EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0723

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2007 al Consiliului din 18 iunie 2007 de ajustare a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene

JO L 165, 27.6.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/723/oj

27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/1


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 723/2007 AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2007

de ajustare a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în special articolul 13,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1), în special articolele 63, 64, articolul 65 alineatul (2) din Statutul funcționarilor și anexele VII și XI la acesta, precum și articolul 20 primul paragraf și articolele 64 și 92 din Regimul aplicabil celorlalți agenți,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

S-a înregistrat o creștere considerabilă a costului vieții în Estonia în perioada iunie-decembrie 2006. Prin urmare, coeficienții corectori aplicați remunerațiilor funcționarilor și celorlalți agenți ar trebui ajustați,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cu efect de la 1 ianuarie 2007, coeficientul aplicabil, în conformitate cu articolul 64 din Statutul funcționarilor, remunerațiilor funcționarilor și celorlalți agenți repartizați în țara prevăzută în continuare este următorul:

Estonia 83,4.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 18 iunie 2007.

Pentru Consiliu,

Președintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1895/2006 (JO L 397, 30.12.2006, p. 6).


Top