Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1377

Regulamentul (CE) nr. 1377/2007 al Consiliului din 26 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

OJ L 309, 27.11.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 232 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; abrogare implicită prin 32015R0613

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1377/oj

27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1377/2007 AL CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2007/654/PESC din 9 octombrie 2007 de modificare a Poziției comune 2005/440/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 889/2005 al Consiliului (2) a impus măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo („RDC”), în conformitate cu Poziția comună 2005/440/PESC și în acord cu Rezoluția 1596 (2005) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și rezoluțiile relevante ulterioare.

(2)

Prin Rezoluția 1771 (2007) din 10 august 2007, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât, printre altele, că măsurile restrictive privind asistența tehnică nu ar trebui să se aplice furnizării asistenței tehnice relevante, notificată în prealabil Comitetului instituit prin alineatul (8) din Rezoluția 1533 (2004) și acceptată de către guvernul RDC, în cazul în care asistența în cauză este destinată exclusiv sprijinirii unităților armatei și poliției din RDC care sunt în curs de integrare în provinciile Kivu de Nord, Kivu de Sud și districtul Ituri. Este oportun ca Regulamentul (CE) nr. 889/2005 să fie modificat în consecință.

(3)

De asemenea, este oportun ca Regulamentul (CE) nr. 889/2005 să fie aliniat la evoluțiile recente din practica sancțiunilor în ceea ce privește identificarea autorităților competente, răspunderea pentru infracțiuni și jurisdicția,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 889/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit furnizorul de servicii, astfel cum sunt indicate în cadrul paginilor de internet enumerate în anexă, pot autoriza furnizarea de:

(a)

asistență tehnică, finanțări și asistență financiară în legătură cu arme și materiale conexe destinate exclusiv sprijinirii Misiunii Organizației Națiunilor Unite în RDC („MONUC”) și utilizării de către aceasta;

(b)

asistență tehnică, finanțări și asistență financiară în legătură cu arme și materiale conexe destinate exclusiv sprijinirii unităților armatei și poliției din RDC sau utilizării de către acestea, cu condiția ca unitățile respective:

(i)

să fi încheiat procesul de integrare; sau

(ii)

să funcționeze sub comanda statului major integrat al Forțelor Armate, respectiv a Poliției Naționale a RDC; sau

(iii)

să se afle în curs de integrare pe teritoriul RDC în afara provinciilor Kivu de Nord și Kivu de Sud sau a districtului Ituri;

(c)

asistență tehnică acceptată de guvernul RDC și destinată exclusiv sprijinirii unităților armatei și poliției din RDC care sunt în curs de integrare în provinciile Kivu de Nord, Kivu de Sud și districtul Ituri, în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni a fost notificat în prealabil cu privire la furnizarea asistenței sau serviciilor respective; și

(d)

asistență tehnică, finanțări și asistență financiară în legătură cu echipamente militare neletale destinate utilizării exclusiv în scopuri umanitare sau pentru protecție, în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni a fost notificat în prealabil cu privire la furnizarea asistenței sau serviciilor respective.

(2)   Nu se acordă autorizații pentru activități care au avut deja loc.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

Interdicția prevăzută la articolul 2 litera (b) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca această interdicție.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatul (1) și le identifică în cadrul paginilor de internet enumerate în anexă.

(2)   Statele membre notifică fără întârziere Comisiei, după intrarea în vigoare a prezentului articol, autoritățile lor competente și orice modificări ulterioare ale acestora.”

4.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Comunității, inclusiv spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricăror aeronave sau nave care se află sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane care se află pe teritoriul Comunității sau în afara acestuia și este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism cu privire la orice activitate desfășurată de acesta, integral sau parțial, în Comunitate.”

5.

Anexa se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SILVA


(1)  JO L 264, 10.10.2007, p. 11.

(2)  JO L 152, 15.6.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Pagini de internet care conțin informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolele 3 și 6a, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

(se completează de către statele membre)

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873”


Top