EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0055

Directiva 2007/55/CE a Comisiei din 17 septembrie 2007 de modificare a unor anexe la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de azinfosmetil (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 243, 18.9.2007, p. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrogare implicită prin 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/55/oj

18.9.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 243/41


DIRECTIVA 2007/55/CE A COMISIEI

din 17 septembrie 2007

de modificare a unor anexe la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de azinfosmetil

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume (1), în special articolul 5,

având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale (2), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din produsele alimentare de origine animală (3), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de natură vegetală, inclusiv fructe și legume (4), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Comisia a fost informată că poate fi necesar ca, pentru azinfosmetil, conținuturile maxime de reziduuri (denumite în continuare „CMR”) să fie revizuite pe baza noilor informații disponibile cu privire la toxicologie și expunerea consumatorilor. Comisia a cerut statului membru care a acționat în calitate de raportor pentru azinfosmetil în conformitate cu Directiva 91/414/CEE a Consiliului (5), să elaboreze o propunere de revizuire a CMR comunitare. Această propunere a fost prezentată Comisiei.

(2)

CMR comunitare și conținuturile recomandate de Codex alimentarius sunt stabilite și evaluate după proceduri similare. Codexul conține mai multe CMR pentru azinfosmetil. CMR comunitare bazate pe cele din Codex au fost evaluate de statul membru raportor în funcție de noi informații privind riscurile la care sunt expuși consumatorii.

(3)

Expunerea consumatorilor pe durata vieții lor sau pe o scurtă perioadă de timp la azinfosmetil, prin intermediul produselor alimentare, a fost revizuită și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile curente din Comunitate, având în vedere liniile directoare publicate de Organizația Mondială a Sănătății (6). Este necesar ca, pe această bază, să se stabilească CMR noi, care vor exclude orice expunere inacceptabilă a consumatorilor.

(4)

Pentru a garanta o protecție adecvată a consumatorului împotriva expunerii la reziduurile rezultate în urma utilizării neautorizate a produselor de protecție a plantelor, este necesară stabilirea unor CMR provizorii pentru combinațiile de produs/pesticid în cauză la o limită inferioară rezultată din determinarea analitică.

(5)

Prin urmare, CMR stabilite în anexele la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate pentru a permite supravegherea și controlul adecvate ale interdicției utilizării produselor respective și pentru a proteja consumatorul.

(6)

Partenerii comerciali ai Comunității au fost consultați prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului asupra noilor CMR, iar observațiile lor privind aceste conținuturi vor fi luate în considerare.

(7)

Prin urmare, Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui să fie modificate în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În anexa II la Directiva 76/895/CEE se elimină rubrica privind azinfosmetilul.

Articolul 2

Directiva 86/362/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

Articolul 3

Directiva 86/363/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 4

Directiva 90/642/CEE se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta directivă.

Articolul 5

Statele membre adoptă și publică, până la 18 martie 2008 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei conținutul acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste prevederi de la 19 martie 2008.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 septembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 340, 9.12.1976, p. 26. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/8/CE a Comisiei (JO L 63, 1.3.2007, p. 9).

(2)  JO L 221, 7.8.1986, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/27/CE a Comisiei (JO L 128, 16.5.2007, p. 31).

(3)  JO L 221, 7.8.1986, p. 43. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/28/CE a Comisiei (JO L 135, 26.5.2007, p. 6).

(4)  JO L 350, 14.12.1990, p. 71. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/39/CE a Comisiei (JO L 165, 27.6.2007, p. 25).

(5)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/52/CE a Comisiei (JO L 214, 17.8.2007, p. 3).

(6)  Orientările privind estimarea cantităților de reziduuri de pesticide în produse alimentare (revizuit), pregătit de Sistemul mondial de supraveghere continuă a mediului/program alimentar (GEMS/Food Programme) în colaborare cu Comitetul Codex pentru Reziduuri de Pesticide, publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ANEXA I

Anexa II partea A la Directiva 86/362/CEE se completează după cum urmează:

Reziduuri de pesticide

Conținuturi maxime în mg/kg

„Azinfosmetil

0,05 (*)

CEREALE”


ANEXA II

Anexa II partea A la Directiva 86/363/CEE se completează după cum urmează:

 

Conținuturi maxime în mg/kg (ppm)

Reziduuri de pesticide

în substanța grasă din carne, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate la anexa I, la pozițiile 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602 (1) (4)

în laptele crud de vacă și laptele de vacă integral prevăzut în anexa I la poziția 0401: pentru celelalte produse alimentare de la pozițiile 0401, 0402, 0405 00 și 0406 în conformitate cu (2) (4)

în ouăle proaspete fără coajă, pentru ouăle de pasăre și gălbenușuri reluate în anexa I la pozițiile 0407 00 și 0408 (3) (4)

„Azinfosmetil

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Indică o limită inferioară rezultată din determinarea analitică.”


ANEXA III

La partea A din anexa II la Directiva 90/642/CEE se adaugă următoarea coloană:

”Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică CMR

Azinfosmetil

1.   

