Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0257

Decizia Comisiei din 9 februarie 2006 de modificare a Deciziei 96/335/CE de instituire a unui inventar și a unei nomenclaturi comune pentru ingredientele folosite în produsele cosmeticeText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 97, 5.4.2006, p. 1–528 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 530
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 530
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 008 P. 3 - 530

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/257/oj

13/Volumul 52

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32006D0257


L 097/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 9 februarie 2006

de modificare a Deciziei 96/335/CE de instituire a unui inventar și a unei nomenclaturi comune pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/257/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), în special articolul 5a alineatul (3) și articolul 7 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor,

întrucât:

(1)

În conformitate cu informațiile furnizate de industria în cauză, este necesară actualizarea inventarului și a nomenclaturii comune pentru ingredientele folosite în produse cosmetice, specificate în anexa la Decizia 96/335/CE a Comisiei (2).

(2)

Secțiunea I din anexa la Decizia 96/335/CE ar trebui actualizată pentru a garanta exactitatea și valabilitatea unor poziții existente, precum și a unor poziții noi și îmbunătățirea pozițiilor botanice, precum și a definițiilor și a categoriilor de funcții.

(3)

S-a dovedit că este necesară o revizuire substanțială a convențiilor de nomenclatură, specificate în anexa la Decizia 96/335/CE, pentru a le face mai clare și a le adapta la modificările intervenite în nomenclatura internațională a ingredientelor cosmetice (INCI).

(4)

Lista abrevierilor prezentată în anexa la Decizia 96/335/CE ar trebui adaptată pentru a ține seama de introducerea de noi ingrediente în inventar.

(5)

Prin urmare, Decizia 96/335/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

DECIDE:

Articol unic

Anexa la Decizia 96/335/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 9 februarie 2006.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/80/CE a Comisiei (JO L 303, 22.11.2005, p. 32).

(2)  JO L 132, 1.6.1996, p. 1.


ANEXA I

Anexa la Decizia 96/335/CE se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea I se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA I

INGREDIENTE COSMETICE, ALTELE DECÂT MATERIILE PRIME ODORANTE ȘI AROMATIZANTE

Introducere

Prezenta listă a fost întocmită în special pe baza informațiilor furnizate de industria cosmetică europeană reprezentată de Asociația Europeană a Industriilor de Parfumerie, Produse Cosmetice și de Toaletă (COLIPA).

Lista conține toate pozițiile prevăzute la articolul 5a din Directiva privind produsele cosmetice, cu privire la identitatea, funcția (funcțiile) uzuală (uzuale) ale ingredientelor, precum și restricțiile impuse acestora. Ingredientele sunt enumerate în ordinea alfabetică a denumirilor INCI, care constituie împreună nomenclatura comună pentru etichetare pe tot teritoriul Uniunii Europene.

Nomenclatura conține următoarele domenii:

1.

Denumirea INCI

Acesta se referă la nomenclatura comună pentru etichetarea ingredientelor pe ambalajele produselor cosmetice. Se anexează convențiile utilizate pentru nomenclatură.

Acronimul «INCI» se referă la nomenclatura internațională a ingredientelor cosmetice. Aceasta se referă la o terminologie nouă elaborată de COLIPA pentru a ține seama de necesitatea unei abordări internaționale veritabile. Trebuie menționat că articol 5a din directiva privind produsele cosmetice se referă la denumirea CFTA, care a fost înlocuită cu denumirea INCI, care este denumirea corectă pentru nomenclatură. O denumire INCI poate desemna mai multe substanțe chimice.

Pentru coloranții cosmetici, la etichetarea ingredientelor trebuie să se utilizeze numărul indicelui de culoare (Colour Index - CI) sau denumirea indicată în lista din anexa IV, în conformitate cu indicațiile de la articolul 6 alineatul (1) litera (g) din directiva privind produsele cosmetice. Astfel, numărul CI devine denumire INCI pentru ingredientele menționate anterior.

2.

Denumirea INN

Acest acronim se referă la denumirea internațională neprotejată prin brevet recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Acesta se indică atunci când este cazul.

3.

Denumirea Ph.Eur.

Acest acronim se referă la denumirea Farmacopeei europene. Acesta se indică atunci când este cazul.

4.

Numărul CAS

Acest acronim se referă la numărul de cod stabilit de Chemical Abstract Service. Numărul CAS este un cod recunoscut în toată lumea, care permite identificarea substanțelor chimice. Acesta se indică atunci când este disponibil.

5.

Numărul EINECS/ELINCS

Acesta se referă la codul numeric prevăzut fie în Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - EINECS) pentru substanțele existente, fie în Lista europeană a substanțelor chimice notificate (European List of Notified Chemical Substances - ELINCS) pentru substanțele chimice noi. Acesta se indică atunci când este cazul.

6.

Denumirea chimică/IUPAC

Acest domeniu reglementează denumirea chimică și denumirea IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată). Acesta reglementează denumirile EINECS, care utilizează nomenclatura IUPAC, sau denumirile CAS, ceea ce permite identificarea corectă a ingredientului. Cele două denumiri sunt combinate pentru a se evita repetarea.

7.

Restricția

Acest domeniu se referă la ingredientele reglementate de anexele la directiva privind produsele cosmetice, în formă prescurtată (de exemplu, «III/1, 16» reprezintă anexa III partea 1 nr. 16). Lista cuprinde toate trimiterile la anexele până la și inclusiv la Directiva 2000/11/CE a Comisiei de adaptare la progresul tehnic a anexelor la directiva privind produsele cosmetice. Cu toate acestea, substanțele interzise prin Directivele 2002/34/CE, 2004/93/CE, 2005/42/CE și 2005/80/CE sunt eliminate din listă.

Actualizările periodice ale acestui domeniu sunt esențiale având în vedere adaptarea la progresul tehnic a anexelor la directiva menționată anterior.

8.

Funcția

Prezentul domeniu se referă la funcția (funcțiile) obișnuită (obișnuite) a(le) ingredientului utilizat în produsele cosmetice; un ingredient poate avea funcții multiple.

Funcțiile enumerate se definesc după cum urmează:

 

AGENT ABRAZIV

Îndepărtează materialele de pe suprafețele diferitelor corpuri sau facilitează curățarea mecanică a dinților sau le îmbunătățește luciul.

 

AGENT ABSORBANT

Absoarbe substanțele solubile în apă și/sau ulei dizolvate sau fin dispersate.

 

AGENT ANTIAGLOMERANT

Permite curgerea liberă a particulelor solide, evitând astfel compactarea produselor cosmetice sub formă de pudră în conglomerate sau mase dure.

 

AGENT ANTICOROZIV

Previne corodarea ambalajului.

 

AGENT ANTIMĂTREAȚĂ

Combate formarea mătreței.

 

AGENT ANTISPUMANT

Elimină spuma în cursul fabricației sau reduce tendința produselor finite de a produce spumă.

 

AGENT ANTIMICROBIAN

Ajută la combaterea dezvoltării microorganismelor pe piele.

 

AGENT ANTIOXIDANT

Inhibă reacțiile provocate de oxigen, evitând astfel oxidarea și râncezirea.

 

AGENT ANTIPERSPIRANT

Reduce transpirația.

 

AGENT ANTIPLACĂ

Ajută la protecția împotriva plăcii dentare.

 

AGENT ANTISEBOREIC

Ajută la combaterea producerii sebumului.

 

AGENT ANTISTATIC

Reduce electricitatea statică prin neutralizarea sarcinii electrice prezente pe o suprafață.

 

AGENT ASTRINGENT

Contractă pielea.

 

LIANȚI

Conferă coeziune în produsele cosmetice.

 

AGENT DE DECOLORARE

Deschide nuanța părului sau a pielii.

 

AGENT TAMPON

Stabilizează pH-ul produselor cosmetice.

 

AGENT DE AFÂNARE

Reduce densitatea aparentă a produselor cosmetice.

 

AGENT DE CHELATIZARE

Reacționează și formează complecși cu ionii metalici care ar putea afecta stabilitatea și/sau aspectul produselor cosmetice.

 

AGENT DE CURĂȚARE

Ajută la păstrarea suprafeței corpului în stare curată.

 

COLORANȚI COSMETICI

Colorează produsele cosmetice și/sau conferă culoare pielii și/sau organelor externe ale acesteia. Toți coloranții enumerați sunt substanțe care se află pe lista pozitivă de coloranți (anexa IV la directiva privind produsele cosmetice).

 

AGENT DE DENATURARE

Conferă produselor cosmetice un gust dezagreabil pentru a evita consumarea lor pe cale orală. Se adaugă cel mai frecvent în produsele cosmetice care conțin alcool etilic.

 

AGENT DEZODORIZANT

Reduce sau maschează mirosurile neplăcute ale corpului uman.

 

AGENT DEPILATOR

Îndepărtează pilozitățile nedorite.

 

AGENT DE DESCURCARE A PĂRULUI

Reduce sau elimină încurcarea părului cauzată de deformarea sau degradarea suprafeței firului de păr și ajută astfel pieptănarea.

 

EMOLIENT

Înmoaie și catifelează pielea.

 

EMULGATOR

Favorizează formarea unor amestecuri intime de lichide imiscibile prin modificarea tensiunii interfaciale.

 

AGENT STABILIZATOR DE EMULSIE

Favorizează procesul de emulsionare și ameliorează stabilitatea și durata de depozitare a emulsiei.

 

SUBSTANȚĂ PELICULOGENĂ

Produce, prin aplicare, o peliculă continuă pe piele, păr sau unghii.

 

AGENT DE SPUMARE

Prinde numeroase bule mici de aer sau alt gaz într-un volum mic de lichid prin modificarea tensiunii superficiale a lichidului.

 

AGENT DE AMELIORARE A SPUMĂRII

Ameliorează calitatea spumei produse de un sistem prin îmbunătățirea unei sau a mai multora dintre următoarele proprietăți: volum, textură și/sau stabilitate.

 

AGENT DE GELIFIERE

Conferă consistență de gel (preparat semisolid care prezintă un anumit grad de elasticitate) unui preparat lichid.

 

AGENT DE CONDIȚIONARE A PĂRULUI

Face părul ușor de pieptănat, suplu, moale și strălucitor și/sau îi conferă volum, luminozitate, luciu etc.

 

COLORANȚI PENTRU PĂR

Colorează părul.

 

FIXATIVI PENTRU PĂR

Permit control fizic al coafurii.

 

AGENT DE ONDULARE SAU DE ÎNDREPTARE A PĂRULUI

Modifică structura chimică a părului, permițând obținerea coafurii dorite.

 

UMECTANT

Menține și conservă umiditatea.

 

AGENT HIDROTROP

Intensifică solubilitatea unei substanțe care este slab solubilă în apă.

 

AGENT CHERATOLITIC

Facilitează eliminarea celulelor moarte din stratul cornos al pielii.

 

AGENT DE MASCARE

Reduce sau inhibă mirosul sau gustul de bază al produsului.

 

AGENT DE HIDRATARE

Crește conținutul de apă din piele și o menține moale și catifelată.

 

AGENT DE ÎNTREȚINERE A UNGHIILOR

Ameliorează caracteristicile cosmetice ale unghiilor.

 

AGENT DE OPACIFIERE

Reduce aspectul transparent sau translucid al produselor cosmetice.

 

AGENT DE ÎNGRIJIRE ORALĂ

Conferă produselor cosmetice destinate cavității bucale efecte de curățare, dezodorizare, protecție.

 

AGENT OXIDANT

Modifică natura chimică a unei alte substanțe prin adaos de oxigen sau eliminarea hidrogenului.

 

AGENT DE SIDEFARE

Conferă produselor cosmetice un aspect sidefat.

 

PLASTIFIANT

Face o substanță mai moale și mai flexibilă care, în caz contrar, nu ar putea fi ușor deformată, întinsă sau prelucrată.

 

CONSERVANT

Inhibă în principal dezvoltarea microorganismelor în produsele cosmetice. Toții conservanții enumerați sunt substanțe din lista pozitivă de conservanți (anexa IV la directiva privind produsele cosmetice).

 

PROPULSOR (AGENT DE PULVERIZARE)

Generează presiune într-un recipient cu aerosoli, expulzând conținutul la deschiderea supapei. Unii propulsori lichefiați pot acționa ca solvenți.

 

AGENT REDUCĂTOR

Modifică natura chimică a unei alte substanțe prin adaos de hidrogen sau eliminarea oxigenului.

 

AGENT DE REFACERE A GRĂSIMILOR

Completează lipidele din păr și din straturile superioare ale pielii.

 

AGENT DE ÎMPROSPĂTARE

Conferă pielii o senzație plăcută de prospețime.

 

AGENT DE ÎNTREȚINERE A PIELII

Menține pielea în stare bună.

 

AGENT DE PROTECȚIE A PIELII

Ajută la evitarea efectelor nocive ale factorilor externi asupra pielii.

 

AGENT DE NETEZIRE

Are ca scop obținerea unei suprafețe netede a pielii prin diminuarea rugozităților și a neregularităților.

 

SOLVENT

Dizolvă alte substanțe.

