EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0502

Decizia Comisiei din 11 mai 2006 de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie [notificată cu numerele C(2006) 1887 și C(2006) 1887 COR]Text cu relevanță pentru SEE. (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial L 197 din 19 iulie 2006, p. 9)

OJ L 198, 20.7.2006, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 976–980 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 79 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 14/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/502/oj

15/Volumul 17

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32006D0502


L 198/41

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 11 mai 2006

de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie

[notificată cu numerele C(2006) 1887 și C(2006) 1887 COR]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial L 197 din 19 iulie 2006, p. 9)

(2006/502/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2001/95, producătorii sunt obligați să introducă pe piață numai produse sigure.

(2)

În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE, în cazul în care Comisia ia la cunoștință că anumite produse prezintă un risc ridicat pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, aceasta poate adopta, în anumite condiții, o decizie care impune statelor membre să adopte măsuri temporare destinate în special să restricționeze sau să supună unor condiții speciale introducerea pe piață a unor astfel de produse, să interzică comercializarea lor și să introducă măsurile adiacente necesare pentru a asigura respectarea interdicției, sau să dispună retragerea ori recuperarea de pe piață a produselor în cauză.

(3)

O astfel de decizie depinde de mai mulți factori: există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește abordarea adoptată sau care trebuie adoptată pentru a contracara riscul în cauză; având în vedere natura problemei siguranței, riscul nu poate fi contracarat într-un mod compatibil cu gradul de urgență al cazului în cadrul altor proceduri prevăzute de legislația comunitară specifică aplicabilă produselor în cauză; în fine, riscul poate fi eliminat în mod eficient numai prin adoptarea unor măsuri adecvate aplicabile la nivel comunitar, pentru a asigura un nivel ridicat și consecvent de protecție a sănătății și siguranței consumatorilor, precum și funcționarea corectă a pieței interne.

(4)

Brichetele sunt, prin natura lor, produse periculoase, deoarece produc o flacără sau căldură și conțin un combustibil inflamabil. Acestea implică un risc considerabil când sunt folosite incorect de către copii, putând cauza incendii, răni sau chiar moartea. Având în vedere natura periculoasă a brichetelor, numărul foarte mare de produse introduse pe piață și condițiile previzibile de utilizare, gravitatea riscului implicat de brichete în ceea ce privește siguranța copiilor ar trebui tratat în raport cu posibilitatea utilizării lor în joacă de către copii.

(5)

Riscul grav implicat de brichete este confirmat de datele și informațiile disponibile în UE despre incendii provocate de copii care s-au jucat cu brichete. Un raport publicat, în februarie 1997, de Ministerul Comerțului și Industriei din Regatul Unit și intitulat „Studiu european — accidente provocate de copii cu vârste sub cinci ani care s-au jucat cu brichete sau chibrituri” estima un total de aproximativ 1 200 de incendii, 260 de răniri și 20 de decese pe an în UE în cursul anului 1997. Informațiile mai recente confirmă faptul că un număr semnificativ de accidente grave, inclusiv de decese, sunt în continuare provocate în UE de copii care se joacă cu brichete fără caracteristici de siguranță.

(6)

Australia, Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii (SUA) au adoptat norme legislative care stabilesc cerințe de dotare a brichetelor cu caracteristici de siguranță pentru copii similare celor prevăzute de prezenta decizie. Înainte de elaborarea legislației, în SUA a fost lansată o anchetă. Propunerea de adoptare a unui regulament privind brichetele prezentată de Comisia pentru siguranța produselor pentru consumatori din SUA (Consumer Product Safety Commission) estima în 1993 că utilizarea de către copii a brichetelor provoacă anual 5 000 de incendii, 1 150 de răniri și 170 de decese în SUA.

(7)

Cerința de introducere a unor caracteristici de siguranță pentru copii a fost introdusă în 1994. În 2002, un studiu realizat în SUA privind eficiența cerinței respective a raportat o reducere cu 60 % a incendiilor, rănirilor și deceselor.

(8)

Consultarea statelor membre în cadrul comitetului instituit prin articolul 15 din Directiva 2001/95/CE a stabilit că există diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește abordarea riscului implicat de brichetele fără caracteristici de siguranță pentru copii.

(9)

Există două standarde tehnice legate de siguranța brichetelor: Standardul european și internațional EN ISO 9994:2002 „Brichete — Specificații de siguranță”, care stabilește specificații privind calitatea, fiabilitatea și siguranța brichetelor în combinație cu procedurile adecvate de testare a fabricării, dar care nu include specificații de siguranță pentru copii, și standardul european EN 13869:2002 „Brichete — Caracteristici de siguranță pentru copii la brichete — Cerințe de siguranță și metode de încercare”, care stabilește specificațiile de siguranță pentru copii.

