EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2028

Regulamentul (CE) nr. 2028/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 privind autorizarea ca aditiv în hrana animalelor a preparatului Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750, aparținând grupului de microorganismeText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 414, 30.12.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2028/oj

03/Volumul 81

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

213


32006R2028


L 414/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2028/2006 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 privind autorizarea ca aditiv în hrana animalelor a preparatului Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750, aparținând grupului de microorganisme

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii destinați hranei animalelor fac obiectul autorizării și definește motivele și procedurile pentru acordarea unei asemenea autorizații.

(2)

Preparatul Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750, aparținând grupului de microorganisme, a fost autorizat fără limitare în timp în conformitate cu Directiva 70/524/CEE a Consiliului (2) ca aditiv în hrana scroafelor prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei (3), a curcanilor pentru îngrășat și a vițeilor până la trei luni prin Regulamentul (CE) nr. 600/2005 al Comisiei (4) precum și a porcinelor pentru îngrășat și a purceilor prin Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei (5). Acest aditiv a fost înscris ulterior în registrul comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de modificare a autorizației privind acest preparat pentru a permite utilizarea acestuia în alimentele destinate curcanilor pentru îngrășat conținând coccidiostaticul autorizat maduramicin de amoniu. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele solicitate în temeiul articolului 7 alineatul (3) din regulamentul menționat.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („Autoritatea”), în avizul său din 12 iulie 2006, a ajuns la concluzia că s-a stabilit compatibilitatea preparatului Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 cu maduramicin de amoniu. În avizul său, Autoritatea declară de asemenea că a verificat raportul privind metoda de analiză a aditivului pentru hrana animalelor prezentat de laboratorul comunitar de referință stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Din examinarea acestui preparat rezultă că se îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 600/2005 în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 600/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)  JO L 269, 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 99, 19.4.2005, p. 5.

(5)  JO L 370, 17.12.2004, p. 24.


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 600/2005, intrarea privind aditivul E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750, destinat curcanilor pentru îngrășat, se înlocuiește cu următoarea intrare:

Nr. CE

Aditiv

Denumire chimică, descriere

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioade i de autorizare

UFC/kg de aliment complet

„Microorganisme

E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749 și Bacillus subtilis

DSM 5750 (în proporție de 1/1)

Amestec de Bacillus licheniformis și Bacillus subtilis conținând cel puțin 3,2 × 109 UFC/g de aditiv (1,6 × 109 UFC/g din fiecare bacterie)

Curcani pentru îngrășat

1,28 × 109

1,28 × 109

În modul de întrebuințare a aditivului și a preamestecului, a se indica temperatura de stocare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Poate fi utilizat în alimentele compuse pentru animale conținând următoarele coccidiostatice autorizate:

diclazuril, halofuginonă, monensinsodic, robenidină și maduramicină amoniu.

Fără limitare în timp”


Top