 

CALMANT

Ajută la diminuarea disconfortului pielii sau a scalpului.

 

AGENT STABILIZATOR

Ameliorează stabilitatea și durata de depozitare a ingredientelor sau a preparatelor.

 

AGENT TENSIOACTIV

Reduce tensiunea superficială a produselor cosmetice și favorizează distribuția omogenă a produsului în timpul utilizării.

 

AGENT DE BRONZARE

Închide culoarea pielii cu sau fără expunere la UV.

 

TONIC

Produce o senzație de bunăstare pe piele și în păr.

 

ABSORBANT UV

Protejează produsul cosmetic de efectele radiațiilor UV.

 

FILTRU UV

Filtrează anumite radiații UV pentru a proteja pielea sau părul de efectele nocive ale acestor radiații. Toate filtrele UV enumerate sunt substanțe din lista pozitivă de filtre UV (anexa VII la directiva privind produsele cosmetice).

 

AGENT DE REGLARE A VÂSCOZITĂȚII

Crește sau diminuează vâscozitatea produselor cosmetice.

Denumire INCI

Denumire INN

Denumire Ph. Eur.

Nr. CAS

Nr. EINECS/ELINCS

Denumire chimică/IUPAC

Restricție

Funcție

ABIES BALSAMEA EXTRACT

 

 

85085-34-3

285-364-0

Abies Balsamea Extract este un extract din lăstari de Abies balsamea, Pinaceae

 

Substanță peliculogenă/Agent de condiționare a părului

ABIES PECTINATA EXTRACT

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Extract este un extract de scoarță și ace de brad comun, Abies pectinata, Pinaceae

 

Tonic/Agent dezodorizant

ABIES PECTINATA OIL

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Oil este uleiul volatil obținut din acele de brad comun, Abies pectinata, Pinaceae

 

Tonic/Agent de mascare

ABIES SIBIRICA OIL

 

 

91697-89-1

294-351-9

Abies Sibirica Oil este uleiul volatil distilat din ace și ramuri de Abies sibirica, Pinaceae

 

Tonic/Agent de mascare

ABIETIC ACID

 

 

514-10-3

208-178-3

Acid abietic

 

Agent stabilizator de emulsie

ABIETYL ALCOHOL

 

 

666-84-2

211-564-4

[1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahidro-7-izopropil-1,4a-dimetilfenantren-1-metanol

 

Agent de reglare a vâscozității

ACACIA CATECHU

 

 

8001-76-1

232-291-7

Acacia Catechu este miezul uscat, mărunțit de Acacia catechu, Leguminosae

 

Colorant pentru păr/Agent astringent

ACACIA CONCINNA EXTRACT

 

 

202148-87-6

 

Acacia Concinna Extract este un extract de fructe de Acacia concinna, Leguminosae

 

Agent de întreținere a pielii

ACACIA DEALBATA EXTRACT

 

 

165800-52-2

 

Accacia Dealbata Extract este un extract de frunze de arbore de mătase (mimosa), Acacia dealbata, Leguminosae

 

Agent de întreținere a pielii

ACACIA DECURRENS EXTRACT

 

 

98903-76-5

308-877-4

Acacia Decurrens Extract este un extract de lăstari de acacia, Acacia decurrens, Leguminosae

 

Tonic

ACACIA FARNESIANA EXTRACT

 

 

89958-31-6

289-655-3

Acacia Farnesiana Extract este un extract de flori și tulpini de acacia, Acacia farnesiana, Leguminosae

 

Agent de reglare a vâscozității/Agent astringent

ACACIA FARNESIANA GUM

 

 

2593593

232-519-5

Acacia Farnesiana Gum este un material vegetal derivat din exsudatul gumos uscat de acacia, Acacia farnesiana, Leguminosae

 

Agent de reglare a vâscozității/Agent astringent

ACACIA SENEGAL

acacia

acaciae gummi

2593228

232-519-5

Gumă arabică

 

Agent de reglare a vâscozității

ACACIA SENEGAL EXTRACT

 

 

97659-43-3

307-447-3

Acacia Senegal Extract este un extract de flori și tulpini de acacia, Acacia senegal, Leguminosae

 

Agent de reglare a vâscozității

ACACIA SENEGAL GUM EXTRACT

 

 

90387-99-8

291-377-2

Acacia Senegal Gum Extract este un extract de de gumă de acacia, Acacia senegal, Leguminosae

 

Agent de reglare a vâscozității

ACANTHOPANAX SENTICOSUS EXTRACT

 

 

92346-80-0

296-164-8

Acanthopanax Senticosus Extract este un extract de rădăcini de eleuthero ginseng, Acanthopanax Senticosus, Araliaceae

 

Calmant

ACER PSEUDOPLATANUS EXTRACT

 

 

90063-88-0

290-048-0

Acer Pseudoplatanus Extract este un extract de frunze de Acer pseudoplatanus, Aceraceae

 

Agent de întreținere a pielii

ACER SACCHARINUM EXTRACT

 

 

91770-22-8

294-807-7

Acer Saccharinum Extract este un extract de scoarță și sevă de arțar de zahăr, Acer saccharinum, Aceraceae

 

Agent cheratolitic

ACETALDEHYDE

 

 

75-07-0

200-836-8

Acetaldehidă

 

Agent de întreținere a unghiilor

ACETAMIDE MEA

 

 

142-26-7

205-530-8

N-2-hidroxietilacetamidă

 

Agent antistatic/umectant

ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

221375-78-6

 

Clorură de N,N,N-trimetil-4-(2-acetamidoetoxi)-butaminiu

 

Agent antistatic/emolient/Agent de condiționare a părului

ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

123776-56-7

 

Clorură de 3-(acetilamino)-N,N,N-trimetil-1-propanaminiu

 

Agent antistatic

ACETAMINOPHEN

paracetamol

paracetamolum

103-90-2

203-157-5

N-(-4-hidroxifenil)acetamidă

 

Agent stabilizator

ACETAMINOSALOL

acetaminosalol

 

118-57-0

204-261-3

Ester 4-(acetilamino)fenilic al acidului 2-hidroxi-benzoic

 

Agent antimicrobian

ACETANILID

acetanilidă

 

103-84-4

203-150-7

Acetanilidă

 

Agent stabilizator

ACETIC ACID

acid acetic

acidum aceticum

64-19-7

200-580-7

Acid acetic

 

Agent tampon

ACETONE

acetonă

 

67-64-1

200-662-2

Acetonă

 

Agent de denaturare/solvent

1-ACETOXY-2-METHYLNAPHTHALENE

 

 

1386868

 

Acetat de 2-metil-1-naftol

 

Colorant pentru păr

ACETUM

 

 

90132-02-8

290-419-7

Oțet, extract

 

Agent antistatic

ACETYL CYSTEINE

 

 

616-91-1

210-498-3

Acetilcisteină

 

Agent antioxidant

ACETYL GLUCOSAMINE

 

 

10036-64-3

233-115-1

N-acetil-α-D-glucozamină

 

Agent de întreținere a pielii

ACETYL GLUTAMIC ACID

 

 

1188-37-0

214-708-4

Acid N-acetilglutamic

 

Agent de întreținere a pielii

ACETYL GLUTAMINE

 

 

35305-74-9

 

N-acetil-L-glutamină

 

Agent de întreținere a pielii

ACETYL GLYCERYL RICINOLEATE

 

 

235433-29-1

 

Gliceride în amestec, acetili și ricinoleioli

 

Agent de întreținere a pielii/emolient

ACETYL HEXAMETHYL INDAN

 

 

15323-35-0

239-360-0

1,1,2,3,3,6-hexametilindan-5-il metil cetonă

 

Agent de mascare

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

 

 

1506-02-1

216-133-4

1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă

 

Agent de mascare

ACETYL MANDELIC ACID

 

 

51019-43-3/7322-88-5

 

Acid α-(acetiloxi)-benzen acetic

 

Agent tampon

ACETYL METHIONINE

 

 

65-82-7/1115-47-5

200-617-7/214-224-3

N-acetilmetionină

 

Agent de întreținere a pielii

ACETYL TRIBUTYL CITRATE

 

 

77-90-7

201-067-0

O-acetilcitrat de tributil

 

Substanță peliculogenă/plastifiant

ACETYL TRIETHYL CITRATE

 

 

77-89-4

201-066-5

O-acetilcitrat de trietil

 

Substanță peliculogenă/plastifiant

ACETYL TRIETHYLHEXYL CITRATE

 

 

144-15-0

205-617-0

2-(acetiloxi)propan-1,2,3-tricarboxilat de tris(2-etilhexil)

 

Emolient/substanță peliculogenă/plastifiant

ACETYL TRIHEXYL CITRATE

 

 

24817-92-3

 

Ester trihexilic al acidului 2-acetiloxi-1,2,3-propantricarboxilic

 

Agent antioxidant/Agent de chelatizare/plastifiant

ACETYL TYROSINE

 

 

537-55-3

208-671-3

N-acetil-L-tirosină

 

Agent de bronzare

ACETYLATED CASTOR OIL

 

 

84929-62-4

284-546-7

Ulei de ricin acetilat

 

Emolient

ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE

 

 

221378-54-7

 

Ester hexadecilic al (4R)-1-acetil-4-(acetiloxi)-L-prolinei

 

Emolient

ACETYLATED GLYCOL STEARATE

 

 

22613-51-0

245-122-7

Stearat de 2-acetoxietil

 

Emolient/Agent stabilizator de emulsie

ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE

 

 

165800-53-3

 

Acetați de monogliceride din ulei de semințe de bumbac, hidrogenate

 

Emolient/emulgator

ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN

 

 

91053-41-7

293-306-0

Lanolină hidrogenată, acetilată

 

Emolient

ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE

 

 

93572-31-7

297-461-5

Acetați de monogliceride din grăsime animală, hidrogenate

 

Emolient

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE

 

 

68990-58-9

273-612-0

Acetați de monogliceride din seu, hidrogenate

 

Emolient/emulgator

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES

 

 

91723-32-9

294-538-5

Acetați de monogliceride, digliceride și trigliceride din seu, hidrogenate

 

Emolient/emulgator

ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE

 

 

174333-76-7

 

Acetați de monogliceride din ulei vegetal, hidrogenate

 

Emolient

ACETYLATED LANOLIN

 

 

61788-48-5

262-979-2

Acetat de lanolină

 

Agent antistatic/emolient/emulgator

ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL

 

 

61788-49-6

262-980-8

Esteri ai acidului acetic cu alcoolii lanolinici

 

Agent antistatic/emolient/emulgator

ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE

 

 

226995-78-4

 

Acetați de esteri cu alcoolii lanolinici ai acidului (9Z, 12R)-12-hidroxi-9-octadecenoic

 

Agent antistatic/emolient

ACETYLATED LARD GLYCERIDE

 

 

68990-55-6

273-609-4

Acetați de monogliceride din grăsime animală

 

Emolient

ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES

 

 

91744-63-7

294-627-9

Gliceride din ulei de palmier, acetilate

 

Emolient/emulgator

ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE

 

 

121684-92-2

 

Acetați de distearat de zaharoză

 

Emolient

ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE

 

 

227200-23-9

 

Produse de reacție ale elastinei cu N-acetil-L-metionină și metilsilantriol

 

Agent antistatic/agent de întreținere a pielii/agent de condiționare a părului

ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT

 

 

84082-83-7

282-030-6

Alchillea Millefolium Extract este un extract obținut din frunze și flori de coada șoricelului, Alchillea millefolium, Asteraceae

 

Calmant/agent antimătreață/agent de împrospătare/agent de curățare/tonic

ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

 

 

2236206

282-030-6

Alchillea Millefolium Oil este uleiul obținut din planta înflorită de coada șoricelului, Alchillea millefolium, Asteraceae

 

Calmant/agent antimătreață/agent de împrospătare/agent de curățare/tonic

ACID BLACK 1

 

 

1064-48-8

213-903-1

4-amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de disodiu (CI 20470)

 

Colorant pentru păr

ACID BLACK 52

 

 

5610-64-0

227-029-3

Complexul cu crom al acidului 3-hidroxi-4-[(2-hidroxi-1-naftalenil)azo]-7-nitro-1-naftalensulfonic (CI 15711)

 

Colorant pentru păr

ACID BLUE 1

 

 

129-17-9

204-934-1

Sarea de sodiu a hidrogeno[4-[4-(diethilamino)-2′,4′-disulfonatobenzhidriliden]-ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamoniului (CI 42045)

 

Colorant pentru păr

ACID BLUE 3

 

 

3536-49-0

222-573-8

Sarea de calciu a bis[hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-5′-hidroxi-2′,4′-disulfonatobenzhidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamoniului] (CI 42051)

 

Colorant pentru păr

ACID BLUE 9

 

 

3844-45-9

223-339-8

Sarea de disodiu a dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobenzil)]amino]-2′-sulfonatobenzhidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobenzil)amoniului (CI 42090)

 

Colorant pentru păr

ACID BLUE 62

 

 

4368-56-3

224-460-9

1-amino-4-(ciclohexilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat de sodiu (CI 62045)

 

Colorant pentru păr

ACID BLUE 74

indigostaniudisulfonat de sodiu

 

