Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0216

Regulamentul (CE) nr. 216/2007 al Comisiei din 28 februarie 2007 de deschidere a unei anchete privind posibila eludare a măsurilor antidumping impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1629/2004 al Consiliului privind importul anumitor sisteme cu electrozi din grafit originare din India prin importarea unor cantități de grafit artificial originar din India și de supunere a unor asemenea importuri la procedura de înregistrare

OJ L 62, 1.3.2007, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 112–114 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2007; abrogat prin 32007R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/216/oj

1.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 216/2007 AL COMISIEI

din 28 februarie 2007

de deschidere a unei anchete privind posibila eludare a măsurilor antidumping impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1629/2004 al Consiliului privind importul anumitor sisteme cu electrozi din grafit originare din India prin importarea unor cantități de grafit artificial originar din India și de supunere a unor asemenea importuri la procedura de înregistrare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping, originare din țările care nu sunt membre ale Comunității Europene („regulamentul de bază”) (1), în special articolul 13 alineatul (3), articolul 14 alineatele (3) și (5),

întrucât:

A.   SOLICITARE

(1)

Comisia a primit o solicitare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, în vederea anchetării unei posibile eludări a măsurilor antidumping impuse la importul anumitor sisteme cu electrozi din grafit, originare din India.

(2)

Solicitarea a fost prezentată la 15 ianuarie 2007 de către Asociația Europeană a Carbonului și Grafitului (ECGA) în numele producătorilor comunitari ai unor anumite sisteme cu electrozi din grafit.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de eventuala eludare este reprezentat de electrozi din grafit asemănători celor utilizați în furnalele electrice, având o densitate aparentă de 1,65 g/cm3 sau superioară și o rezistență electrică de 6,0 μΩ.m sau inferioară, care intră sub incidența codului CN ex 8545 11 00 (codul Taric 8545110010), și nipluri din grafit utilizate pentru asemenea electrozi, care intră sub incidența codului CN ex 8545 90 90 (codul Taric 8545909010), fie că sunt importați împreună sau separat din India („produsul vizat”). Aceste coduri sunt menționate doar cu titlu informativ.

(4)

Produsul supus anchetei se prezintă sub formă de tije de grafit artificial cu un diametru de 75 mm sau superior, originar din India („produsul supus anchetei”), declarat de obicei sub codul CN ex 3801 10 00 (codul Taric 3801100010). Acest cod este menționat doar cu titlu informativ. Produsul supus anchetei este un produs intermediar în vederea fabricării produsului vizat și dispune deja de caracteristicile de bază ale acestuia din urmă.

C.   MĂSURI EXISTENTE

(5)

Măsurile aplicate la ora actuală și care au fost eventual eludate sunt măsuri antidumping impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1629/2004 al Consiliului (2).

D.   MOTIVE

(6)

Solicitarea cuprinde suficiente dovezi prima facie în baza cărora sunt eludate măsurile antidumping privind importul produsului vizat prin importarea produsului supus anchetei.

(7)

Dovezile prezentate sunt următoarele:

(i)

Solicitarea arată o schimbare semnificativă a modelului comerțului care demonstrează faptul că exportul din India către Comunitate a fost efectuat în urma impunerii măsurilor antidumping privind produsul vizat și că există o cauză sau justificare necorespunzătoare, alta decât impunerea dreptului pentru o asemenea schimbare.

(ii)

Schimbarea modelului comerțului pare să reiasă dintr-o simplă operațiune de conversiune efectuată în Comunitate, conform căreia importarea produsului supus anchetei este transformat în importul produsului vizat.

(iii)

Mai mult, solicitarea cuprinde suficiente dovezi prima facie în baza cărora efectele de remediere ale măsurilor antidumping existente privind produsul vizat sunt nerespectate în termeni cantitativi. Un volum semnificativ de importuri ale produsului supus anchetei pare să fi fost înlocuit cu importuri ale produsului vizat.

(iv)

În ultimul rând, solicitarea cuprinde dovezi prima facie în baza cărora prețurile produsului supus anchetei după conversiune sunt eludate față de valoarea normală stabilită în prealabil pentru produsul vizat.

(v)

În cazul în care practicile de eludare care intră sub incidența articolului 13 din regulamentul de bază, altele decât conversiunea simplă, sunt identificate pe parcursul anchetei, aceasta din urmă va acoperi totodată și aceste practici.

E.   PROCEDURĂ

(8)

În lumina celor menționate mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că există dovezi suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete în conformitate cu articolul 13 din regulamentul de bază și să supună importurile produsului supus anchetei unei proceduri de înregistrare, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionare

(9)

În scopul de a obține informațiile necesare anchetei sale, Comisia va trimite chestionare exportatorilor/producătorilor și asociațiilor de exportatori/producători din India, precum și importatorilor și asociațiilor de importatori din Comunitate care au cooperat în cadrul anchetei care a dus la măsurile actuale și autorităților indiene. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei comunitare în cauză.