(10)

Referințele standardului EN ISO 9994:2002 au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene  (2), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 din Directiva 2001/95/CE, atrăgând astfel după sine prezumția de conformitate cu cerințele generale de siguranță ale Directivei 2001/95/CE în ceea ce privește riscurile reglementate de respectivul standard. Pentru a trata problema caracteristicilor de siguranță pentru copii, anumite state membre au considerat că ar trebui publicate de Comisie în Jurnalul Oficial și referințele standardului EN 13869:2002. Cu toate acestea, alte state membre au considerat că EN 13869:2002 ar trebui mai întâi revizuit în mod substanțial.

(11)

În absența unor măsuri comunitare privind caracteristicile de siguranță pentru copii ale brichetelor și interzicerea brichetelor fantezie, anumite state membre pot adopta măsuri naționale divergente. Introducerea unor astfel de măsuri ar duce în mod inevitabil la un nivel de protecție neuniform și la bariere intracomunitare în calea comerțului cu brichete.

(12)

Nu există o legislație comunitară specifică aplicabilă brichetelor. Având în vedere natura problemei siguranței în cauză, riscul nu poate fi abordat în mod eficient în cadrul unor alte proceduri prevăzute de norme comunitare specifice și în mod care să fie compatibil cu gradul de urgență al cazului. Prin urmare, este necesar să se adopte o decizie în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE.

(13)

Având în vedere riscul grav reprezentat de brichete și în scopul de a asigura un nivel ridicat și consecvent de protecție a sănătății și siguranței consumatorului în UE, precum și de a evita barierele în calea comerțului, ar trebui adoptată o decizie temporară, în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE. O astfel de decizie ar trebui să condiționeze rapid introducerea pe piață a brichetelor de dotarea lor cu caracteristici de siguranță pentru copii. O astfel de decizie ar trebui să prevină daune și decese pe viitor, până la identificarea unei soluții permanente, bazate pe un consens internațional.

(14)

Cerința privind caracteristicile de siguranță pentru copii prevăzută de prezenta decizie ar trebui să reglementeze brichetele de unică folosință, deoarece aceste brichete implică un risc foarte mare de a fi utilizat incorect de copii. Un studiu realizat în SUA în 1987, „Studiul Harwood”, a demonstrat că în medie 96 % dintre accidentele provocate de copiii care s-au jucat cu brichete au fost cauzate de brichete de unică folosință. Foarte puține accidente au fost provocate de alt tip de brichete, respectiv așa-numitele brichete de lux sau de semilux, care sunt proiectate, fabricate și introduse pe piață astfel încât să poată fi folosite în siguranță pe o perioadă mai mare de timp, care sunt însoțite de o garanție scrisă și beneficiază după vânzare de service pentru înlocuirea sau repararea unor piese pe întreaga durată de utilizare, care sunt caracterizate de un design sofisticat cu materiale scumpe, o imagine luxoasă și un grad scăzut de înlocuire cu alte brichete și care dispun de o rețea de distribuție în conformitate cu imaginea prestigioasă și luxoasă a mărcii. Aceste caracteristici se coroborează cu faptul că persoanele tind să acorde mai multă atenție unor brichete de valoare superioară destinate pentru utilizare pe o perioadă mai mare de timp.

(15)

Ar trebuie interzise toate brichetele care seamănă în vreun fel cu un alt obiect recunoscut în general ca atrăgător pentru copii sau destinat utilizării de către aceștia. Acest fapt include, dar nu se limitează la brichetele care au forme similare personajelor de desene animate, jucăriilor, armelor, ceasurilor, telefoanelor, instrumentelor muzicale, vehiculelor, corpului uman sau unor părți ale corpului uman, animalelor, alimentelor sau băuturilor, ori care emit note muzicale, care pâlpâie, au părți care se mișcă sau alte caracteristici amuzante, denumite în general „brichete fantezie”, care implică un risc ridicat de utilizare incorectă de către copii.