860-22-0

212-728-8

5,5′-(2-(1,3-dihidro-3-oxo-2H-indazol-2-iliden)-1,2-dihidro-3H-indol-3-on)disulfonat de disodiu (CI 73015)

 

Colorant pentru păr

ACID BROWN 13

 

 

6373-79-1

228-922-0

3,3′-[sulfonilbis[(2-nitro-p-fenilen)imino]]bis[6-anilinobenzensulfonat] de disodiu (CI 10410)

 

Colorant pentru păr

ACID GREEN 1

 

 

19381-50-1

243-010-2

Tris[5,6-dihidro-5-(hidroxiimino)-6-oxonaftalen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferate(3-) de trisodiu (CI 10020)

 

Colorant pentru păr

ACID GREEN 25

 

 

4403-90-1

224-546-6

2,2′-(9,10-dioxoantracen-1,4-diildiimino)bis(5-metilsulfonat de disodiu) (CI 61570)

 

Colorant pentru păr

ACID GREEN 50

 

 

3087-16-9

221-409-2

Sarea de monosodiu a hidrogeno[4-[4-(dimetilamino)-α-(2-hidroxi-3,6-disulfonato-1-naftil)benziliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamoniului (CI 44090)

 

Colorant pentru păr

ACID ORANGE 3

 

 

6373-74-6

228-921-5

2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzensulfonat de sodiu (CI 10385)

 

Colorant pentru păr

ACID ORANGE 6

 

 

547-57-9

208-924-8

4-(2,4-dihidroxifenilazo)benzensulfonat de sodiu (CI 14270)

 

Colorant pentru păr

ACID ORANGE 7

 

 

633-96-5

211-199-0

4-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]benzensulfonat de sodiu (CI 15510)

 

Colorant pentru păr

ACID ORANGE 24

 

 

1320-07-6

215-296-9

4-[[3-[(dimetilfenil)azo]-2,4-dihidroxifenil]azo]benzensulfonat de sodiu (CI 20170)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 14

 

 

3567-69-9

222-657-4

4-hidroxi-3-[(4-sulfonatonaftil)azo]naftalensulfonat de disodiu (CI 14720)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 14 ALUMINUM LAKE

 

 

84238-07-3

282-478-2

Complexul cu aluminiu al acidului 4-hidroxi-3-[(4-sulfo-1-naftalenil) azo]-1 naftalensulfonic(CI 14720:1)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 18

 

 

2611-82-7

220-036-2

1-(1-naftilazo)-2-hidroxinaftalen-4′,6,8-trisulfonat de trisodiu (CI 16255)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 18 ALUMINUM LAKE

 

 

12227-64-4

235-438-3

Complexul cu aluminiu al acidului 7-hidroxi -8-[(4-sulfo-1-naftalenil)azo]-1,3-naftalendisulfonic(CI 16255:1)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 27

 

 

915-67-3

213-022-2

3-hidroxi-4-(4′-sulfonatonaftilazo)naftalen-2,7-disulfonat de trisodiu (CI 16185)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 33

 

 

3567-66-6

222-656-9

5-amino-4-hidroxi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de disodiu (CI 17200)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 35

 

 

6441-93-6

229-231-7

5-(acetilamino)-4-hidroxi-3-[(o-tolil)azo]naftalen-2,7-disulfonat de disodiu (CI 18065)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 51

eritrozină

 

16423-68-0

240-474-8

2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxoxanten-9-il)benzoat de disodiu (CI 45430)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 52

 

 

3520-42-1

222-529-8

Hidrogeno-3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil)xantiliu, sarea de sodiu (CI 45100)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 73

 

 

5413-75-2

226-502-1

Sarea de disodiu a acidului 7-hidroxi-8-[[4-(fenilazo)fenil]azo]-1,3-naftalendisulfonic (CI 27290)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 87

 

 

17372-87-1

241-409-6

2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanten-9-il)benzoat de disodiu (CI 45380)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 92

 

 

18472-87-2

242-355-6

Acid 3,4,5,6-tetraclor-2-(1,4,5,8-tetrabrom-6-hidroxi-3-oxoxanten-9-il)benzoic (CI 45410)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 95

 

 

33239-19-9

251-419-2

2-(4,5-diiodo-6-oxido-3-oxoxanten-9-il)benzoat de disodiu (CI 45425)

 

Colorant pentru păr

ACID RED 195

 

 

 

 

Complexul cu crom al acidului [(dihidro-4,5-metil-3-oxo-5-fenil-1 1H-pirazol-4-il)azo]-4-hidroxinaftalen-3-sulfonic-1

IV/1

Colorant cosmetic

ACID VIOLET 9

 

 

6252-76-2

228-377-9

Sarea de monosodiu a hidrogeno-9-(2-carboxilatofenil)-3-(2-metilanilino)-6-(2-metil-4-sulfoanilino)xantiliului (CI 45190)

 

Colorant pentru păr

ACID VIOLET 43

 

 

4430-18-6

224-618-7

4-[(9,10-dihidro-4-hidroxi-9,10-dioxo-1-antril)amino]toluen-3-sulfonat de sodiu (CI 60730)

 

Colorant pentru păr

ACID YELLOW 1

 

 

846-70-8

212-690-2

5,7-dinitro-8-oxidonaftalen-2-sulfonate de disodiu (CI 10316)

 

Colorant pentru păr

ACID YELLOW 3

 

 

95193-83-2

305-897-5

Săruri de sodiu ale 2-(2-chinolinil)-1H-inden-1,3(2H)-dionei, sulfonate

 

Colorant pentru păr

ACID YELLOW 23

 

 

1934-21-0

217-699-5

5-hidroxi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo)pirazol-3-carboxilat de trisodiu (CI 19140)

 

Colorant pentru păr

ACID YELLOW 73 SODIUM SALT

fluoresceină de sodiu

 

518-47-8

208-253-0

2-(3-oxo-6-oxidoxanten-9-il)benzoat de disodiu (CI 45350)

 

Colorant pentru păr

ACIDOPHILUS/VITIS VINIFERA FERMENT

 

 

 

 

Acidophilus/Vitis vinifera Ferment este produsul obținut prin fermentarea strugurilor (Vitis vinifera) cu ajutorul microorganismului Acidophilus

 

Agent de întreținere a pielii

ACINETOBACTER FERMENT

 

 

 

 

Acinetobacter Ferment este un produs obținut prin fermentarea cu Acinetobacter

 

Agent de întreținere a pielii

ACORUS CALAMUS EXTRACT

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Extract este un extract de rădăcini de obligeană, Acorus calamus, Araceae

 

Agent de întreținere a pielii

ACORUS CALAMUS ROOT POWDER

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Root Powder este pulberea derivată din rădăcină de obligeană, Acorus calamus, Araceae

 

Agent de întreținere a pielii

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER

 

 

25085-02-3

 

Polimer de 2-propenamidă cu sare de sodiu a acidului 2-propenoic

 

Agent antistatic/substanță peliculogenă

ACRYLAMIDES COPOLYMER

 

 

 

 

Polimer de 2-propenamidă cu 2-butenamidă și/sau alchilpropenamidă

 

Agent antistatic/substanță peliculogenă

ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă

ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

Polimer de clorură de propenamidopropiltrimetilamoniu cu acid propenoic, acid butenoic și/sau propenoați de alchil

 

Substanță peliculogenă

ACRYLATES COPOLYMER

 

 

25133-97-5

 

Polimer de acid 2-metil-2-propenoic cu 2-propenoat de etil și 2-metil-2-propenoat de metil

 

Agent antistatic/liant/substanță peliculogenă

ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă

ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

Polimer de propenamidă cu acid propenoic, acid butenoic și/sau propenoați de alchil

 

Substanță peliculogenă

ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Polimer de butenoat de amoniu cu acid propenoic, acid butenoic și/sau propenoați de alchil

 

Agent antistatic/substanță peliculogenă

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

Polimer de propenoat de alchil C10-C30 cu acid propenoic, acid butenoic și/sau propenoați de alchil, produs cu eterul propenilic al zaharozei sau cu 2,2-dihidroximetil-1,3-propandiol de propenil

 

Substanță peliculogenă

ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Agent de condiționare a părului/agent de întreținere a pielii

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolimer format din semiesterul acidului metilenbutandioic cu α-hexadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiil) și din unul sau mai mulți monomeri de acid acrilic, acid metacrilic sau unul din esterii simpli ai acestora

 

Agent de reglare a vâscozității

ACRYLATES/CETETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolimer format din semiesterul acidului metacrilic cu α-hexadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiil) și din unul sau mai mulți monomeri de acid acrilic, acid metacrilic sau unul din esterii simpli ai acestora

 

Agent de reglare a vâscozității

ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă/agent de reglare a vâscozității

ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolimer de polidimetilsiloxan cu unul sau mai mulți monomeri de acid acrilic, acid metacrilic sau unul din esterii simpli ai acestora

 

Agent antiaglomerant/liant/substanță peliculogenă

ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolimer format din esterul acidului metacrilic cu dimetilaminoetanol și unul sau mai mulți monomeri de acid acrilic, acid metacrilic sau unul din esterii simpli ai acestora

 

Liant/substanță peliculogenă

ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolimer format din acrilat de etilhexil și unul sau mai mulți monomeri de acid acrilic, acid metacrilic sau unul din esterii simpli ai acestora

 

Substanță peliculogenă

ACRYLATES/ETHYLHEXYLACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

Polimer de acid 2-metil-2-propenoic cu acid 2-propenoic și N-(2-etilhexil)-2-propenamidă

 

Substanță peliculogenă

ACRYLATES/PVP COPOLYMER

 

 

26589-26-4

 

Polimer de acid 2-metil-2-propenoic cu 1-etenil-2-pirolidinonă și 2-metil-2-propenoat de etil

 

Agent antistatic/liant/substanță peliculogenă

ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă/agent de reglare a vâscozității

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Polimer de alcool stearilic, ester butenic de oxiran, cu acid propenoic, acid butenoic și/sau propenoați de alchil

 

Agent de reglare a vâscozității

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolimer format din semiesterul acidului metilenbutandioic cu α-octadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiil) și din unul sau mai mulți monomeri de acid acrilic, acid metacrilic sau unul din esterii simpli ai acestora

 

Agent de reglare a vâscozității

ACRYLATES/VA COPOLYMER

 

 

25067-02-1

 

 

 

Substanță peliculogenă/agent de reglare a vâscozității

ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă

ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă/agent stabilizator de emulsie/agent de reglare a vâscozității

ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

61788-40-7

 

Homopolimer de propen-2-nitril, hidrolizat

 

Substanță peliculogenă

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Extract este un extract din fructe de kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Emolient/agent de întreținere a pielii

ACTINIDIA CHINENSIS SEED

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Seed este constituit din semințe măcinate de plantă de kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Emolient/agent de întreținere a pielii

ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL

 

 

 

 

Actinidia Chinensis Seed Oil este un ulei nevolatil extras din semințe de plantă de kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Emolient/agent de întreținere a pielii

ACTINIDIA CHINENSIS WATER

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Water este o soluție apoasă care conține principii odoriferante din fructe de kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Emolient/agent de întreținere a pielii

ADANSONIA DIGITATA OIL

 

 

225233-93-2

 

Adansonia Digitata Oil este uleiul nevolatil obținut din frunze și din pulpa fructelor de Adansonia digitata, Bombacaceae

 

Emolient/agent de întreținere a pielii

ADENOSINE

 

 

58-61-7

200-389-9

Adenozină

 

Agent de întreținere a pielii

ADENOSINE CYCLIC PHOSPHATE

 

 

60-92-4

200-492-9

3′,5′-(hidrogenofosfat) ciclic de adenozină

 

Agent de întreținere a pielii

ADENOSINE PHOSPHATE

fosfat de adenozină

 

61-19-8

200-500-0

Fosfat de adenozină

 

Agent de întreținere a pielii

ADENOSINE TRIPHOSPHATE

 

 

56-65-5

200-283-2

5′-trifosfat de adenozină

 

Agent de întreținere a pielii

ADEPS BOVIS

 

 

61789-97-7

263-099-1

Seu. Grăsime animală care conține în principal gliceride ale acizilor grași C16-C18

II/419 (prelucrarea ar trebui să se efectueze în conformitate cu II/419)

Emolient

ADEPS SUILLUS

 

 

61789-99-9

263-100-5

Untură. Grăsime internă purificată de porc. Conține în principal stearină, palmitină și oleină

 

Emolient

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS EXTRACT

 

 

84649-72-9

283-457-0

Adiantum Capillus-veneris Extract este un extract din frunze de părul Maicii Domnului (părul-fetei), Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae

 

Agent antimătreață/agent astringent

ADIANTUM PEDATUM EXTRACT

 

 

165800-54-4

 

Adiantum Pedantum Extract este un extract din frunze de ferigă, Adiantum pedantum, Polypodiaceae

 

Agent antimătreață/agent astringent

ADIPIC ACID

 

 

124-04-9

204-673-3

Acid adipic

 

Agent tampon

ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER

 

 

26760-54-3

 

