Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0759

Regulamentul (CE) nr. 759/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru cârnați originari din Islanda

OJ L 172, 30.6.2007, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2018; abrogat prin 32018R0567

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/759/oj

30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/48


REGULAMENTUL (CE) NR. 759/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru cârnați originari din Islanda

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1), în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Acordul sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Islanda privind acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European (2), astfel cum a fost aprobat prin Decizia 2007/138/CE a Consiliului (3), prevede deschiderea de către Comunitate a unui contingent tarifar anual de 100 tone de cârnați originari din Islanda.

(2)

Acordul precizează că acest contingent tarifar se va aplica anual și, prin urmare, importurile ar trebui să fie gestionate la nivelul unui an calendaristic. Cu toate acestea, întrucât acordul se aplică începând cu 1 martie 2007, cantitatea anuală pentru 2007 ar trebui modificată în consecință.

(3)

Acordul prevede că deschiderea contingentului tarifar se va aplica începând cu 1 iulie, pentru nouă luni din 2007. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu 1 iulie 2007.

(4)

Contingentul tarifar ar trebui administrat pe principiul „primul venit, primul servit”. Aceasta trebuie să se realizeze în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (4).

(5)

Întrucât contingentul reglementat prin prezentul regulament nu prezintă riscul de perturbare a pieței, ar trebui considerat inițial ca fiind necritic în sensul articolului 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Prin urmare, autoritățile vamale ar trebui autorizate să renunțe la cerința de securitate pentru mărfurile importate inițial în temeiul acestor contingente în conformitate cu articolul 308c alineatul (1) și articolul 248 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, iar articolul 308c alineatele (2) și (3) din respectivul regulament nu ar trebui să se aplice.

(6)

Ar trebui să se precizeze ce tip de dovadă care atestă originea produselor trebuie furnizată de operatori pentru a beneficia de contingentul tarifar după principiul „primul venit, primul servit”.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se deschide un contingent tarifar comunitar pentru cârnații care intră sub incidența codului NC 1601, originari din Islanda (denumit în continuare „contingentul tarifar”), astfel cum se prevede în acordul dintre Comunitate și Islanda, aprobat prin Decizia 2007/138/CE.

Contingentul tarifar este deschis anual pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

Contingentul tarifar poartă numărul de ordine 09.0809.

(2)   Cantitatea anuală, exprimată în greutate netă, de cârnați importați în temeiul contingentului tarifar, precum și taxa vamală aplicabilă sunt prevăzute în anexă.

Pentru anul 2007, cantitatea disponibilă este de 75 tone.

Articolul 2

Contingentul tarifar este gestionat în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Articolul 308c alineatele (2) și (3) din regulamentul menționat nu se aplică.

Articolul 3

Pentru a beneficia de contingentele tarifare prevăzute la articolul 1 și gestionate în conformitate cu articolul 2, este necesar să se prezinte autorităților vamale comunitare o dovadă valabilă de origine eliberată de autoritățile competente din Islanda, în conformitate cu normele care respectă dispozițiile articolelor 55-65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 61, 28.2.2007, p. 29.

(3)  JO L 61, 28.2.2007, p. 28.

(4)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).


ANEXĂ

CÂRNAȚI

Contingent tarifar comunitar pentru Islanda

Cod NC

Descrierea produselor

Număr de ordine

Cantitatea anuală

(greutate netă)

Nivelul taxei

1601 00

Cârnați și produse similare din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

09.0809

100 tone

0


Top