(16)

Pentru a facilita aplicarea cerinței privind caracteristicile de siguranță pentru copii de către producătorii de brichete, este oportun să se facă trimitere la specificațiile relevante ale standardului european EN 13869:2002, astfel încât să se poată considera că brichetele care respectă specificațiile corespunzătoare din standardele naționale care transpun respectivul standard european sunt conforme cu cerința privind caracteristicile de siguranță pentru copii din prezenta decizie. În același scop, brichetele care respectă normele relevante din țările nemembre ale UE în care sunt în vigoare cerințe privind caracteristicile de siguranță pentru copii echivalente cu cele stabilite de prezenta decizie ar trebui, de asemenea, să fie considerate conforme cu cerința privind caracteristicile de siguranță pentru copii din prezenta decizie.

(17)

Aplicarea uniformă și eficientă a cerinței privind caracteristicile de siguranță pentru copii stabilită de prezenta decizie impune producătorilor să prezinte autorităților competente, la cererea acestora, rapoarte de încercare a caracteristicilor de siguranță pentru copii, întocmite de organisme de testare acreditate de organisme de acreditare care sunt membre ale organizațiilor internaționale de acreditare sau care sunt recunoscute de către autorități în acest sens, ori rapoarte întocmite de organismele de testare recunoscute pentru efectuarea acestui tip de testare de către autoritățile din țările în care se aplică cerințe de siguranță echivalente cu cele stabilite de prezenta decizie. Producătorii de brichete ar trebui să prezinte de îndată toate documentele necesare autorităților competente stabilite la articolul 6 din Directiva 2001/95/CE, la cererea acestora. În cazul în care un producător nu este în măsură să prezinte astfel de documente, brichetele ar trebui retrase de pe piață în termenul stabilit de autoritatea competentă.

(18)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, distribuitorii ar trebui să contribuie la asigurarea conformității brichetelor pe care le furnizează cu cerința privind caracteristicile de siguranță pentru copii prevăzută de prezenta decizie. În special, aceștia ar trebui să coopereze cu autoritățile competente punându-le la dispoziție, la cerere, documentele necesare pentru a identifica originea brichetelor.

(19)

Ar trebuie să se prevadă perioade de tranziție cât mai scurte posibil pentru aplicarea de către producători a măsurilor stabilite de prezenta decizie, în conformitate cu necesitatea de a preveni accidente pe viitor, luând în considerare constrângerile tehnice și principiul proporționalității. Perioadele de tranziție sunt, de asemenea, necesare pentru ca statele membre să se asigure că măsurile sunt aplicate eficient, dat fiind volumul ridicat de brichete comercializate anual în UE și multiplele canale de distribuție utilizate pentru această comercializare. Prin urmare, obligația producătorilor de a introduce pe piață numai brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii ar trebui să se aplice în termen de 10 luni de la data notificării prezentei decizii, în timp ce obligația de a furniza consumatorilor numai brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii ar trebui să se aplice în termen de un an de la data intrării în vigoare a interdicției de a introduce pe piață acest tip de brichete. Prin urmare, ultima obligație menționată urmează să fie stabilită cu ocazia revizuirii prezentei decizii, la un an după adoptare.

(20)

Articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE interzice exportul din Comunitate a produselor periculoase care au făcut obiectul unei decizii. Cu toate acestea, având în vedere structura pieței brichetelor în ceea ce privește numărul de producători la nivel mondial, volumul exporturilor și al importurilor și globalizarea piețelor, o interdicție asupra exporturilor nu ar îmbunătăți siguranța consumatorilor din țările terțe care nu aplică cerințele privind caracteristicile de siguranță pentru copii, deoarece exporturile din UE ar fi înlocuite cu brichete fără caracteristici de siguranță pentru copii provenite din țări din afara UE. Prin urmare, aplicarea articolului 13 alineatul (3) ar trebui suspendată până la adoptarea unui standard internațional privind caracteristicile de siguranță pentru copii. Acest fapt nu trebuie să aducă atingere aplicării măsurilor în țările terțe în care sunt în vigoare cerințe privind caracteristicile de siguranță pentru copii.

(21)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 15 din Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„brichetă” înseamnă un dispozitiv acționat manual care produce o flacără și folosește combustibil, care este utilizat de obicei pentru aprinderea intenționată, în special, a țigărilor, trabucurilor și pipelor, dar care poate fi utilizat la aprinderea unor materiale precum hârtia, fitilurile, lumânările și felinarele, care are o rezervă de combustibil încorporată, reîncărcabilă sau nu.