Fructe proaspete, uscate sau nepreparate, conservate prin congelare, fără adaos de zahăr, nuci

(i)

CITRICE

0,05 (1)

Grepfrut

 

Lămâi

 

Lămâi verzi

 

Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)

 

Portocale

 

Pomelo

 

Altele

 

(ii)

NUCI DE POMI (cu coajă sau fără)

0,5

Migdale

 

Nuci de Brazilia

 

Anacard

 

Castane

 

Nuci de cocos

 

Alune

 

Nuci macadamia

 

Nuci de Pecan

 

Semințe de pin

 

Fistic

 

Nuci comune

 

Altele

 

(iii)

FRUCTE SEMINȚOASE

0,5 (2)

Mere

 

Pere

 

Gutui

 

Altele

 

(iv)

FRUCTE SÂMBUROASE

0,5 (2)

Caise

 

Cireșe

 

Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)

 

Prune

 

Altele

 

(v)

BACE ȘI FRUCTE MICI

 

(a)

Struguri de masă și de vin

0,05 (1)

Struguri de masă

 

Struguri de vin

 

(b)

Căpșuni (altele decât cele sălbatice)

0,5 (2)

(c)

Fructe de arbuști (altele decât cele sălbatice)

0,5 (2)

Mure

 

Mure de câmp

 

Loganberry (hibrid de zmeură și mure)

 

Zmeură

 

Altele

 

(d)

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

 

Afine

 

Merișoare

0,1

Coacăze (roșii, negre sau albe)

0,5 (2)

Agrișe

0,5 (2)

Altele

0,05 (1)

(e)

Bace și fructe sălbatice

0,05 (1)

(vi)

FRUCTE DIVERSE

0,05 (1)

Avocado

 

Banane

 

Curmale

 

Smochine

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Litchi

 

Mango

 

Măsline (pentru consum)

 

Măsline (pentru extracția uleiului de măsline)

 

Papaia

 

Fructul pasiunii

 

Ananas

 

Rodii

 

Altele

 

2.   

Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau uscate

(i)

LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

0,05 (1)

Sfecle

 

Morcovi

 

Manioca

 

Țelină

 

Hrean

 

Topinambur

 

Păstârnac

 

Pătrunjel rădăcină

 

Ridichi

 

Barba-caprei

 

Cartofi dulci

 

Gulii furajere

 

Napi

 

Igname

 

Altele

 

(ii)

LEGUME – BULBI

0,05 (1)

Usturoi

 

Ceapă

 

Ceapă eșalotă

 

Ceapă verde

 

Altele

 

(iii)

LEGUME FRUCTOASE

 

(a)

Solanacee

0,05 (1)

Tomate

 

Ardei

 

Pătlăgele vinete

 

Bame

 

Altele

 

(b)

Cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

Castraveți

0,2

Cornișoni

 

Dovlecei

 

Altele

0,05 (1)

(c)

Cucurbitacee cu coajă necomestibilă

0,05 (1)

Pepeni galbeni

 

Dovleci

 

Pepeni verzi

 

Altele

 

(d)

Porumb zaharat

0,05 (1)

(iv)

LEGUME BRASICACEE

0,05 (1)

(a)

Brasicacee (eflorescență)

 

Broccoli (inclusiv Calabrese)

 

Conopidă

 

Altele

 

(b)

Brasicacee (căpățâni)

 

Varză de Bruxelles

 

Varză cu căpățână

 

Altele

 

(c)

Brasicacee (frunze)

 

Varză chinezească

 

Varză fără căpățână

 

Altele

 

(d)

Gulii

 

(v)

LEGUME – FRUNZE ȘI IERBURI PROASPETE

0,05 (1)

(a)

Salată și similare

 

Creson

 

Fetică

 

Salată

 

Scarola (cicoare de grădină cu frunze întregi)

 

Ruccola

 

Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap

 

Altele

 

(b)

Spanac și similare

 

Spanac

 

Frunze de sfeclă (de zahăr)

 

Altele

 

(c)

Năsturel

 

(d)

Cicoare

 

(e)

Ierburi

 

Asmățui

 

Arpagic

 

Pătrunjel

 

Frunze de țelină

 

Altele

 

(vi)

LEGUME CU PĂSTĂI (proaspete)

0,05 (1)

Fasole (păstaie)

 

Fasole (fără păstaie)

 

Mazăre (păstaie)

 

Mazăre (fără păstaie)

 

Altele

 

(vii)

LEGUME – TULPINI (proaspete)

0,05 (1)

Sparanghel

 

Cardon

 

Țelină

 

Fenicul

 

Anghinare

 

Praz

 

Revent/Rubarbă

 

Altele

 

(viii)

CIUPERCI

0,05 (1)

(a)

Ciuperci de cultură

 

(b)

Ciuperci sălbatice

 

3.

Leguminoase uscate

0,05 (1)

Fasole

 

Linte

 

Mazăre

 

Lupin

 

Altele

 

4.   

Semințe oleaginoase

Semințe de in

 

Arahide

 

Semințe de mac

 

Semințe de susan

 

Semințe de floarea-soarelui

 

Semințe de rapiță

 

Boabe de soia

 

Semințe de muștar

 

Semințe de bumbac

0,2

Semințe de cânepă

 

Altele

0,05 (1)

5.

Cartofi

0,05 (1)

Cartofi timpurii

 

Cartofi pentru depozitare

 

6.

Ceai (frunze cu pețiol uscate, fermentate sau nu, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Hamei (uscat), inclusiv granule și pulbere neconcentrată

0,1 (1)


(1)  Indică o limită inferioară rezultată din determinarea analitică.

(2)  CMR temporare până la 18 septembrie 2008. După această dată, CMR va fi de 0,05 () mg/kg, cu excepția cazului în care este modificat printr-o directivă sau un regulament.”


Top