EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1142

Regulamentul (CE) nr. 1142/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 256, 2.10.2007, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 120 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2020; abrogat prin 32020R0172 . Latest consolidated version: 14/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1142/oj

2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 1142/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului enzimatic 3-fitază (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G și Natuphos 10 000 L) produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) pentru găini ouătoare și curcani pentru îngrășat, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 243/2007 al Comisiei (2) a autorizat utilizarea preparatului enzimatic în cauză pentru purcei înțărcați, porci pentru îngrășat și pui pentru îngrășat.

(5)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 17 aprilie 2007 că preparatul enzimatic 3-fitază (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G și Natuphos 10 000 L) produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, asupra sănătății umane sau asupra mediului (3). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Conform acestui aviz, utilizarea preparatului în cauză nu are efecte adverse asupra acestor categorii suplimentare de animale. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 73, 13.3.2007, p. 4.

(3)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea preparatului enzimatic 3-fitază (Natuphos) produsă de Aspergillus niger pentru găini ouătoare și curcani pentru îngrășat. Adoptat la 17 aprilie 2007. The EFSA Journal (2007) 472, 1-4.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fitază EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)

 

Compoziția aditivului:

3-fitază produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) având o activitate minimă de:

formă solidă: 5 000 FTU (1)/g

formă lichidă: 5 000 FTU/ml

 

Caracterizarea substanței active:

3-fitază produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Metoda de analiză (2)

Metoda colorimetrică măsurând fosfatul anorganic eliberat de enzima din substratul de fitat.

Găini ouătoare

250 FTU

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului a se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet: 300-400 FTU.

3.

A se utiliza în furaj conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.

22.10.2017

Curcani pentru îngrășat

 

250 FTU

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se menționează durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet: 500 FTU.

3.

A se utiliza în furaj conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.


(1)  1 FTU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu la pH 5,5 și 37 °C.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top