Fără a aduce atingere interdicției de a introduce pe piață brichete fantezie, stabilită la articolul 2 alineatul (2) din prezenta decizie, definiția în cauză nu se aplică brichetelor reîncărcabile pentru care producătorii prezintă, la cerere, autorităților competente documentele necesare care atestă că brichetele sunt proiectate, fabricate și introduse pe piață astfel încât să asigure o utilizare continuă, în condiții de siguranță, de-a lungul unei durate de viață de cel puțin cinci ani, sub rezerva reparării, și care îndeplinesc în special următoarele cerințe:

o garanție scrisă din partea producătorului de cel puțin doi ani pentru fiecare brichetă, în conformitate cu Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3),

posibilitatea practică de a fi reparate și reîncărcate în condiții de siguranță pe întreaga durată de viață, inclusiv, în special, un mecanism de aprindere reparabil,

componentele care nu sunt consumabile, dar care se pot uza sau defecta după expirarea perioadei de garanție, pot fi înlocuite sau reparate de un service post-vânzare autorizat sau specializat cu sediul în Uniunea Europeană;

2.

„brichetă fantezie” înseamnă orice brichetă definită în specificația 3.2 din standardul european EN 13869:2002;

3.

„brichetă cu caracteristici de siguranță pentru copii” înseamnă o brichetă proiectată și fabricată astfel încât, în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, nu poate fi folosită de copii cu vârsta sub 51 de luni din cauza, de exemplu, a forței necesare pentru a o acționa, a designului ei, a mecanismului de aprindere sau a complexității ori succesiunii operațiunilor necesare pentru aprindere.

Sunt considerate a avea caracteristici de siguranță pentru copii:

(a)

brichetele conforme cu standardele naționale care transpun standardul european EN 13869:2002, în ceea ce privește specificațiile altele decât cele de la punctele 3.1, 3.4 și 5.2.3 din standardul menționat;

(b)

brichetele conforme cu normele relevante din țările nemembre ale UE în care sunt în vigoare cerințe privind caracteristicile de siguranță pentru copii echivalente cu cele stabilite de prezenta decizie.

4.

„model de brichetă” înseamnă brichetele produse de același producător, care nu diferă prin design sau alte caracteristici în nici un mod care ar putea afecta caracteristicile de siguranță pentru copii;

5.

„testarea caracteristicilor de siguranță pentru copii” înseamnă o testare sistematică a caracteristicilor de siguranță pentru copii ale unui anumit model de brichetă pe un eșantion de brichete în cauză, în special testări efectuate în conformitate cu standardele naționale care transpun standardul european EN 13869:2002, în ceea ce privește specificațiile, altele decât cele de la punctele 3.1, 3.4 și 5.2.3 din standardul menționat, sau în conformitate cu cerințele de testare din normele relevante ale țărilor nemembre ale UE în care sunt în vigoare cerințe privind caracteristicile de siguranță pentru copii echivalente cu cele stabilite de prezenta decizie;

6.

„producător” are înțelesul definit la articolul 2 litera (e) din Directiva 2001/95/CE;

7.

„distribuitor” are înțelesul definit la articolul 2 litera (f) din Directiva 2001/95/CE.

Articolul 2

(1)   Statele membre se asigură că, în termen de 10 luni de la data notificării prezentei decizii, numai brichetele cu caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață.

(2)   În termenul menționat la alineatul (1), statele membre interzic introducerea pe piață a brichetelor fantezie.

Articolul 3

(1)   În termen de 10 luni de la data notificării prezentei decizii, statele membre impun producătorilor următoarele obligații, drept condiție pentru introducerea pe piață a brichetelor:

(a)

să păstreze și să furnizeze, la cerere și de îndată, autorităților competente instituite prin articolul 6 din Directiva 2001/95/CE, un raport de încercare a caracteristicilor de siguranță pentru copii pentru fiecare model de brichetă, cu eșantioane de brichete din modelul testat, certificând caracteristicile de siguranță pentru copii ale modelului de brichete introduse pe piață;

(b)

să ateste autorităților competente, la cerere, că toate brichetele din fiecare dintre loturile introduse pe piață sunt conforme cu modelul testat și să furnizeze autorităților, la cerere, documentele referitoare la testare și la programul de control care susține respectiva atestare;

(c)

să monitorizeze în permanență conformitatea brichetelor produse cu soluțiile tehnice adoptate pentru a asigura caracteristicile de siguranță pentru copii, utilizând metode de testare adecvate, și să mențină la dispoziția autorităților competente registrele de producție necesare pentru a demonstra că toate brichetele produse sunt conforme cu modelul testat;

(d)

să păstreze și să furnizeze autorităților competente, la cerere și de îndată, un nou raport de încercare a caracteristicilor de siguranță pentru copii în cazul în care se efectuează modificări ale unui model de brichetă care pot afecta în mod negativ capacitatea modelului de a îndeplini cerințele prezentei decizii.

