Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0880

2007/880/CE: Decizia Consiliului din 20 decembrie 2007 de autorizare a Franței în vederea aplicării unui nivel redus de impozitare a benzinei fără plumb utilizate drept carburant și eliberate pentru consum în departamentele din insula Corsica în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

OJ L 346, 29.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/880/oj

29.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/15


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 decembrie 2007

de autorizare a Franței în vederea aplicării unui nivel redus de impozitare a benzinei fără plumb utilizate drept carburant și eliberate pentru consum în departamentele din insula Corsica în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2007/880/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (1), în special articolul 19 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE, coroborat cu anexa II la directiva menționată, Franța a fost autorizată să aplice un nivel redus de impozitare în ceea ce privește consumul din insula Corsica. Autorizația a fost acordată până la 31 decembrie 2006.

(2)

Printr-o scrisoare datată 16 octombrie 2006, autoritățile franceze au solicitat acordarea unei autorizații de a aplica un nivel redus de impozitare a energiei pentru benzina fără plumb utilizată drept carburant, prin prelungirea unei practici urmate în contextul derogării menționate anterior și înainte de expirarea acesteia. Reducerea se ridică la o valoare de 1 EUR per hectolitru. Autorizația este solicitată pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2012. În insula Corsica, furnizarea benzinei fără plumb la stațiile de distribuție implică un cost suplimentar substanțial mai mare decât în Franța continentală, prețurile finale fiind cu 4-7 EUR/hl mai mari decât cele de pe continent.

(3)

Prin reducerea impozitului pe benzina fără plumb suportat de consumatorii din insula Corsica, consumatorii în cauză urmează să se afle într-o situație mai echilibrată față de cei de pe continent. Prin urmare, această măsură corespunde obiectivelor politicii regionale și de coeziune.

(4)

Reducerea fiscală nu este mai ridicată decât este necesar pentru a ține cont de costurile suplimentare de transport și de distribuție suportate de consumatorii din insula Corsica.

(5)

Nivelul final de impozitare respectă nivelurile minime stabilite în Directiva 2003/96/CE – acestea fiind în prezent de 359 EUR/1 000 l (sau 35,90 EUR/hl). Acest lucru rămâne valabil chiar dacă se ia în considerare autorizația acordată prin Decizia 2005/767/CE a Consiliului din 24 octombrie 2005 (2), ale cărei efecte se pot cumula cu efectele prezentei decizii.

(6)

Având în vedere caracterul periferic și insular al departamentelor cărora li se aplică, precum și caracterul moderat al reducerii nivelului fiscal — care este, de altfel, foarte ridicat în raport cu valoarea minimă comunitară — măsura solicitată nu urmează să determine nicio modificare asociată în mod specific furnizării de carburant.

(7)

În consecință, măsura este acceptabilă din perspectiva funcționării corespunzătoare a pieței interne și din perspectiva necesității de a garanta o concurență loială și nu este incompatibilă cu politicile în materie de sănătate, mediu, energie și transport ale Comunității.

(8)

Prin urmare, Franța ar trebui să fie autorizată, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE, să aplice un nivel redus de impozitare a benzinei fără plumb utilizate drept carburant și eliberate pentru consum în insula Corsica, până la 31 decembrie 2012.

(9)

Ar trebui să se garanteze că, în contextul derogării prevăzute la articolul 18 din Directiva 2003/96/CE, coroborat cu anexa II la directiva menționată, Franța poate aplica fără întrerupere reducerea specifică la care se referă prezenta decizie, continuând situația existentă în temeiul legislației aplicabile înainte de 1 ianuarie 2007. Prin urmare, autorizația solicitată ar trebui să fie acordată cu efect de la 1 ianuarie 2007,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Franța este autorizată prin prezenta decizie să aplice un nivel redus de impozitare a benzinei fără plumb utilizate drept carburant și eliberate pentru consum în departamentele din insula Corsica.

Pentru a evita o compensație în exces, reducerea nu trebuie să depășească costurile suplimentare de transport, depozitare și distribuție în raport cu Franța continentală.

Nivelul redus trebuie să respecte obligațiile prevăzute în Directiva 2003/96/CE, în special nivelurile minime menționate la articolul 7.

Articolul 2

Prezenta decizie este aplicabilă de la 1 ianuarie 2007 și expiră la 31 decembrie 2012.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 283, 31.10.2003, p. 51. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/75/CE (JO L 157, 30.4.2004, p. 100).

(2)  JO L 290, 4.11.2005, p. 25.


Top