Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1226

Regulamentul (CE) nr. 1226/2007 al Comisiei din 17 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

OJ L 277, 20.10.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1226/oj

20.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1226/2007 AL COMISIEI

din 17 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute (1), modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1038/2007 al Comisiei (2), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002, Comisia actualizează în anexa III o listă cu autoritățile comunitare.

(2)

Bulgaria a desemnat o autoritate comunitară și a informat Comisia cu privire la aceasta. Comisia a concluzionat că dispune de garanții suficiente că această autoritate este capabilă să realizeze cu fiabilitate, rapiditate, eficacitate și în mod corespunzător sarcinile impuse la capitolele II, III și V din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 din 20 decembrie 2002.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului desemnat la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002.

(4)

Anexa III trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Benita FERRERO-WALDNER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 28.

(2)  JO L 238, 11.9.2007, p. 23.


ANEXĂ

„ANEXA III

Lista autorităților competente din statele membre și a sarcinilor acestora menționate la articolele 2 și 19

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel.: (32-3) 206 94 70

Fax: (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

În Belgia, controlul importurilor și exporturilor de diamante brute impus prin Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 și formalitățile vamale pentru acestea nu vor fi efectuate decât la:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel.: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Fax: (359-2) 98 12 498

E-mail: extfin@minfin.bg

REPUBLICA CEHĂ

În Republica Cehă, controlul importurilor și exporturilor de diamante brute impus prin Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 și formalitățile vamale pentru acestea nu vor fi efectuate decât la:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax: (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

GERMANIA

În Germania, controlul importurilor și exporturilor de diamante brute impus prin Regulamentul (CE) nr. 2368/2002, inclusiv eliberarea certificatelor comunitare pentru acestea nu vor fi efectuate decât de următoarea autoritate:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel.: (49-6781) 56 27-0

Fax: (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

În sensul articolului 5 alineatul (3), al articolelor 6, 9, 10, al articolului 14 alineatul (3), al articolelor 15 și 17 din prezentul regulament, privind în special obligațiile de informare a Comisiei, următoarea autoritate va acționa ca autoritate germană competentă:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tel.: (49-6321) 89 43 49

Fax: (49-6321) 89 48 50

E-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ROMÂNIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Tel.: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Fax: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

REGATUL UNIT

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel.: (44-207) 008 6903

Fax: (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk”


Top