură ierarhică). Responsabilitatea ierarhică de monitorizare și susținere a aplicării cu ajutorul altor proceduri standardizate sau automatizate de rutină. Acest nivel se referă în principal la competențe și cunoștințe profesionale.

Nivelul 4: Responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor atribuite, precum și combinarea sau conceperea unor noi proceduri. Aptitudinea de a justifica aceste activități față de colegii săi (fără legătură ierarhică). Responsabilitatea ierarhică explicită privind planificarea și/sau administrarea și/sau organizarea și/sau dezvoltarea întregului ciclu de producție. Acest nivel se referă la competențe și cunoștințe specializate și/sau care nu sunt inerente profesiei.

Cele două niveluri corespund unor cicluri de cursuri reglementate de o durată totală de cel puțin cincisprezece ani, care presupun finalizarea cu succes a unui ciclu de opt ani de educație elementară urmat de un ciclu pregătitor de patru ani de învățământ profesional secundar («VMBO»), la care se adaugă cel puțin trei ani de cursuri de formare de nivelul 3 sau 4 într-o instituție de învățământ profesional mediu («MBO»), încheiate cu un examen. [Durata medie a formării profesionale poate fi redusă de la trei ani la doi ani, în cazul în care persoana interesată are calificarea necesară pentru a fi admisă la universitate (paisprezece ani de formare preliminară) sau pentru a fi admisă la o instituție superioară de profil (treisprezece ani de formare preliminară)].

Autoritățile Țărilor de Jos aduc la cunoștința Comisiei și celorlalte state membre lista cursurilor de formare vizate de prezenta anexă.”


Top