Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0892

Regulamentul (CE) nr. 892/2007 al Comisiei din 26 iulie 2007 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

OJ L 195, 27.7.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/892/oj

27.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 892/2007 AL COMISIEI

din 26 iulie 2007

privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 327/98 al Comisiei din 10 februarie 1998 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez (3), în special articolul 5 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 327/98 a deschis și a stabilit modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez, repartizate în funcție de țara de origine și eșalonate pe mai multe subperioade, în conformitate cu anexa IX la regulamentul respectiv.

(2)

Subperioada lunii iulie este a treia subperioadă pentru contingentul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 372/98 și a doua subperioadă pentru contingentele prevăzute la literele (b), (c) și (d) ale alineatului menționat.

(3)

Din comunicarea prezentată în conformitate cu articolul 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 327/98 rezultă că, pentru contingentul cu numerele de ordine 09.4154, 09.4116 și 09.4166, cererile depuse în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2007, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, au ca obiect o cantitate superioară celei disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate pentru contingentele vizate.

(4)

De asemenea, din comunicarea menționată anterior rezultă că, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 și 09.4153, cererile depuse în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2007, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 327/98, au ca obiect o cantitate inferioară celei disponibile.

(5)

Prin urmare, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 și 09.4166 este necesară stabilirea cantităților totale disponibile pentru subperioada contingentară următoare, în conformitate cu articolul 5 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 327/98,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licență de import de orez care țin de contingentul cu numerele de ordine 09.4154, 09.4116 și 09.4166 menționate în Regulamentul (CE) nr. 327/98, depuse în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2007, se eliberează licențe pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică acei coeficienți de atribuire stabiliți în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile totale disponibile în cadrul contingentelor cu numerele de ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 și 09.4166 menționate în Regulamentul (CE) nr. 327/98, pentru subperioada contingentară următoare, sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al Comisiei (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 37, 11.2.1998, p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2019/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 48).


ANEXĂ

Cantități care urmează să se atribuie pentru subperioada lunii iulie 2007 și cantitățile disponibile pentru subperioada următoare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 327/98:

(a)   Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2007

Cantități totale disponibile pentru subperioada lunii septembrie 2007

(în kg)

Statele Unite ale Americii

09.4127

 (2)

19 578 285

Thailanda

09.4128

 (2)

1 233 332

Australia

09.4129

 (2)

305 500

Alte origini

09.4130

 (3)

7 319


(b)   Contingent de orez decorticat încadrat la codul NC 1006 20, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2007

Cantități totale disponibile pentru subperioada lunii octombrie 2007

(în kg)

Toate țările

09.4148

 (3)

60 728


c)   Contingent de brizură de orez încadrat la codul NC 1006 40, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2007

Thailanda

09.4149

 (2)

Australia

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Statele Unite ale Americii

09.4153

 (2)

Alte origini

09.4154

1,809392 %


(d)   Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2007

Cantități totale disponibile pentru subperioada lunii septembrie 2007

(în kg)

Thailanda

09.4112

 (3)

7 344

Statele Unite ale Americii

09.4116

3,329173 %

0

India

09.4117

 (3)

36 522

Pakistan

09.4118

 (3)

4 521

Alte origini

09.4119

 (3)

58 099

Toate țările

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Nu se aplică coeficient de atribuire pentru această subperioadă: nicio cerere de licență de import nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Nu se aplică coeficient de atribuire pentru această subperioadă: cererile sunt mai mari sau egale cu cantitățile disponibile.

(3)  Nu mai există cantități disponibile pentru această subperioadă.


Top