Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0033

Directiva 2006/33/CE a Comisiei din 20 martie 2006 de modificare a Directivei 95/45/CE cu privire la coloranții sunset yellow FCF (E 110) și dioxid de titan (E 171)Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 82, 21.3.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 285–288 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 38 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 38 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 225 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; abrogat prin 32008L0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/33/oj

13/Volumul 53

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

38


32006L0033


L 082/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/33/CE A COMISIEI

din 20 martie 2006

de modificare a Directivei 95/45/CE cu privire la coloranții sunset yellow FCF (E 110) și dioxid de titan (E 171)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare destinate consumului uman (1), în special articolul 3 alineatul (3) litera (a),

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară,

întrucât:

(1)

Directiva 95/45/CE a Comisiei din 26 iunie 1995 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranții de uz alimentar (2) stabilește criteriile de puritate pentru coloranții menționați de Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții utilizați în produsele alimentare (3).

(2)

Colorantul sunset yellow FCF (E 110) este autorizat prin Directiva 94/36/CE drept colorant utilizat în anumite produse alimentare. Există dovezi științifice ale faptului că în anumite condiții Sudan I (1-(fenilază)-2-naftalenol) se poate forma ca impuritate în timpul procesului de producție a colorantului sunset yellow. Sudan I este un colorant neautorizat și o substanță nedorită în alimente. Din acest motiv, prezența sa în colorantul sunset yellow ar trebui să fie restricționată la o cantitate sub limita de detecție, respectiv 0,5 mg/kg Prin urmare, criteriile de puritate pentru colorantul sunset yellow FCF (E 110) ar trebui modificate în consecință.

(3)

Ar trebui să se ia în considerare specificațiile și tehnicile analitice pentru aditivii specificați în Codex Alimentarius și elaborate de Comitetul comun de experți FAO/OMS privind aditivii alimentari (JECFA). JECFA a început implementarea unui program sistematic de înlocuire a testului pentru metale grele (cum ar fi plumbul) în toate specificațiile existente privind aditivii alimentari, cu limite adecvate pentru metale individuale de interes. Prin urmare, aceste limite pentru colorantul sunset yellow FCF (E 110) ar trebui să fie modificate în consecință.

(4)

Dioxidul de titan (E 171) este autorizat prin Directiva 94/36/CE drept colorant utilizat în anumite produse alimentare. Dioxidul de titan poate fi produs pentru a obține cristale sub formă de anatază sau rutil. Lamela de dioxid de titan sub formă de rutil diferă de forma anatază ca structură și proprietăți optice (transluciditate). Se înregistrează o nevoie tehnologică de a folosi lamelele de dioxid de titan sub formă de rutil drept colorant alimentar și sub formă de peliculă protectoare pentru tabletele de suplimente alimentare. La 7 decembrie 2004, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a declarat că folosirea dioxidului de titan sub formă de rutil, lamele sau sub formă amorfă nu ridică probleme de siguranță. Prin urmare, criteriile de puritate pentru dioxidul de titan (E 171) ar trebui să fie modificate pentru a include substanța atât sub formă de anatază, cât și de rutil.

(5)

În consecință, Directiva 95/45/CE ar trebui modificată în mod corespunzător.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa la Directiva 95/45/CE se modifică în conformitate cu textul stabilit în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 aprilie 2007. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor, precum și un tabel de corespondență între actele adoptate și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 martie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 226, 22.9.1995, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/47/CE (JO L 113, 20.4.2004, p. 24).

(3)  JO L 237, 10.9.1994, p. 13. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.


ANEXĂ

Partea B din anexa la Directiva 95/45/CE se modifică după cum urmează:

1.

Textul privind colorantul sunset yellow FCF (E 110) se înlocuiește cu următorul:

„E 110 SUNSET YELLOW FCF

Sinonime

Colorant alimentar galben CI 3, galben-portocaliu S

Definiție

Sunset yellow FCF constă în special din 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilază) naftalină-6-sulfonat disodic și materii colorante împreună cu clorură de sodiu și/sau sulfat de sodiu ca principal component necolorat.

Sunset yellow este descris ca o sare de sodiu. Sărurile de calciu și potasiu sunt de asemenea permise.

Clasa

Monoazo

Nr. indicelui de culoare

15985

Einecs

220-491-7

Denumire chimică

-2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilază) naftalină-6-sulfonat disodic

Formulă chimică

C16H10N2Na2O7S2

Masă moleculară

452,37

Compoziție

Conține nu mai puțin de 85 % substanțe colorante în total calculate ca sare de sodiu

E1 % 1 cm 555 la cca 485 nm în soluție apoasă de pH 7

Descriere

Pudră sau granule portocaliu-roșii

Identificare

A.

Spectrometrie

Maxim în apă la 485 nm cu pH 7

B.

Soluție galbenă în apă

 

Puritate

Substanță insolubilă în apă

Nu mai mult de 0,2 %

Substanțe colorante subsidiare

Nu mai mult de 5,0 %

1-(fenilază)-2-naftalenol (Sudan I)

Nu mai mult de 0,5 mg/kg

Compuși organici alții decât substanțe colorante:

 

acid sulfonic 4-aminobenzen-1

acid disulfonic 3-hidroxinaftalin-2,7-

acid sulfonic 6-hidroxinaftalin-2-

acid disulfonic 7-hidroxinaftalin-1,3-

acid diazomino-4,4′(benzen sulfonic)

acid sulfonic (6,6′-oxidi)naftalen-2-

Nu mai mult de 0,5 %

Amine aromate primare nesulfonate

Nu mai mult de 0,01 % (calculată ca anilină)

Substanță care poate extrage eter

Nu mai mult de 0,2 % în condiții neutre

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 10 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Cadmiu

Nu mai mult de 1 mg/kg”

2.

Textul privind dioxidul de titan se înlocuiește cu următorul:

„E 171 DIOXID DE TITAN

Sinonime

Pigment alb CI 16

Definiție

Dioxidul de titan constă în special din dioxid de titan pur sub formă anatază și/sau rutil care poate fi acoperit cu mici cantități de aluminiu și/sau siliciu pentru a îmbunătăți proprietățile tehnologice ale produsului.

Clasa

Anorganic

Nr. indicelui de culoare

77891

Einecs

236-675-5

Denumire chimică

Dioxid de titan

Formulă chimică

TiO2

Masă moleculară

79,88

Compoziție

Conținut nu mai puțin de 99 % de bază fără aluminiu și siliciu

Descriere

Pudră albă spre ușor colorată

Identificare

Solubilitatea

Insolubil în apă și solvenți organici. Se dizolvă încet în acid fluorhidric și în acid sulfuric puternic concentrat.

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 0,5 % (105 oC, 3 ore)

Pierdere la aprindere

Nu mai mult de 1,0 % pe o bază fără materii volatile (800 oC)

Oxid de aluminiu și/sau dioxid de siliciu

Total nu mai mult de 2,0 %

Substanță solubilă în 0,5 N HCl

Nu mai mult de 0,5 % pe o bază fără alumină și fără dioxid de siliciu și, în plus, pentru produse care conțin alumină și/sau dioxid de siliciu, nu mai mult de 1,5 % pe baza produsului la vânzare.

Substanță solubilă în apă

Nu mai mult de 0,5 %

Cadmiu

Nu mai mult de 1 mg/kg

Stibiu

Nu mai mult de 50 mg/kg, prin disoluție totală

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg prin disoluție totală

Plumb

Nu mai mult de 10 mg/kg prin disoluție totală

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg prin disoluție totală

Zinc

Nu mai mult de 50 mg/kg prin disoluție totală.”


Top