(2)   În termen de 10 luni de la data notificării prezentei decizii, statele membre solicită distribuitorilor să păstreze și să furnizeze autorităților competente, la cerere și de îndată, documentele necesare pentru a identifica orice persoană care le-a furnizat brichetele pe care le introduc pe piață, pentru a asigura trasabilitatea producătorului brichetelor pe parcursul lanțului de distribuție.

(3)   Brichetele pentru care producătorii și distribuitorii nu furnizează documentele menționate anterior la alineatele (1) și (2) în termenul stabilit de autoritățile competente sunt retrase de pe piață.

Articolul 4

(1)   Rapoartele de testare a caracteristicilor de siguranță pentru copii menționate la articolul 3 includ, în special:

(a)

numele, adresa și sediul principal al producătorului, indiferent unde este situat acesta, precum și datele corespunzătoare ale importatorului, în cazul în care brichetele sunt importate;

(b)

o descriere completă a brichetei, inclusiv dimensiunea, forma, greutatea, combustibilul, capacitatea rezervei de combustibil, mecanismul de aprindere, precum și a dispozitivelor de siguranță pentru copii și a designului, a soluțiilor tehnice și a altor caracteristici care conferă brichetei caracteristici de siguranță pentru copii, în conformitate cu definițiile și cerințele prezentei decizii. În special, se va include o descriere detaliată a tuturor dimensiunilor, a forțelor de acționare necesare sau alte specificații care ar putea afecta caracteristicile de siguranță pentru copii ale brichetei, inclusiv toleranțele practicate de producător pentru fiecare astfel de caracteristică;

(c)

o descriere detaliată a testărilor și a rezultatelor obținute, datele testărilor, locul în care s-au efectuat testările, identitatea organizației care a efectuat testările și detalii despre calificarea și competența unei astfel de organizații de a efectua testările în cauză;

(d)

identificarea locului în care sunt sau au fost fabricate brichetele;

(e)

locul în care se păstrează documentele solicitate de prezenta decizie;

(f)

referințe la acreditarea sau recunoașterea organismului de încercare.

(2)   Rapoartele de încercare a caracteristicilor de siguranță pentru copii menționate la articolul 3 sunt întocmite:

(a)

fie de organismele de încercare acreditate ca respectând cerințele stabilite de standardul EN ISO/IEC 17025:2005 „Cerințe generale privind competența laboratoarelor de încercare și de calibrare” sau de un membru al ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) în ceea ce privește efectuarea de încercări ale caracteristicilor de siguranță pentru copii ale brichetelor sau recunoscute în acest sens de autoritatea competentă a unui stat membru;

(b)

fie de organismele de încercare ale căror rapoarte de încercare a caracteristicilor de siguranță pentru copii sunt acceptate de una dintre țările în care se aplică cerințe privind caracteristicile de siguranță pentru copii echivalente cu cele stabilite de prezenta decizie.

În scopuri de informare, Comisia publică și actualizează, după necesități, o listă cu organismele menționate anterior la literele (a) și (b).

Articolul 5

Interdicția menționată la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE nu se aplică.

Articolul 6

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii în termen de patru luni de la data notificării sale și publică respectivele măsuri. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Prezenta decizie se aplică timp de 12 luni de la data notificării sale.

(3)   Pe baza experienței acumulate și a progreselor înregistrate în vederea unei măsuri permanente, Comisia decide dacă să prelungească valabilitatea prezentei decizii pentru perioade suplimentare, dacă decizia, în special articolul 1 alineatul (1), ar trebui modificată sau dacă suspendarea prevăzută la articolul 5 ar trebui ridicată. În special, în ceea ce privește articolul 1 alineatul (3), Comisia decide dacă alte standarde internaționale sau norme ori standarde naționale sau alte specificații tehnice, în special specificații privind metode sau criterii alternative de dotare a brichetelor cu caracteristici de siguranță pentru copii pot fi recunoscute ca fiind echivalente cu cerința privind caracteristicile de siguranță pentru copii stabilită de prezenta decizie. Deciziile menționate la prezentul alineat se adoptă în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE.

(4)   În cadrul activităților menționate la articolul 10 din Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor, Comisia stabilește, în avans față de termenul de punere în aplicare a prezentei decizii de către statele membre, linii directoare cu scopul de a facilita aplicarea practică a prezentei decizii.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 mai 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO C 100, 24.4.2004, p. 20.

(3)  JO L 171, 7.7.1999, p. 12.


Top