(10)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să ia legătura cu Comisia în acest sens, dar nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament în scopul de a afla dacă sunt menționate în solicitare și, dacă este cazul, de a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(11)

Autoritățile indiene vor primi o notificare privind deschiderea anchetei și o copie a solicitării.

(b)   Culegerea de informații și desfășurarea audierilor

(12)

Toate părțile interesate sunt invitate prin prezentul aviz să își prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea lor. Mai mult, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o solicitare scrisă din care să reiasă că au motive specifice în baza cărora ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor la înregistrare sau măsuri

(13)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile produsului supus anchetei pot fi scutite la înregistrare sau măsuri dacă importarea respectivă nu constituie o eludare.

(14)

Având în vedere că eventuala eludare are loc în interiorul Comunității, pot fi acordate scutiri, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importatorilor produsului supus anchetei care pot demonstra că nu au nicio legătură cu producătorii care fac obiectul măsurilor. Importatorii care doresc să obțină o scutire trebuie să prezinte o solicitare documentată corespunzătoare prin dovezi în termenul limită menționat la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRARE

(15)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importarea produsului supus anchetei ar trebui să facă obiectul unei înregistrări pentru a garanta că, în cazul în care ancheta demonstrează eludarea, poate fi prelevată retroactiv o sumă corespunzătoare în drepturi antidumping de la data înregistrării unor asemenea importuri originare din India.

G.   TERMENE LIMITĂ

(16)

În sensul unei administrări ireproșabile, trebuie stabilite termenele limită în care:

părțile interesate se pot prezenta Comisiei, pot să îi prezinte acesteia observațiile lor scrise și să supună răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care urmează să fie luate în considerare pe parcursul anchetei;

importatorii către Comunitate pot solicita scutirea de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri;

părțile interesate pot efectua o solicitare scrisă pentru a putea fi audiate de către Comisie.

(17)

De subliniat faptul că exercitarea majorității drepturilor procedurale prevăzute în regulamentul de bază se pot realiza numai dacă părțile s-au prezentat în termenul menționat la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   NECOOPERARE

(18)

În cazul în care o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenul prevăzut, sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili, pe baza dovezilor disponibile, concluzii provizorii sau definitive, pozitive sau negative, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(19)

În cazul în care se constată că partea interesată a furnizat informații false sau eronate, informațiile nu sunt luate în considerare și se pot utiliza dovezile disponibile. Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite în baza probelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin urmare, se lansează o anchetă în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 pentru a stabili dacă importurile de tije de grafit artificial cu diametrul de 75 mm sau superior, originare din India, care de obicei intră sub incidența codului CN ex 3801 10 00 (codul TARIC 3801100010), eludează măsurile impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1629/2004.

Articolul 2

Prin urmare, autoritățile vamale sunt îndemnate, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, să ia măsurile necesare în vederea înregistrării importurilor către Comunitate stabilite la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră la nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia, în virtutea regulamentului, poate solicita autorităților vamale să suspende înregistrarea importurilor către Comunitate a produselor importate de către importatorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și care nu au eludat drepturile antidumping.

Articolul 3

(1)   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Pentru ca demersurile părților să fie luate în considerare pe parcursul anchetei, toate părțile interesate trebuie să se prezinte, luând legătura cu Comisia, și, în lipsa unei prevederi contrare, să își prezinte punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionare sau orice alte informații în termen de 40 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Importatorii care solicită scutirea de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri ar trebui să prezinte o solicitare documentată corespunzător în același termen de 40 de zile.

(4)   De asemenea, toate părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 40 de zile.

(5)   Orice informații legate de acest aspect, orice solicitare privind audierea sau un chestionar, precum și orice solicitare privind scutirea de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri trebuie solicitate în scris (nu în format electronic, în lipsa unei prevederi contrare) și trebuie să se indice numele, adresa, adresa e-mail, numărul de telefon și de fax ale părții interesate. Toate solicitările comunicate în scris, inclusiv informațiile solicitate prin prezentul regulament, răspunsurile la chestionare și corespondența cu părțile interesate, furnizate cu titlu confidențial, poartă mențiunea „Acces limitat” (Limited) (3) și, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, trebuie să fie însoțite de o versiune neconfidențială, care să poarte mențiunea „VERSIUNE DESTINATĂ CONSULTĂRII DE CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE”.

Adresa de corespondență a Comisiei:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 februarie 2007.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 al Consiliului (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 295, 18.9.2004, p. 10.

(3)  Aceasta înseamnă că documentul este destinat exclusiv uzului intern. Este protejat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Este un document confidențial, în conformitate cu articolul 19 din regulamentul de bază și cu articolul 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping).


Top