Poliesterul acidului hexandioic cu oxi-bis (2,2′-etanol) și 1,2,3-propantriol

 

Substanță peliculogenă

ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25085-20-5

 

Poliamidă a acidului hexandioic cu N-(2-aminoetil)-1,2-etandiamină

 

Substanță peliculogenă

ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

133184-01-7

 

Polimer de acid hexandioic cu 1-(bis(2-aminoetil)amino)-3-(dimetilamino)-2-propanol

 

Agent antistatic/substanță peliculogenă

ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25212-19-5

 

Polimer de acid hexandioic cu clormetiloxiran și N-(2-aminoetil)-1,2-etandiamină

 

Agent antistatic/substanță peliculogenă

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

 

 

Substanță peliculogenă

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

Polimer de acid 1,3-benzendicarboxilic cu 2,2-dimetil-1,3-propandiol, 2-etil-2-(hidroximetil)-1,3-propandiol și acid hexandioic

 

Substanță peliculogenă

ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER

 

 

28407-73-0

 

Polimer de acid hexandioic cu acid 1,3-dihidro-1,3-dioxo-5-izobenzofurancarboxilic și 2,2-dimetil-1,3-propandiol

 

Substanță peliculogenă

AEGOPODIUM PODAGRARIA EXTRACT

 

 

90320-19-7

291-043-6

Aegopodium Podagraria Extract este un extract din planta înflorită a piciorului-caprei, Aegopodium podagraria, Apiaceae

 

Agent de întreținere a pielii

AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Bark Extract este un extract din scoarță de castan porcesc, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae

 

Tonic/agent astringent

AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Extract este un extract din castan porcesc, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae

 

Tonic/agent astringent

AGAR

 

agar

9002-18-0

232-658-1

Geloză (agar-agar)

 

Liant/agent de reglare a vâscozității

AGARICUS BISPORUS EXTRACT

 

 

95009-14-6

305-742-1

Agaricus Bisporus Extract este un extract din pălării și picioare de ciuperci Agaricus bisporus, Agaricaceae

 

Emolient

AGAROSE

 

 

9012-36-6

232-731-8

Agaroză

 

Agent de întreținere a pielii/agent de reglare a vâscozității

AGAVE AMERICANA EXTRACT

 

 

85186-53-4

286-037-5

Agave Americana Extract este un extract din frunze de Agave americana, Agavaceae

 

Agent de întreținere a pielii

AGAVE RIGIDA

 

 

 

 

Agave Rigida este un material vegetal obținut din frunze de sisal, Agave rigida, Agavaceae

 

Agent de afânare

AGAVE RIGIDA EXTRACT

 

 

165800-55-5

306-786-4

Agave Rigida Extract este un extract din frunze de sisal, Agave rigida, Agavaceae

 

Agent de afânare

AGRIMONIA EUPATORIA EXTRACT

 

 

84775-40-6

283-870-6

Agrimonia Eupatoria Extract este un extract din frunze de turiță mare, Agrimonia eupatoria, Rosaceae

 

Agent de întreținere a pielii/agent astringent/agent antimicrobian

AGROPYRON REPENS EXTRACT

 

 

84649-79-6

283-459-1

Agropyron Repens Extract este un extract din rădăcini de pir târâtor, Agropyron repens, Gramineae

 

Agent de întreținere a pielii

AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT

 

 

223749-75-5

 

Ahnfeltia Concinna Extract este un extract din alga Ahnfeltia concinna, Phyllophoraceae

 

Agent de protecție a pielii; agent de gelifiere

AILANTHUS ALTISSIMA EXTRACT

 

 

90131-67-2

290-380-6

Ailanthus Altissima Extract este un extract din scoarță de Ailanthus altissima, Simarubaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ALANINE

alanină

alaninum

56-41-7/302-72-7

200-273-8/206-126-4

Alanină

 

Agent antistatic

ALANINE GLUTAMATE

 

 

13187-90-1

 

Acid glutamic, compus cu alanină

 

Agent de întreținere a pielii

ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL

 

 

 

 

Clorhidrat al derivatului de cupru de polimer derivat din alanină, histidină și lizină

 

Agent de întreținere a pielii

ALBUMEN

 

 

9006-50-2

310-127-6

Substanțe prezente în stare naturală, albuș de ou

 

Substanță peliculogenă

ALCHEMILLA VULGARIS EXTRACT

 

 

84695-94-3

283-614-3

Alchemilla Vulgaris Extract este un extract din frunzele și părțile aeriene ale crețișoarei, Alchemilla vulgaris, Rosaceae

 

Agent de întreținere a pielii/agent de curățare/agent astringent

ALCLOXA

alcloxa

 

1317-25-5

215-262-3

Clor[(2,5-dioxo-4-imidazolidinil)ureato]tetrahidroxidialuminiu

 

Agent antimicrobian/agent astringent

ALCOHOL

alcool

alcoholum/ethanolum

64-17-5

200-578-6

Etanol

 

Solvent

ALCOHOL DENAT

 

 

 

 

Etanol denaturat în conformitate cu reglementările referitoare la vamă și accize

 

Solvent

ALDIOXA

aldioxa

 

5579-81-7

226-964-4

[(2,5-dioxo-4-imidazolidinil)ureato]dihidroxialuminiu

 

Agent antimicrobian/agent astringent

ALEURITES MOLUCCANA EXTRACT

 

 

223747-70-4

 

Aleurites Moluccana Extract este un extract din nuci de kukui, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae

 

Emolient

ALEURITES MOLUCCANA NUT OIL

 

 

8015-80-3

 

Aleurites Moluccana Nut Oil este uleiul extras prin presare din nucile de kukui, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ALEURITIC ACID

 

 

6949-98-0

 

Acid 9,10,16-trihidroxihexadecanoic

 

Agent de întreținere a pielii

ALGAE

 

 

 

 

 

 

Tonic/agent de împrospătare/calmant/umectant

ALGIN

alginat de sodiu

natrii alginas

9005-38-3

 

Acid alginic, sarea de sodiu

 

Liant/agent de reglare a vâscozității

ALGINIC ACID

acid alginic

acidum alginicum

9005-32-7

232-680-1

Acid alginic

 

Liant/agent de reglare a vâscozității

ALKANNA TINCTORIA EXTRACT

 

 

85251-58-7

286-469-4

Alkanna Tinctoria Extract este un extract din rădăcini de limba-boului, Alkanna tinctoria, Borraginaceae

 

Tonic

ALLANTOIN

alantoină

 

97-59-6

202-592-8

(2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-uree

 

Calmant

ALLANTOIN ACETYL METHIONINE

 

 

4207-40-3

224-126-2

N-acetil-DL-metionină, compusul cu (2,5-dioxo-4-imidazolidin)uree (1:1)

 

Agent antistatic/agent de protecție a pielii/calmant

ALLANTOIN ASCORBATE

 

 

57448-83-6

260-739-1

L-ascorbat de (2,5-dioxoimidazolidin-4-il)uree

 

Agent antioxidant/calmant/agent de protecție a pielii

ALLANTOIN BIOTIN

 

 

4492-73-3

 

Compusul (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)ureei cu acidul[3as-(3aα,4b,6aα)]-hexahidro-2-oxo-2H-tieno[3,4-d]imidazol-4-pentanoic

 

Calmant/agent antiseboreic/agent de protecție a pielii

ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE

 

 

4207-41-4

 

Compusul cu 2,5-dioxo-4-imidazolidiniluree al sării de calciu a (R)-N-(2,4-dihidroxi-3,3-dimetil-1-oxobutil)-β-alaninei (2:1)

 

Calmant/agent de protecție a pielii

ALLANTOIN GALACTURONIC ACID

 

 

5119-24-4

 

Compusul (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)ureei cu acidul galacturonic

 

Calmant/agent de protecție a pielii

ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID

 

 

976175

 

Compusul acidului (3β, 20β)-3-hidroxi-11-oxo-olean-12-en-29-oic cu (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)uree (1:1)

 

Agent de protecție a pielii/calmant

ALLANTOIN PABA

 

 

4207-42-5

 

Compusul (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)ureei cu acidul 4-aminobenzoic (1:1)

 

Absorbant UV

ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID

 

 

29659-38-9

 

Compusul acidului D-poligalacturonic cu (2,5-dioxo-4-Imidazolidinil)uree

 

Agent de protecție a pielii/calmant

ALLIUM CEPA EXTRACT

 

 

8054-39-5

232-498-2

Allium Cepa Extract este un extract din bulbi de ceapă, Allium cepa, Liliaceae

 

Agent antimătreață

ALLIUM SATIVUM EXTRACT

 

 

8008-99-9

232-371-1

Allium Sativum Extract este un extract din bulbi de usturoi, Allium sativum, Liliaceae

 

Agent antimicrobian

ALLYL CAPROATE

 

 

123-68-2

204-642-4

Hexanoat de alil

 

Emolient

ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER

 

 

182212-41-5

 

Polimer de ester 1,2-etendiilic al acidului 2-metil-2-propenoic cu 2-metil-2-propenoat de 2-propenil

 

Agent stabilizator de emulsie/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER

 

 

56266-37-6

 

Polimer de stearat de propenil cu acetat de etenil

 

Substanță peliculogenă

ALMOND OIL PEG-6 ESTERS

 

 

124046-50-0

 

Uleiuri de migdale, etoxilate, 6 moli EO

 

Emolient

ALMONDAMIDE DEA

 

 

124046-18-0

 

N,N-bis(2-hidroxietil)amide de migdale

 

Agent tensioactiv

ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-03-3

 

Clorură de alchil amidopropil dimetil benzil amoniu de migdale

 

Agent antistatic

ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

165586-98-1

 

Amidopropildimetilglicină de migdale

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

165586-99-2

 

N-[3-(dimetilamino)-propil]-amide de migdale

 

Agent antistatic

ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-20-4

 

N-oxid de N-[3-(dimetilamino)-propil]-amide de migdale

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

ALNUS FIRMIFOLIA EXTRACT

 

 

223747-71-5

 

Alnus Firmifolia Extract este un extract din strobili de Alnus firmifolia, Betulaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ALOE ARBORESCENS EXTRACT

 

 

223747-76-0

 

Aloe Arborescens Extract este un extract din frunze de Aloe arborescens, Liliaceae

 

Agent de hidratare/calmant

ALOE BARBADENSIS

 

 

 

 

Aloe Barbadensis este un material vegetal obținut din frunze de aloe, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Emolient

ALOE BARBADENSIS EXTRACT

 

aloes extractum

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Extract este un extract din frunze de aloe, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Emolient

ALOE BARBADENSIS FLOWER EXTRACT

 

 

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Flower Extract este un extract din flori de aloe, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Emolient

ALOE BARBADENSIS GEL

 

 

 

 

Aloe Barbadensis Gel este un suc extras prin presare din frunze de aloe, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Emolient

ALOE FEROX EXTRACT

 

 

84649-82-1

283-462-8

Aloe Ferox Extract este un extract din frunze de Aloe ferox, Liliaceae

 

Agent de hidratare/calmant

ALPHA DAMASCONE

 

 

23726-94-5

245-845-8

(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă

 

Agent de mascare

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE

 

 

27707-45-5

 

Homopolimer de α-d-glucoză

 

Agent de întreținere a pielii

ALTHAEA OFFICINALIS

 

 

 

 

Althaea Officinalis este un material vegetal obținut din rădăcini uscate de nalbă-mare, Althaea officinalis, Malvaceae

 

Emolient

ALTHAEA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

73049-65-7

277-254-6

Althaea Officinalis Extract est un extract din rădăcini de nalbă-mare, Althaea officinalis, Malvaceae

 

Emolient

ALTHAEA ROSEA POWDER

 

 

90045-76-4

289-940-2

Althaea Rosea Powder este produsul obținut prin sfărâmarea florilor uscate de nalbă de grădină, Althaea rosea, Malvaceae

 

Agent de întreținere a pielii/agent de hidratare

ALUMINA

 

aluminii oxidum

1344-28-1

215-691-6

Oxid de aluminiu

 

Agent abraziv/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM ACETATE

acetat de aluminiu

 

139-12-8

205-354-1

Sarea de aluminiu a acidului acetic (3:1)

 

Agent antimicrobian

ALUMINUM BEHENATE

 

 

18990-72-2

242-726-2

Tridocosanoat de aluminiu

 

Agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM BENZOATE

 

 

555-32-8

209-091-3

Tribenzoat de aluminiu

 

Agent antimicrobian

ALUMINUM BROMOHYDRATE

 

 

39431-98-6

254-448-9

Pentahidroxibromură de dialuminiu

 

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM BUTOXIDE

 

 

2269-22-9

218-871-2

Sarea de aluminiu a 2-butanolului

 

Agent stabilizator

ALUMINUM CAPRYLATE

 

 

6028-57-5

227-902-9

Trioctanoat de aluminiu

 

Agent stabilizator de emulsie/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

165800-56-6

 

Produsul hidrolizatului de colagen cu sarea de aluminiu a acidului caprilic

 

Agent antistatic/agent de întreținere a pielii/agent de condiționare a părului

ALUMINUM CHLORIDE

clorură de aluminiu

 

