Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0055

Directiva 2006/55/CE a Comisiei din 12 iunie 2006 de modificare a anexei III la Directiva 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce privește greutatea maximă a loturilor de semințeText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 159, 13.6.2006, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 29–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 170 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 170 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 24 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/55/oj

03/Volumul 72

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

170


32006L0055


L 159/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/55/CE A COMISIEI

din 12 iunie 2006

de modificare a anexei III la Directiva 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce privește greutatea maximă a loturilor de semințe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (1), în special articolul 21a,

întrucât:

(1)

Normele internaționale referitoare la greutatea maximă a loturilor de semințe de anumite specii de cereale, în special Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale și Oryza sativa, Avena sativa și Hordeum vulgare, au fost revizuite recent.

(2)

Este necesară adaptarea greutății maxime prevăzute de legislația comunitară, pentru loturile de semințe ale speciilor menționate anterior.

(3)

Prin urmare, Directiva 66/402/CEE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În a doua coloană a tabelului din anexa III la Directiva 66/402/CEE, „25” se înlocuiește cu „30”.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în vigoare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2006. Acestea comunică de îndată Comisiei textul actelor, precum și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/117/CE (JO L 14, 18.1.2005, p. 18).


Top