EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1053

Regulamentul (CE) nr. 1053/2007 al Comisiei din 13 septembrie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

OJ L 241, 14.9.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1053/oj

14.9.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 241/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1053/2007 AL COMISIEI

din 13 septembrie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile produselor menționate la articolul 1 din aceste regulamente pe piața mondială și prețurile acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, restituirile trebuie stabilite luând în considerare situația și perspectivele de evoluție în ceea ce privește disponibilitățile de cereale, orez și brizură de orez, precum și prețul acestora pe piața Comunității pe de o parte și, pe de altă parte, prețurile cerealelor, orezului, brizurii de orez și produselor din sectorul cerealelor pe piața mondială. Conform acelorași articole, este de asemenea important să se asigure o situație echilibrată și o dezvoltare naturală a prețurilor și comerțului pe piețele de cereale și orez și, în afară de aceasta, să se țină cont de aspectul economic al exporturilor prevăzute și de interesul de a evita perturbările pe piața Comunității.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1518/95 al Comisiei (3) privind sistemul de import și export de produse prelucrate din cereale și orez a definit, în articolul 2, criteriile specifice de care trebuie să se țină cont la calcularea restituirii pentru aceste produse.

(4)

Restituirea care urmează să fie acordată pentru anumite produse prelucrate trebuie diferențiată, după produs, în funcție de conținutul lor de cenușă, fibră crudă, tegument, proteine, grăsime sau amidon, acest conținut fiind un indicator foarte bun al cantității de produs de bază încorporată în mod real în produsul prelucrat.

(5)

În ceea ce privește rădăcinile de manioc și alte rădăcini și tuberculi tropicali, precum și făina obținută din acestea, aspectul economic al exporturilor care ar putea fi prevăzute, ținând cont în special de natura și originea acestor produse, nu necesită în prezent stabilirea unei restituiri la export. Pentru anumite produse prelucrate din cereale, importanța scăzută a participării Comunității la comerțul mondial nu face necesară în prezent stabilirea unei restituiri la export.

(6)

Situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii pentru anumite produse, în funcție de destinația acestora.

(7)

Restituirea trebuie stabilită o dată pe lună. Ea poate fi modificată în acest interval.

(8)

Anumite produse prelucrate din porumb pot fi supuse unui tratament termic care riscă să ducă la acordarea unei restituiri care nu corespunde calității produsului. Trebuie precizat că aceste produse, care conțin amidon pregelatinizat, nu pot beneficia de restituiri la export.

(9)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la export pentru produsele menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1518/95 sunt stabilite conform anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 septembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1549/2004 al Comisiei (JO L 280, 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147, 30.6.1995, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2993/95 (JO L 312, 23.12.1995, p. 25).


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 13 septembrie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

11,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

15,21

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

11,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

13,52

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

10,99

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

12,68

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

9,72

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

2,11

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

13,25

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

10,14

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

13,25

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

13,25

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

10,14

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

13,88

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

9,63

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

10,14

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

Celelalte destinații sunt:

C10

:

Toate destinațiile.

C14

:

Toate destinațiile cu excepția Elveției și Liechtenstein-ului.


(1)  Nu se acordă restituiri produselor care au fost supuse unui tratament termic având ca rezultat progelatinizarea amidonului.

(2)  Restituirile se acordă în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2730/75 al Consiliului (JO L 281, 1.11.1975, p. 20), astfel cum a fost modificat.

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

Celelalte destinații sunt:

C10

:

Toate destinațiile.

C14

:

Toate destinațiile cu excepția Elveției și Liechtenstein-ului.


Top