7446-70-0

231-208-1

Clorură de aluminiu

 

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM CHLOROHYDRATE

 

 

12042-91-0

234-933-1

Pentahidroxiclorură de dialuminiu

 

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-76-6

 

Produsele de reacție ale α-hidro-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiilului) cu hidroxiclorura de aluminiu [Al2Cl(OH)5]

 

Agent antiperspirant/agent astringent

ALUMINUM CHLOROHYDREX PG

 

 

245090-52-2

258-309-3

Produsele de reacție ale 1,2-propandiolului cu hidroxiclorura de aluminiu [Al2Cl(OH)5]

 

Agent antiperspirant/agent astringent

ALUMINUM CITRATE

 

 

813-92-3

 

Sarea de aluminiu a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic (1:1)

 

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM DIACETATE

subacetat de aluminiu

 

142-03-0

205-518-2

Bis(acetato-O)hidroxialuminiu

 

Agent antimicrobian

ALUMINUM DICETYL PHOSPHATE

 

 

26527-54-8

 

Sarea de aluminiu a esterului bis(hexadecilic) al acidulul fosforic

 

Agent stabilizator de emulsie

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

 

233-632-2

Dihidroxiclorură de aluminiu [Al2(OH)4Cl2]

 

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

10284-64-7

 

Hidroxiclorură de aluminiu (Al:Cl 1:1)

 

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-79-9

 

Produsele de reacție ale α-hidro-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiilului) cu hidroxiclorura de aluminiu [AlCl(OH)2]

 

Agent antiperspirant/agent astringent

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-53-3

 

Produsele de reacție ale 1,2-propandiolului cu hidroxiclorura de aluminiu [AlCl(OH)2]

 

Agent antiperspirant/agent astringent

ALUMINUM DILINOLEATE

 

 

53202-37-2

 

Sarea de aluminiu a dimerului de acid (9Z,12Z)-octadecadienoic

 

Agent stabilizator de emulsie/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM DIMYRISTATE

 

 

56639-51-1

260-305-1

Hidroxibis(miristato-O)aluminiu

 

Agent stabilizator de emulsii/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM DISTEARATE

 

 

300-92-5

206-101-8

Distearat de hidroxialuminiu

 

Agent stabilizator de emulsii/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM FLUORIDE

 

 

7784-18-1

232-051-1

Fluorură de aluminiu

III/1,34

Agent de îngrijire orală/agent antiplacă

ALUMINUM FORMATE

 

 

7360-53-4

230-898-1

Triformiat de aluminiu

 

Agent antimicrobian

ALUMINUM GLYCINATE

aminoacetat de dihidroxialuminiu

 

13682-92-3

237-193-8

Glicinat de dihidroxialuminiu

 

Agent tampon

ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE

 

 

 

 

Sărurile de aluminiu ale derivaților N-acilici de seu hidrogenat de acid L-glutamic

 

Agent tensioactiv

ALUMINUM HYDROXIDE

hidroxid de aluminiu

 

21645-51-2

244-492-7

Hidroxid de aluminiu

 

Emolient/umectant/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM ISOSTEARATE

 

 

72277-75-9

 

Sarea de aluminiu a acidului izostearic

 

Agent stabilizator de emulsii/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES

 

 

 

 

Sarea de aluminiu a amestecului de acid izostearic, acid lauric și acid palmitic

 

Agent stabilizator de emulsii/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES

 

 

 

 

Sarea de aluminiu a amestecului de acid izostearic, acid lauric și acid stearic

 

Agent stabilizator de emulsii/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES

 

 

 

 

Sarea de aluminiu a amestecului de acid izostearic și acid miristic

 

Agent stabilizator de emulsii/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES

 

 

 

 

Sarea de aluminiu a amestecului de acid izostearic și acid palmitic

 

Agent stabilizator de emulsii/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES

 

 

 

 

Sarea de aluminiu a amestecului de acid izostearic și acid stearic

 

Agent stabilizator de emulsii/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM LACTATE

 

 

18917-91-4

242-670-9

Trilactat de aluminiu

 

Agent tampon/agent astringent

ALUMINUM LANOLATE

 

 

85005-39-6

284-972-3

Sărurile de sodiu ale acizilor grași de lanolină

 

Emulgator/agent tensioactiv

ALUMINUM METHIONATE

 

 

52667-15-9

258-085-7

Tris[μ-[metandisulfonato(2-)]]dialuminiu

 

Agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM MYRISTATE

 

 

4040-50-0

223-728-2

Sarea de aluminiu a acidului tetradecanoic

 

Agent antiaglomerant/agent stabilizator de emulsie

ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES

 

 

 

 

Sarea de aluminiu a amestecului de acid miristic și acid palmitic

 

Agent stabilizator de emulsie/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM PCA

 

 

59792-81-3

261-931-8

Tris(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)aluminiu

 

Agent astringent

ALUMINUM PHENOLSULFONATE

 

 

1300-35-2

215-083-0

Tris(hidroxibenzensulfonate) de aluminiu

 

Agent antimicrobian/agent dezodorizant

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

seschiclorhidrat de aluminiu

 

11089-92-2

234-310-4

Hidroxiclorură de aluminiu [Al4Cl3(OH)9]

 

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-86-8

 

Produsele de reacție ale α-hidro-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiilului) cu hidroxiclorura de aluminiu [Al2Cl1.5(OH)4.5]

 

Agent antiperspirant/agent astringent

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-60-2

 

Produse de reacție ale 1,2-propandiolui cu hidroxiclorura de aluminiu [Al2Cl1.5(OH)4.5]

 

Agent antiperspirant/agent astringent

ALUMINUM SILICATE

 

 

1327-36-2

215-475-1

Aluminosilicat (Cl 77004)

 

Agent abraziv/agent absorbant/agent de opacifiere

ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE

 

 

9087-61-0

 

Sarea de aluminiu a hidrogeno-octenilbutandionatului de amidon,

 

Agent absorbant/agent de reglare a vâscozității/agent antiaglomerant

ALUMINUM STEARATE

monostearat de aluminiu

 

7047-84-9

230-325-5

Stearat de dihidroxialuminiu

IV/1

Colorant cosmetic/agent antiaglomerant

ALUMINUM STEARATES

 

 

 

 

Distearat de aluminiu și tristearat de aluminiu

 

Emolient/agent stabilizator de emulsie/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM SULFATE

sulfat de aluminiu

aluminii sulfas

10043-01-3

233-135-0

Sulfat de aluminiu

 

Agent antiperspirant/agent dezodorizant

ALUMINUM TRISTEARATE

 

 

637-12-7

211-279-5

Tristearat de aluminiu

 

Emolient/agent stabilizator de emulsie/agent de opacifiere/agent de reglare a vâscozității

ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 

 

162260-09-5

 

Sărurile de aluminiu ale produselor de reacție cu clorura de undecenoil ale hidrolizatelor de colagen

 

Agent antistatic/agent de întreținere a pielii/agent de condiționare a părului

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-55-9

308-576-8

Icosahidroxioctaclorură de octaaluminiu și de zirconiu

III/1,50

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY

 

 

174514-58-0

 

Produs complex rezultat din reacția octaclorhidratului de aluminiu și zirconiu [Al8Zr(OH)20Cl8×H2O] cu glicina

III/1,50

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-54-8

308-575-2

Tricosahidroxipentaclorură de octaaluminiu și de zirconiu

III/1,50

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

 

 

125913-22-6

 

Produs complex rezultat din reacția pentaclorhidratului de aluminiu și zirconiu [Al8Zr(OH)23Cl5×H2O] cu glicina

III/1,50

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE

 

 

98106-52-6

308-573-1

Dodecahidroxitetraclorură de tetraaluminiu și de zirconiu

III/1,50

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY

 

 

134910-86-4

 

Produs complex rezultat din reacția tetraclorhidratului de aluminiu și zirconiu [Al8Zr(OH)12Cl4×H2O] cu glicina

III/1,50

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PEG

 

 

246867-10-7

 

Complecși de zirconiu, clorhidroxipolietilenglicol și aluminiu. Complex de coordonare preparat prin reacția hidroxiclorurii de aluminiu și zirconiu [Al4ZrCl4(OH)12] cu polietilenglicol

III/1,50

Agent dezodorizant

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PG

 

 

235433-35-9

 

Hidroxiclorură de aluminiu și zirconiu, [Al4ZrCl4(OH)12], produsele de reacție cu propilenglicol

III/1,50

Agent dezodorizant

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE

 

 

98106-53-7

308-574-7

Tridecahidroxitriclorură de tetraaluminiu și zirconiu

III/1,50

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY

 

 

134375-99-8

 

Produs complex rezultat din reacția triclorhidratului de aluminiu și zirconiu [Al8Zr(OH)13Cl3×H2O] cu glicina

III/1,50

Agent antiperspirant/agent dezodorizant/agent astringent

ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE

 

 

 

 

Hidroxid de aluminiu și magneziu și acid stearic

 

Agent stabilizator de emulsie

AMARANTHUS CAUDATUS EXTRACT

 

 

223747-79-3

 

Amaranthus Caudatus Extract este un extract din semințe de Amaranthus caudatus, Amaranthaceae

 

Agent de întreținere a pielii

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

243842-22-0

 

 

 

Emulgator/agent de condiționare a părului

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

 

 

1,1′-iminobis(3-(tris(trimetilsiloxi)silil)propan

 

Emulgator/agent de condiționare a părului

4-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

610-81-1

210-236-8

4-amino-3-nitrofenol

 

Colorant pentru păr

5-AMINO-4-FLUORO-2-METHYLPHENOL SULFATE

 

 

163183-01-5

 

Sulfat de 5-amino-4-fluor-2-metilfenol (1:2) (sare)

 

Colorant pentru păr

2-AMINOBUTANOL

 

 

96-20-8

202-488-2

2-aminobutan-1-ol

 

Agent tampon

AMINOBUTYRIC ACID

 

 

56-12-2

200-258-6

Acid 4-aminobutiric

 

Agent de condiționare a părului

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL

 

 

1628499

228-762-1

2-amino-6-clor-4-nitrofenol

 

Colorant pentru păr

5-AMINO-6-CHLORO-o-CRESOL

 

 

84540-50-1

283-144-9

3-amino-2-clor-6-metilfenol

 

Agent antimicrobian/colorant pentru păr

5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

104333-03-1

 

2,6-dimetoxi-5-amino-3-piridinol

 

Colorant pentru păr

AMINOETHANESULFINIC ACID

 

 

300-84-5

 

Acid 2-amino-etansulfinic

 

Agent reducător

AMINOETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-70-8

204-101-2

2-amino-2-etilpropandiol

 

Agent tampon

AMINOETHYL SULFATE

 

 

926-39-6

213-135-7

Hidrogenosulfat de 2-aminoetil

 

Agent tensioactiv

AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

57450-97-2

 

Polimer de ester 2-aminoetilic al acidului 2-propenoic cu sarea fosfat de mono-2-propenoat de 1,2-propandiol

 

Agent antistatic/substanță peliculogenă

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE

 

 

83763-47-7

280-733-2

2-[(3-amino-4-metoxifenil)amino]etanol

 

Colorant pentru păr

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

 

 

83763-48-8

280-734-8

Sulfat de (3-amonio-4-metoxifenil)(2-hidroxietil)amoniu

 

Colorant pentru păr

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

16867-03-1

240-886-8

2-aminopiridin-3-ol

 

Colorant pentru păr

4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

 

 

2835-95-2

220-618-6

5-amino-o-crezol

 

Colorant pentru păr

4-AMINO-m-CRESOL

 

 

2835-99-6

220-621-2

4-amino-m-crezol

 

Colorant pentru păr

6-AMINO-m-CRESOL

 

 

2835-98-5

220-620-7

6-amino-m-crezol

 

Colorant pentru păr

AMINOMETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-69-5

204-100-7

2-amino-2-metilpropan-1,3-diol

 

Agent tampon

AMINOMETHYL PROPANOL

 

 

124-68-5

204-709-8

2-amino-2-metilpropanol

 

Agent tampon

2-AMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl

 

 

135043-64-0

 

Diclorhidrat de 2-aminometil-4-aminofenol

 

Colorant pentru păr

4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID

 

 

117907-43-4

 

2-nitro-N(1)-(2-carboxifenil)-1,4-benzendiamină

 

Colorant pentru păr

2-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

603-85-0

210-060-1

2-amino-3-nitrofenol

 

Colorant pentru păr

6-AMINO-o-CRESOL

 

 

17672-22-9

 

6-amino-2-metilfenol

 

Colorant pentru păr

o-AMINOPHENOL SULFATE

 

 

67845-79-8

 

Sulfat de 2-aminofenol (1:2) (sare)

 

Colorant pentru păr

3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID

 

 

3687-18-1

222-977-4

Acid 3-aminopropan-1-sulfonic

 

Agent tensioactiv/agent hidrotrop

AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE

 

 

221389-16-8

 

N2-(3-aminopropil)-N2-dodecil-L-glutamină

 

