EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0517

Decizia Comisiei din 19 iulie 2006 de recunoaștere în principiu a conformității dosarelor transmise pentru examinarea detaliată în vederea eventualei înscrieri a metaflumizonei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 3238]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 201, 25.7.2006, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1002–1003 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 10 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 10 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 162 - 163

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/517/oj

03/Volumul 74

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

10


32006D0517


L 201/34

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 19 iulie 2006

de recunoaștere în principiu a conformității dosarelor transmise pentru examinarea detaliată în vederea eventualei înscrieri a metaflumizonei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2006) 3238]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/517/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede stabilirea unei liste comunitare de substanțe active a căror încorporare în produsele fitosanitare este autorizată.

(2)

BASF Agro SAS a prezentat autorităților Regatului Unit, la 29 martie 2005, un dosar pentru substanța activă metaflumizonă, în vederea obținerii înscrierii sale în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Autoritățile Regatului Unit au informat Comisia că, în urma unei prime examinări, s-a constatat că dosarul îndeplinește cerințele referitoare la datele și informațiile prevăzute în anexa II la Directiva 91/414/CEE. Dosarul prezentat îndeplinește, de asemenea, cerințele referitoare la datele și informațiile prevăzute în anexa III la Directiva 91/414/CEE în ceea ce privește un produs fitosanitar care conține substanța activă respectivă. În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, dosarul a fost transmis ulterior de către solicitant Comisiei și celorlalte state membre, apoi Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(4)

Prezenta decizie își propune să confirme formal, la nivelul Comunității, că dosarul este conform cu cerințele referitoare la datele și informațiile prevăzute în anexa II la Directiva 91/414/CEE și, pentru cel puțin un produs fitosanitar care conține substanța activă respectivă, cu cerințele din anexa III la aceeași directivă.

(5)

Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere dreptului Comisiei de a invita solicitantul să transmită date sau informații suplimentare, în scopul clarificării anumitor puncte din dosar.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (4) din Directiva 91/414/CEE, dosarul privind substanța activă care figurează în anexa la prezenta decizie, care a fost transmis Comisiei și statelor membre în vederea includerii acestei substanțe în anexa I la directiva menționată, îndeplinește în principiu cerințele referitoare la datele și informațiile prevăzute în anexa II la directiva menționată.

Acest dosar îndeplinește, de asemenea, cerințele referitoare la datele și informațiile prevăzute în anexa III la directiva menționată, în ceea ce privește un produs fitosanitar care conține substanța activă în cauză, luând în considerare utilizările propuse.

Articolul 2

Statul membru raportor continuă examinarea detaliată a dosarului respectiv și comunică Comisiei Europene concluziile acestei examinări, precum și recomandările referitoare la includerea sau nu a substanței active în cauză în anexa I la Directiva 91/414/CEE, precum și condițiile aferente, în cel mai scurt timp posibil și cel târziu în termen de un an de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 iulie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/45/CE a Comisiei (JO L 130, 18.5.2006, p. 27).


ANEXĂ

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ VIZATĂ DE PREZENTA DECIZIE

Nr.

Nume comun, număr de identificare CIPAC

Solicitant

Data cererii

Statul membru raportor

1

Metaflumizonă

Nr. CIPAC: 779

BASF Agro S.A.S.

29.3. 2005

Regatul Unit


Top