Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0302

Decizia Comisiei din 25 aprilie 2006 privind neînscrierea substanței metabenztiazuron în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2006) 1653]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 112, 26.4.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 637–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/302/oj

03/Volumul 71

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

197


32006D0302


L 112/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 25 aprilie 2006

privind neînscrierea substanței metabenztiazuron în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă

[notificată cu numărul C(2006) 1653]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/302/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/20/CE a Comisiei (2), în special articolul 8 alineatul (2) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru poate, timp de 12 ani de la data notificării acestei directive, să autorizeze introducerea pe piață a produselor fitosanitare care conțin substanțe active care nu sunt prevăzute în anexa I la această directivă, care se află deja pe piață după doi ani de la data notificării directivei, în timp ce se realizează o examinare treptată a acestor substanțe în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1490/2002 al Comisiei (3) stabilește normele de aplicare a celor de a doua și a treia etape ale programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE. În ceea ce privește substanțele active pentru care autorul notificării nu-și îndeplinește obligațiile care-i revin în temeiul acestor regulamente, nu se recurge la nici un control de conformitate sau evaluare a dosarului. Pentru substanța activă metabenztiazuron, nu s-a prezentat nici un dosar complet în termenele stabilite. Prin urmare, nu este cazul să se înscrie această substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE și este necesar ca statele membre să retragă toate autorizațiile acordate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță.

(3)

În ceea ce privește substanțele active pentru care perioada de preaviz dinaintea retragerii produselor fitosanitare care conțin aceste substanțe este scurtă, este necesar să se prevadă un termen de grație de cel mult 12 luni pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor, în vederea limitării utilizării acestor stocuri la o singură perioadă de vegetație suplimentară. În cazul în care se prevede o perioadă de preaviz mai lungă, acest termen se poate scurta astfel încât să expire la sfârșitul perioadei de vegetație.

(4)

Pentru metabenztiazuron, Comisia a prezentat și a evaluat informații, în colaborare cu experți din statele membre. Acestea au demonstrat necesitatea de a se continua utilizarea substanței în cauză. În astfel de cazuri, este necesar să se prevadă măsuri temporare pentru a se permite elaborarea de soluții de înlocuire.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Substanța activă metabenztiazuron nu este prevăzută în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre procedează astfel încât:

(a)

autorizațiile de produse fitosanitare conținând substanța activă metabenztiazuron să fie retrase până la 25 octombrie 2006;

(b)

de la 26 aprilie 2006 să nu se acorde sau să se reînnoiască nici o autorizație pentru produse fitosanitare care conțin metabenztiazuron în cadrul derogării prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE.

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, un stat membru care figurează în coloana B din anexă poate menține până la 30 iunie 2009 autorizațiile privind produsele fitosanitare care conțin substanțele prevăzute în coloana A din anexă pentru utilizările prevăzute în coloana C din anexă.

Statul membru care a recurs la derogarea prevăzută la primul paragraf se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

prelungirea utilizării nu se acceptă decât în măsura în care aceasta nu are nici un impact nefast asupra sănătății animale și nici un efect indezirabil asupra mediului;

(b)

produsele fitosanitare de acest tip care rămân pe piață după 25 octombrie 2006 sunt reetichetate, astfel încât să îndeplinească restricțiile de utilizare;

(c)

se impun toate măsurile adecvate de atenuare a eventualelor riscuri;

(d)

se caută în mod activ soluții de înlocuire.

(2)   Statul membru în cauză informează Comisia, până la 31 decembrie a fiecărui an, asupra măsurilor luate în conformitate cu alineatul (1), în special cu acțiunile desfășurate în conformitate cu literele (a)-(d).

Articolul 4

Orice termen de grație acordat de un stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât de scurt posibil.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 2, autorizațiile trebuie retrase până la 25 octombrie 2006, termenul expiră la 25 octombrie 2007.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), autorizațiile trebuie retrase până la 30 iunie 2009, termenul expiră la 31 decembrie 2009.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 aprilie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 70, 9.3.2004, p. 32.

(3)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 al Comisiei din 18 iunie 2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).


ANEXĂ

Lista cu autorizațiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1)

Coloana A

Coloana B

Coloana C

Substanță activă

Stat membru

Prescripții de utilizare

Metabenztiazuron

Belgia

Praz, mazăre

Franța

Plante cultivate din familia Allium

Ierburi furajere

Leguminoase


Top