Agent antistatic/agent tensioactiv/agent de condiționare a părului

AMINOTRIAZINE PENTANE CARBOXAMIDE MIPA

 

 

 

 

Produse de reacție ale 5-(2-amino-1,3,5-triazin-4-il)pentamidei cu 2-hidroxipropilamina

 

Agent de întreținere a pielii

AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID

 

 

6419-19-8

229-146-5

Acid nitrilotrimetilentrifosfonic

 

Agent de chelatizare

AMMI VISNAGA EXTRACT

 

 

84695-96-5

283-61-64

Ammi Visnaga Extract este un extract din fructe și tulpini de Ammi visnaga, Umbelliferae

 

Agent de întreținere a pielii

AMMONIA

soluție de amoniac

 

7664-41-7

231-635-3

Amoniac anhidru

III/1,4

Agent tampon

AMMONIUM ACETATE

 

 

631-61-8

211-162-9

Acetat de amoniu

 

Agent tampon

AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Agent antistatic/liant/substanță peliculogenă/agent de reglare a vâscozității

AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

 

 

Sărurile de amoniu ale 2-propenonitril hidrolizat

 

Substanță peliculogenă/agent de reglare a vâscozității

AMMONIUM ALGINATE

 

 

9005-34-9

 

Sarea de amoniu a acidului alginic

 

Liant/substanță peliculogenă/agent de reglare a vâscozității

AMMONIUM ALUM

alaun de amoniu

 

7784-25-0

232-055-3

Bis(sulfat) de aluminiu și amoniu

 

Agent antiperspirant

AMMONIUM BENZOATE

 

 

1863-63-4

217-468-9

Benzoat de amoniu

VI/1,1

Conservant

AMMONIUM BICARBONATE

 

 

1066-33-7

213-911-5

Hidrogenocarbonat de amoniu

 

Agent tampon

AMMONIUM BISULFITE

 

 

10192-30-0

233-469-7

Hidrogenosulfit de amoniu

VI/1,9

Conservant

AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE

 

 

 

 

Sărurile de amoniu ale perfluoroalcanilor C9-C10 de acidu sulfonic

 

Agent tensioactiv

AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE

 

 

68815-61-2

272-385-5

Sărurile de amoniu ale esterilor monoalchilici C12-C15 ai acidului sulfuric

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE

 

 

125301-89-5

 

Eteri alchilici C12-C15 ai α-sulfo-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiilului) (raport molar mediu de 1-4 moli EO)

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE

 

 

90583-12-3

292-210-6

Sărurile de amoniu ale esterilor monoalchilici C12-C16 ai acidului sulfuric

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE

 

 

52286-18-7

 

Sarea de amoniu a α-sulfo-ω-(octiloxi)-poli(oxi-1,2-etandiilului) (raport molar mediu de 1-4 moli EO)

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE

 

 

52286-18-7

 

Sarea de amoniu a α-sulfo-ω-(octiloxi)-poli(oxi-1,2-etandiilului) (raport molar mediu de 3 moli EO)

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM CARBAMATE

 

 

1111-78-0

214-185-2

Sarea de amoniu a acidului carbamic

 

Agent tampon

AMMONIUM CARBONATE

 

ammonii carbonas

10361-29-2

233-786-0

Carbonat de amoniu

 

Agent tampon

AMMONIUM CASEINATE

 

 

9005-42-9

 

Sarea de amoniu a cazeinei

 

Agent antistatic

AMMONIUM CHLORIDE

clorură de amoniu

ammonii chloridum

12125-02-9

235-186-4

Clorură de amoniu

 

Agent tampon/agent de reglare a vâscozității

AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE

 

 

61789-03-5

 

Sărurile de amoniu ale monogliceridelor de cocos sulfatate

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM COCO-SULFATE

 

 

90989-98-3

292-758-6

Sarea de amoniu a monoesterului alchilic de cocos al acidului sulfuric

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE

 

 

223705-57-5

 

Sărurile de amoniu ale esterilor 2-sulfoetilici de cocos ai acizilor grași

 

Agent tensioactiv/agent de curățare

AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE

 

 

223705-35-9

 

Sărurile de amoniu ale N-acil-N-metilglicinei de cocos

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM CUMENESULFONATE

 

 

37475-88-0

253-519-1

Cumensulfonat de amoniu

 

Agent tensioactiv/agent hidrotrop

AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE

 

 

130381-11-2

 

Sărurile de amoniu ale polimerului cu grupă terminală mono[(15-hidroxi-1,3-dimetil-1-(3-(2-(2-(2-(sulfooxi)etoxi)etoxi)Etoxi)propil)-3-[(trimetilsilil)oxi)-2,7,10,13-tetraoxa-1,3-disilapentadec-1-il)oxi) de dimetilsiloxan

 

Agent tensioactiv/agent de condiționare a părului/agent de întreținere a pielii

AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE

 

 

1331-61-9

215-559-8

Dodecilbenzensulfonat de amoniu

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM FLUORIDE

 

 

12125-01-8

235-185-9

Fluorură de amoniu

III/1,33

Agent de îngrijire orală/agent antiplacă

AMMONIUM FLUOROSILICATE

 

 

16919-19-0

240-968-3

Hexafluorsilicat de amoniu

III/1,42

Agent de îngrijire orală/agent antiplacă

AMMONIUM GLYCOLATE

 

 

35249-89-9

 

Sarea de monoamoniu a acidului hidroxiacetic

 

Agent tampon

AMMONIUM GLYCYRRHIZATE

 

 

53956-04-0

258-887-7

Glicirizat de amoniu

 

Agent de întreținere a pielii

AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-34-2

 

Sărurile de amoniu ale hidrolizatelor de colagen

 

Agent antistatic/agent de condiționare a părului/agent de întreținere a pielii

AMMONIUM HYDROXIDE

 

 

1336-21-6

215-647-6

Hidroxid de amoniu

 

Agent tampon/agent de denaturare

AMMONIUM IODIDE

 

 

12027-06-4

234-717-7

Iodură de amoniu

 

Agent antimicrobian

AMMONIUM ISOSTEARATE

 

 

191880-49-6

 

Sarea de amoniu a acidului izooctadecanoic

 

Emulgator/agent tensioactiv

AMMONIUM LACTATE

 

 

515-98-0

208-214-8

Sarea de amoniu a acidului 2-hidroxipropanoic

 

Agent tampon

AMMONIUM LAURETH SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sărurile de amoniu ale sulfaților de dodecan-1-ol etoxilat, 1-4 moli EO (raportul molar mediu)

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sărurile de amoniu ale sulfaților de dodecan-1-ol etoxilat, 5 moli EO (raportul molar mediu)

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

Sarea de amoniu a α-(carboximetil)-ω-(dodeciloxi)-poli(oxy-1,2-etandiilului) (raport molar mediu de 5 moli EO)

 

Agent tensioactiv/agent de curățare

AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sărurile de amoniu ale sulfaților de dodecan-1-ol etoxilat, 7 moli EO (raportul molar mediu)

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

Sarea de amoniu a α-(carboximetil)-ω-(dodeciloxi)-poli(oxy-1,2-etandiilului) (raport molar mediu de 7 moli EO)

 

Agent tensioactiv/agent de curățare

AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sărurile de amoniu ale sulfaților de dodecan-1-ol etoxilat, 9 moli EO (raportul molar mediu)

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sărurile de amoniu ale sulfaților de dodecan-1-ol etoxilat, 12 moli EO (raportul molar mediu)

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE

 

 

68003-46-3

268-130-2

N-metil-N-(1-oxododecil)glicinat de amoniu

 

Agent antistatic/agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM LAURYL SULFATE

 

 

2235-54-3

218-793-9

Sulfat de amoniu și de dodecil

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

 

 

221391-03-3

 

Sarea de monoamoniu a esterului 1-dodecilic al acidului sulfobutandioic

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 

 

20859-38-5

 

Sarea de monoamoniu a acidului fosforofluorhidric

III/1,26

Agent de îngrijire orală/agent antiplacă

AMMONIUM MYRETH SULFATE

 

 

27731-61-9

 

Sarea de amoniu ac α-sulfo-ω-(tetradeciloxi)-poli(oxi-1,2-etandiilului)

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM MYRISTYL SULFATE

 

 

52304-21-9

257-834-5

Sulfat de amoniu și tetradecil

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

Sărurile de amoniu ale sulfaților de 4-nonilfenol etoxilat, 4 moli EO (raportul molar mediu)

 

Emulgator/agent tensioactiv/agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

Sărurile de amoniu ale sulfaților de 4-nonilfenol etoxilat, 30 moli EO (raportul molar mediu)

 

Agent tensioactiv, agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM OLEATE

 

 

544-60-5

208-873-1

Oleat de amoniu

 

Emulgator/agent tensioactiv/agent de curățare

AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE

 

 

223705-48-4

 

Sarea de amoniu a monoesterului cu acid sulfuric al alcoolilor de ulei de palmier

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de spumare

AMMONIUM PERSULFATE

 

 

7727-54-0

231-786-5

Peroxodisulfat de diamoniu

 

Agent de decolorare

AMMONIUM PHENOLSULFONATE

 

 

61886-53-1

263-293-6

Hidroxibenzensulfonat de amoniu

 

Agent antimicrobian/agent dezodorizant

AMMONIUM PHOSPHATE

 

 

7722-76-1

231-764-5

Dihidrogenoortofosfat de amoniu

 

Agent de îngrijire orală/agent tampon

AMMONIUM POLYACRYLATE

 

 

2594383

 

Sarea de amoniu a homopolimerului de acid 2-propenoic

 

Agent tensioactiv/agent stabilizator

AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE

 

 

62152-14-1

 

Homopolimer de sare de monoamoniu a acidului 2-metil-2-[(1-oxo-2-propenil)amino]-1-propansulfonic

 

Agent stabilizator de emulsie/agent de reglare a vâscozității

AMMONIUM PROPIONATE

 

 

17496-08-1

241-503-7

Propionat de amoniu

VI/1,2

Conservant

AMMONIUM STEARATE

 

 

1002-89-7

213-695-2

Stearat de amoniu

 

Emulgator/agent tensioactiv/agent de curățare

AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Agent de opacifiere

AMMONIUM SULFATE

 

 

7783-20-2

231-984-1

Sulfat de amoniu

 

Agent reducător/agent de reglare a vâscozității

AMMONIUM SULFITE

 

 

10196-04-0

233-484-9

Sulfit de amoniu

VI/1,9

Conservant

AMMONIUM TALLATE

 

 

68132-50-3

268-643-1

Sărurile de amoniu ale acizilor grași de ulei de tal

 

Emulgator/agent tensioactiv

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

 

 

5421-46-5

226-540-9

Mercaptoacetat de amoniu

III/1,2a

Agent depilator/agent reducător

AMMONIUM THIOLACTATE

 

 

13419-67-5

236-526-4

2-mercaptopropionat de amoniu

 

Agent depilator/agent reducător

AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Agent antistatic/liant/substanță peliculogenă

AMMONIUM XYLENESULFONATE

 

 

26447-10-9

247-710-9

Xilensulfonat de amoniu

 

Agent tensioactiv/agent de reglare a vâscozității/agent hidrotrop

AMNIOTIC FLUID

 

 

 

 

Substanțe prezente în stare naturală – lichid amniotic de bovine

 

Agent de hidratare/agent de întreținere a pielii

AMODIMETHICONE

 

 

71750-80-6

 

Polimer cu grupă terminală {[(3-[(2-aminoetil)amino]propil)-dimetoxisilil]oxi} de dimetilsiloxan

 

Agent antistatic/agent de condiționare a părului

AMODIMETHICONE HYDROXYSTEARATE

 

 

 

 

12-hidroxioctadecanoați de copolimer al 3-(2-aminoetilamino)propilsiloxanului cu dimetilsiloxanul

 

Agent de condiționare a părului

AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL

 

 

 

 

Copolimer al 3-(2-aminoetilamino)propilsiloxanului cu dimetilsiloxanul, etoxilat, propoxilat

 

Agent antistatic/emolient

AMOMUM AROMATICUM EXTRACT

 

 

91745-62-9

294-734-0

Amomum Aromaticum Extract este un extract din fructe uscate de Amomum aromaticum, Zingiberaceae

 

Agent de întreținere a pielii

AMP-ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă

AMP-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă

AMP-ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolimer de metacrilat de dimetilaminoetil cu sarea de 2-metil-2-amino-1-propanol a unui monomer compus din acid acrilic, acid metacrilic sau unul din esterii simpli ai acestora

 

Substanță peliculogenă/fixativ pentru păr

AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Substanță peliculogenă

AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-82-3

 

Hidrolizate de colagen izostearoil, compuși cu 2-amino-2-metil-1,3-propandiol

 

Emulgator

AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-84-5

 

Hidrolizate de colagen, acil de rășină, compuși cu 2-amino-2-metil-1,3-propandiol

 

Emulgator

AMP-ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

156715-41-2

 

Polimeri de gelatină cu hidrolizate de keratină și L-lizină, cuaternizați cu clorură de 2-hidroxi-N,N,N-trimetil-1-propanaminiu, produse de reacție cu clorura de izostearoil, compuși cu 2-amino-2-metil-1-propanol

 

Agent tensioactiv/agent de întreținere a pielii/agent de condiționare a părului

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-36-4

 

Hidrolizate de colagen izostearoil, compuși cu 2-amino-2-metil-1-propanol

 

Agent antistatic/emolient/agent tensioactiv/agent de condiționare a părului/agent de întreținere a pielii

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN

 

 

156715-45-6

 

Hidrolizate proteinice de soia, produse de reacție cu clorura de izostearoil, compuși cu 2-amino-2-metil-1-propanol

 

Emulgator/agent de întreținere a pielii/agent de condiționare a părului

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

 

 

222400-35-3

 

Hidrolizate proteinice de grâu izostearoil, compuși cu 2-amino-2-metil-1-propanol

 

Emulgator/agent de condiționare a părului/agent de întreținere a pielii

AMYL ACETATE

 

 

628-63-7

211-047-3

Acetat de pentil

 

Solvent

AMYL BENZOATE

 

 

2049-96-9

218-077-6

Benzoat de pentil

 

Solvent/agent de mascare

AMYL CINNAMAL

 

 

122-40-7

204-541-5

2-benzilidenheptanal

 

Agent de mascare

AMYL SALICYLATE

 

 

2050-08-0

218-080-2

Salicilat de pentil

 

Agent de întreținere a pielii

AMYLASE

 

 

9000-92-4

232-567-7

Amilază

 

Agent de întreținere a pielii

AMYLODEXTRIN

 

 

9005-84-9

232-686-4

Amilodextrină

 

Agent absorbant

AMYLOGLUCOSIDASE

 

 

9032-08-0

232-877-2

Glucoamilază

 

Agent de întreținere a pielii

AMYLOPECTIN

 

 

9037-22-3

232-911-6

Amilopectină

 

Agent de reglare a vâscozității

AMYRIS BALSAMIFERA OIL

 

 

8015-65-4

 

Amyris Balsamifera Oil este uleiul volatil obținut prin distilare din scoarță de Amyris balsamifera, Rutaceae

 

Tonic

ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT

 

 

89958-30-5

289-654-8

Anacardium Occidentale Extract este un extract din semințe sau fructe de anacardier, Anacardium occidentale, Anacardiaceae

 

Emolient

ANACARDIUM OCCIDENTALE NUT OIL

 

 

8007-24-7

 

Anacardium Occidentale Nut Oil este uleiul nevolatil obținut din semințe de anacardier, Anacardium occidentale, Anacardiaceae

 

Emolient

ANACYCLUS PYRETHRUM EXTRACT

 

 

84787-64-4

284-105-9

Anacyclus Pyrethrum Extract este un extract din rădăcini de Anacyclus pyrethrum, Compositae

 

Agent de întreținere a pielii

ANANAS SATIVUS EXTRACT

 

 

68917-26-0

272-839-2

Ananas Sativus Extract este un extract din fructe de ananas, Ananas comosus, Bromeliaceae

 

Agent de împrospătare/tonic/agent de hidratare

ANCHUSA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

90320-53-9

291-080-8

Anchusa Officinalis Extract este un extract din fructe, frunze, rădăcini și tulpini de miruță, Anchusa Officinalis, Boraginaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ANETHOLE

 

 

104-46-1

203-205-5

1-metoxi-4-(1-propenil) benzen

 

Agent de denaturare

ANGELICA ACUTILOBA EXTRACT

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Extract este un extract din rădăcini de angelică japoneză, Angelica acutiloba, Umbelliferae

 

Agent de întreținere a pielii

ANGELICA ACUTILOBA WATER

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Water este o soluție apoasă care conține principii parfumate din flori sau rădăcini de angelică japoneză, Angelica acutiloba, Umbelliferae

 

Agent de întreținere a pielii

ANGELICA ARCHANGELICA EXTRACT

 

 

84775-41-7

283-871-1

Angelica Archangelica Extract este un extract din rădăcini de angelică, Angelica archangelica, Umbelliferae

 

Tonic

ANGELICA DAHURICA EXTRACT

 

 

223747-83-9

 

Angelica Dahurica Extract este un extract din rădăcini de Angelica dahurica, Umbelliferae

 

Agent de întreținere a pielii

ANGELICA KEISKEI EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Keiskei Extract este un extract din frunze și tulpini de Angelica keiskei, Apiaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Polimorpha Sinensis Extract este un extract din rădăcini uscate de angelică chineză, Angelica polymorpha sinensis, Umbelliferae

 

Agent de întreținere a pielii

ANIBA ROSAEODORA EXTRACT

 

 

83863-32-5

281-093-7

Aniba Rosaeodora Extract este un extract din lemn de Aniba rosaeodora, Lauraceae

 

Agent de întreținere a pielii

ANIBA ROSAEODORA OIL

 

 

8015-77-8

 

Aniba Rosaeodora Oil este uleiul volatil obținut din lemnul arborelui Aniba rosaeodora, Lauraceae

 

Tonic

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER EXTRACT

 

 

223749-17-5

 

Anigozanthos Flavidus Flower Extract este un extract din flori și frunze de planta cangur, Anigozanthos flavidus, Hemodoraceae

 

Agent de întreținere a pielii

ANONA CHERIMOLIA EXTRACT

 

 

98653-82-8

308-813-5

Annona Cherimolia Extract este un extract din fructe de Annona cherimolia, Annonaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ANONA MURICATA EXTRACT

 

 

93165-81-2

296-969-4

Annona Muricata Extract este un extract din fructe de Annona muricata, Annonaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ANTHEMIS NOBILIS EXTRACT

 

chamomillae romanae flos

84649-86-5

283-467-5

Anthemis Nobilis Extract este un extract din flori de mușețel, Anthemis nobilis, Compositae

 

Tonic/agent de întreținere a pielii

ANTHEMIS NOBILIS OIL

 

 

8015-92-7

 

Anthemis Nobilis Oil este uleiul volatil distilat din capitule uscate de mușețel, Anthemis nobilis, Compositae

 

Tonic/agent de întreținere a pielii

ANTHOCYANINS

 

 

 

 

 

IV/1

Colorant cosmetic

ANTHRISCUS CEREFOLIUM EXTRACT

 

 

85085-20-7

285-352-5

Anthriscus Cerefolium Extract este un extract de hasmațuchi, Anthriscus cerefolium, Umbelliferae

 

Agent de întreținere a pielii

ANTHRISCUS SYLVESTRIS EXTRACT

 

 

23749-19-7

 

Anthriscus Sylvestris Extract este un extract de hasmațuchi sălbatic, Anthriscus sylvestris, Umbelliferae

 

Agent de întreținere a pielii

ANTHYLLIS VULNERARIA EXTRACT

 

 

89957-45-9

289-563-3

Anthyllis Vulneraria Extract este un extract din flori de Anthyllis vulneraria, Leguminosae

 

Agent de întreținere a pielii

AORTA EXTRACT

 

 

225234-42-4

 

Aorta Extract este un extract obținut din aortă de animale

 

Agent de întreținere a pielii

APIUM GRAVEOLENS EXTRACT

 

 

89997-35-3

289-668-4

Apium Graveolens Extract este un extract din părțile erbacee, rădăcinile și semințele de țelină, Apium graveolens, Umbelliferae

 

Tonic

APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS

 

 

69071-70-1

 

Grăsimi și uleiuri gliceridice din sâmburi de caise, etoxilate, 6 moli EO (raport molar mediu)

 

Emolient, emulgator/agent tensioactiv

APRICOTAMIDE DEA

 

 

185123-36-8

 

N,N-bis(2-hidroxietil)-amide de ulei din sâmburi de caise

III/1,60

Agent tensioactiv/agent de reglare a vâscozității/agent de ameliorare a spumării

APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

133934-08-4

 

Sare internă de hidroxid de N-(carboximetil)-N,N-dimetil-3-[(1-oxocaisă)amino]-1-propanaminiu

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de ameliorare a spumării

APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

115340-78-8

 

Sulfați de etil ale derivaților N-acilici de ulei de caise de 3-amino-N-etil-N,N-dimetil-1-propanaminiu

 

Agent antistatic/agent de condiționare a părului

AQUA

apă

aqua

7732-18-5

231-791-2

Apă

 

Solvent

ARACHIDETH-20

 

 

26636-39-5

 

Eicosanol etoxilat, 20 moli EO (raport molar mediu)

 

Agent tensioactiv

ARACHIDIC ACID

 

 

506-30-9

208-031-3

Acid icosanoic

 

Emulgator

ARACHIDONIC ACID

 

 

506-32-1

208-033-4

Acid icosa-5,8,11,14-tetraenoic

 

Emolient

ARACHIDYL ALCOHOL

 

 

629-96-9

211-119-4

Icosan-1-ol

 

Emolient

ARACHIDYL BEHENATE

 

 

42233-14-7

255-728-3

Docosanoat de icosil

 

Emolient

ARACHIDYL GLYCOL

 

 

39825-93-9

254-647-0

Icosan-1,2-diol

 

Umectant

ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE

 

 

172399-14-3

 

1-izostearoil-1,2-eicosandiol

 

Emolient

ARACHIDYL PROPIONATE

 

 

65591-14-2

265-839-9

Propionat de icosanil

 

Emolient

ARACHIS HYPOGAEA FLOUR

 

 

 

 

Arachis Hypogaea Flour este pudra obținută prin măcinarea arahidelor, Arachis hypogaea, Leguminosae

 

Agent abraziv/agent de reglare a vâscozității

ARACHIS HYPOGAEA OIL

ulei de arahide

arachidis oleum

2228777

232-296-4

Arachis Hypogaea Oil este uleiul nevolatil rafinat obținut din sâmburii semințelor de una sau mai multe varietăți cultivate de arahide, Arachis hypogaea, Leguminosae

 

Emolient/solvent

ARALIA NUDICAULIS EXTRACT

 

 

223749-20-0

 

Aralia Nudicaulis Extract este un extract din rădăcini de Aralia nudicaulis, Araliaceae

 

Tonic

ARBUTIN

 

 

497-76-7

207-850-3

4-hidroxifenil-β-D-glucopiranozidă

 

Agent antioxidant/agent de întreținere a pielii

ARBUTUS UNEDO EXTRACT

 

 

84012-12-4

281-657-2

Arbutus Unedo Extract este un extract din frunze de arbutus, Arbutus unedo, Ericaceae

 

Tonic

ARCTIUM LAPPA EXTRACT

 

 

84012-13-5

281-658-8

Arctium Lappa Extract este un extract din rădăcini de brusture, Arctium lappa, Compositae

 

Calmant/agent antiseboreic/agent de întreținere a pielii/agent astringent/tonic

ARCTIUM LAPPA SEED OIL

 

 

 

 

Arctium Lappa Seed Oil este uleiul nevolatil extras prin presare din semințe de brusture, Arctium lappa, Compositae

 

Emolient

ARCTIUM MAJUS EXTRACT

 

 

84649-87-6

283-468-0

Arctium Majus Extract este un extract din rădăcini de brusture, Arctium majus, Compositae

 

Agent de curățare/agent de condiționare a părului/agent antimătreață/agent de întreținere a pielii/agent astringent

ARCTIUM MINUS EXTRACT

 

 

84649-88-7

283-469-6

Arctium Minus Extract este un extract din rădăcini de brusture, Arctium minus, Compositae

 

Agent de curățare/agent de condiționare a părului/agent antimătreață/agent de întreținere a pielii/agent astringent

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT

 

 

84776-10-3

283-934-3

Arctostaphylos Uva-ursi Extract este un extract din frunze de strugurii-ursului, Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae

 

Agent astringent/agent de decolorare

ARGANIA SPINOSA OIL

 

 

223747-87-3

 

Argania Spinosa Oil est uleiul nevolatil extras prin presare din sâmburi de argan, Argania spinosa, Sapotaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ARGEMONE MEXICANA OIL

 

 

225233-94-3

 

Argemone Mexicana Oil est uleiul nevolatil extras prin presare din semințe de Argemone mexicana, Papaveraceae

 

Agent de condiționare a părului/agent de întreținere a pielii/emolient

ARGILLA

 

 

12199-37-0

235-374-6

Substanțe prezente în stare naturală. Minerale din grupa argilelor smectice

 

Agent abraziv/agent de afânare/umectant

ARGININE

arginină

 

74-79-3

200-811-1

L-arginină

 

Agent antistatic

ARGININE ASPARTATE

 

 

7675-83-4

231-656-8

Compusul acidului L-aspartic cu L-arginină (1:1)

 

Agent de întreținere a pielii/agent de condiționare a părului

ARGININE COCOATE

 

 

90170-81-3

290-518-5

Derivați N-2-acilici de cocos de L-arginină

 

Agent de întreținere a pielii

ARGININE GLUTAMATE

glutamat de arginină

 

4320-30-3

224-350-0

L-glutamat de L-arginină (1:1)

 

Agent de întreținere a pielii/agent de condiționare a părului

ARGININE HCL

 

 

1119-34-2

214-275-1

Clorhidrat de L-arginină

 

Agent de întreținere a pielii

ARGININE HEXYLDECYL PHOSPHATE

 

 

111129-35-2

 

Compusul L-argininei cu dihidrogenofosfat de 2-hexildecil (1:1)

 

Emolient

ARGININE PCA

 

 

56265-06-6

260-081-5

Compusul 5-oxo-L-prolinei cu L-arginină (1:1)

 

Umectant

ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE

 

 

31014-78-5

 

Polimer de L-arginină cu L-lizină

 

Agent de întreținere a pielii

ARMERIA MARITIMA EXTRACT

 

 

223747-89-5

 

Armeria Maritima Extract este un extract din părțile aeriene ale Armeria maritima, Plumbaginaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ARNICA MONTANA

 

 

 

 

Arnica Montana este un material vegetal obținut din flori, rădăcini sau rizomi în stare uscată de arnică (potbal de munte), Arnica montana, Compositae

 

Tonic/emolient/agent antimătreață/agent antimicrobian

ARNICA MONTANA EXTRACT

 

 

68990-11-4

273-579-2

Arnica Montana Extract este un extract din capitule uscate de arnică (potbal de munte), Arnica montana, Compositae

 

Tonic/emolient/agent antimătreață/agent antimicrobian

AROMA

 

 

 

 

Arome sau compoziții aromate și ingredientele acestora

 

 

ARTEMIA EXTRACT

 

 

225234-40-2

 

Artemia Extract este un extract de Artemia salina (crustaceu)

 

Agent de întreținere a pielii

ARTEMISIA ABROTANUM EXTRACT

 

 

89957-58-4

289-576-4

Artemisia Abrotanum Extract este un extract din frunze și din părți aeriene de lemnul-Domnului, Artemisia abrotanum, Compositae

 

Agent de hidratare

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT

 

 

84929-19-1

284-503-2

Artemisia Absinthium Extract este un extract din planta înflorită de pelin, Artemisia absinthium, Compositae

 

Agent de întreținere a pielii

ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT

 

 

223747-93-1

 

Artemisia Capillaris Extract este un extract din flori de Artemisia capillaris, Compositae

 

Agent de întreținere a pielii

ARTEMISIA DRACUNCULUS EXTRACT

 

 

90131-45-6

290-356-5

Artemisia Dracunculus Extract este un extract din rădăcini de tarhon, Artemisia dracunculus, Asteraceae

 

Tonic

ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Extract este un extract din frunze uscate de Artemisia princeps, Compositae

 

Agent de întreținere a pielii/tonic

ARTEMISIA PRINCEPS WATER

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Water este o soluție apoasă care conține principii parfumate din frunze de Artemisia princeps, Compositae

 

Agent de întreținere a pielii

ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT

 

 

84775-45-1

283-874-8

Artemisia Vulgaris Extract este un extract din planta întreaga din specia de pelin Artemisia vulgaris, Compositae

 

Agent de întreținere a pielii

ASARUM SIEBOLDI EXTRACT

 

 

223748-00-3

 

Asarum Sieboldi Extract este un extract din rădăcini de Asarum sieboldi, Aristolochiaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT

 

 

84775-78-0

283-907-6

Ascophyllum Nodosum Extract este un extract din alga Ascophyllum nodosum, Fucaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ASCORBIC ACID

acid ascorbic

acidum ascoribicum

50-81-7

200-066-2

Acid ascorbic

 

Agent antioxidant/agent tampon

ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE

 

 

 

 

Produse de reacție ale acidului L-ascorbic cu hidrolizate proteinice

 

Agent de întreținere a pielii

ASCORBYL DIPALMITATE

 

 

28474-90-0

 

Dihexadecanoat de acid L-ascorbic

 

Agent antioxidant

ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE

 

 

 

 

Polimerul acidului ascorbic cu pectină și metilsilanol

 

Agent antioxidant/agent de reglare a vâscozității

ASCORBYL PALMITATE

palmitat de ascorbil

 

137-66-6

205-305-4

Acid 6-O-palmitoilascorbic

 

Agent antioxidant

ASCORBYL STEARATE

 

 

25395-66-8

246-944-9

Acid (stearoiloxi)-L-ascorbic

 

Agent antioxidant

ASIATIC ACID

 

 

464-92-6

 

Acide (2α, 3β, 4α)-2,3,23-trihidroxiurs-12-en-28-oic

 

Agent stabilizator/agent de întreținere a pielii

ASIMINA TRILOBA EXTRACT

 

 

89957-75-5

289-594-2

Asimina Triloba Extract este un extract din fructe de Asimina triloba (bananele nordului), Annonaceae

 

Emolient

ASPARAGINE

 

 

70-47-3

200-735-9

L-asparagină

 

Agent antistatic

ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT

 

 

174393-71-6

 

Asparagopsis Armata Extract este un extract din algă roșie Asparagopsis armata, Bonnemaisoniaceae

 

Agent de protecție a pielii

ASPARAGUS OFFICINALIS EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Extract este un extract din vârfurile tulpinilor de sparanghel, Asparagus officinalis, Liliaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ASPARAGUS OFFICINALIS ROOT EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Root Extract este un extract din rădăcini de sparanghel, Asparagus officinalis, Liliaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ASPARTAME

 

 

22839-47-0

245-261-3

Ester N-metilic al acidului 3-amino-N-(1-carboxi-2-feniletil)succinamic

 

Agent de mascare

ASPART IC ACID

acid aspartic

 

56-84-8

200-291-6

Acid aspartic

 

Agent antistatic

ASPERGILLUS FERMENT

 

 

 

 

Aspergillus Ferment este produsul obținut prin fermentarea Aspergillus

 

Agent de întreținere a pielii

ASPERGILLUS/ASPIDOSPERMA QUEBRACHO FERMENT

 

 

 

 

Aspergillus/Aspidosperma Quebracho Ferment este produsul de fermentație a Aspidosperma quebracho cu Aspergillus

 

Agent de întreținere a pielii

ASPERULA ODORATA EXTRACT

 

 

90028-83-4

289-877-0

Asperula Odorata Extract este un extract din flori și frunze de vinăriță, Asperula odorata, Rubiaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ASTRAGALUS GUMMIFER EXTRACT

 

 

85085-21-8

285-353-0

Astragalus Gummifer Extract este un extract din rădăcini de adragant, Astragalus gummifer, Leguminosae

 

Agent stabilizator de emulsie/substanță peliculogenă/agent de reglare a vâscozității

ASTRAGALUS GUMMIFER GUM

 

tragacantha

9000-65-1

232-552-5

Astragalus Gummifer Gum este un exsudat rășinos uscat obținut din Astragalus gummifer, Leguminosae

 

Agent de reglare a vâscozității

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT

 

 

94166-93-5

303-391-9

Astragalus Membranaceus Extract este un extract din rădăcini de Astragalus membranaceus, Leguminosae

 

Agent de întreținere a pielii

ASTRAGALUS SINICUS EXTRACT

 

 

223749-21-1

 

Astragalus Sinicus Extract este un extract din părțile erbacee ale Astragalus sinicus, Leguminosae

 

Agent de întreținere a pielii

ATELOCOLLAGEN

 

 

9007-34-5

232-697-4

Colagen. Proteină fibroasă reprezentând o treime din totalul proteinelor din organismele mamiferelor. Este o polipeptidă constituită din trei catene peptidice și bogată în prolină și hidroxiprolină

 

Agent de întreținere a pielii

ATRIPLEX NUMMULARIA EXTRACT

 

 

223748-04-7

 

Atriplex Nummularia Extract este un extract de Atriplex nummularia, Chenopodiaceae

 

Agent de întreținere a pielii

ATTALEA EXCELSA CERA

 

 

68917-70-4

272-847-6

Attalea Excelsa Cera este ceara ouricoury (curicuri) obținută din Attalea excelsa, Arecaceae

 

Agent antistatic/substanță peliculogenă

ATTAPULGITE

 

 

12174-11-7

 

Paligorskit

 

Agent de reglare a vâscozității

AVENA SATIVA BRAN

 

 

 

 

Avena Sativa Bran este produsul constituit din învelișurile sfărâmate ale boabelor de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Agent abraziv/agent absorbant/agent de afânare

AVENA SATIVA BRAN EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Bran Extract este un extract din tărâțe de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Agent abraziv

AVENA SATIVA EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Extract este un extract din boabe de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Emolient

AVENA SATIVA FLOUR

 

 

 

 

Avena Sativa Flour este pudra obținută prin măcinarea fină a boabelor de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Agent abraziv/agent absorbant/agent de reglare a vâscozității

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Kernel Extract este un extract din miezul boabelor de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Agent abraziv

AVENA SATIVA KERNEL OIL

 

 

 

 

Avena Sativa Kernel Oil este uleiul nevolatil extras prin presare din boabe de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Solvent

AVENA SATIVA MEAL

 

 

 

 

Avena Sativa Meal este o făină grosieră obținută prin măcinarea boabelor de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Agent abraziv

AVENA SATIVA MEAL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Meal Extract este un extract din făină de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Calmant

AVENA SATIVA PROTEIN

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein este o proteină obținută din boabele de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Calmant/agent de hidratare/agent abraziv/agent absorbant/agent de condiționare a părului/agent de întreținere a pielii/agent de reglare a vâscozității

AVENA SATIVA PROTEIN EXTRACT

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein Extract este un extract din proteină de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Agent de întreținere a pielii

AVENA SATIVA STARCH

 

 

9005-25-8

232-679-6

Amidon. Hidrat de carbon constituit din polimeri înalți, derivat în general din boabe de ovăz, Avena sativa, Poaceae

 

Agent de reglare a vâscozității

AVERRHOA CARAMBOLA EXTRACT

 

 

97675-54-2

307-626-6

Averrhoa Carambola Extract este un extract din fructe de Averrhoa carambola, Oxalidaceae

 

Agent de întreținere a pielii

AVOCADAMIDE DEA

 

 

124046-21-5

 

N,N-bis(2-hidroxietil)-amide din avocado

 

Emulgator/agent stabilizator de emulsie/agent tensioactiv/agent de reglare a vâscozității/agent de ameliorare a spumării

AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-04-4

 

Clorură de N,N-dimetil-N-fenilmetil-3-[(1-oxoavocado)amino]-1-propanaminiu

 

Agent antistatic

AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

246865-42-9

 

Sărurile interne ale derivaților N-acilici de ulei de avocado de N,N-dimetil-3-amino-N-(carboximetil)-N-1-propanaminiu

 

Agent tensioactiv/agent de curățare/agent de ameliorare a spumării

AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

226994-25-8

 

N-[3-(dimetilamino)propil]-amide din ulei de avocado

 

Agent antistatic

AVOCADO OIL PEG-11 ESTERS

 

 

103819-44-9

 

Uleiuri de avocado etoxilate, 11 moli EO (raport molar mediu)

 

Emolient

AZELAIC ACID

 

 

123-99-9

204-669-1

Acid nonandioic

 

Agent tampon

AZELAMIDE MEA

 

 

242132-61-2

 

Acid 9-[(2-hidroxietil)amino]-9-oxononanoic

 

Agent tensioactiv/agent de ameliorare a spumării/agent de reglare a vâscozității

AZULENE

 

 

275-51-4

205-993-6

Biciclo[5.3.0]decapentenă

 

Calmant

BABASSUAMIDE DEA

 

 

124046-24-8

 

N,N-bis-(2-hidroxietil)-amide de babassu

 

Agent tensioactiv/agent de ameliorare a spumării

BABASSUAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-05-5

 

Clorură de N,N-dimetil-N-fenilmetil-3-[(1-oxobabassu)amino]-1-propanaminiu

 

Agent antistatic/agent de condiționare a părului

BABASSUAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

223704-95-8

 

Sarea internă a derivaților N-acilici de ulei de babassu de 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-1-propanaminiu

 

Agent tensioactiv/agent de ameliorare a spumării/agent de curățare

BABASSUAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

223707-87-8

 

N-[3-(dimetilamino)propil]-amide de ulei de babassu

 

Agent antistatic

BABASSUAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-26-0

 

N-oxid de 1-dimetilamino-3-[(1-oxobabassu)amino]propan

 

Agent tensioactiv/agent de spumare/agent de curățare

BAKUCHIOL

 

 

17015-60-0

 

(E)-4-(3-etenil-3,7-dimetil-1,6-octadienil)fenol

 

Agent antimicrobian

BAMBUSA ARUNDINACEA EXTRACT

 

 

91771-32-3

294-922-2

Bambusa Arundinacea Extract este un extract din tulpini de bambus, Bambusa arundinacea, Poaceae

 

Agent de întreținere a pielii

BAMBUSA ARUNDINACEA POWDER

 

 

 

 

Bambusa Arundinacea Powder este o pudră obținută din tulpini uscate și măcinate de Bambusa arundinacea, Poaceae

 

Agent abraziv

BAMBUSA VULGARIS EXTRACT

 

 

91771-33-4

294-923-8

Bambusa Vulgaris Extract este un extract din frunze și tulpini de bambus, Bambusa vulgaris, Poaceae

 

Umectant

BAPTISIA TINCTORIA

 

 

 

 

Baptisia Tinctoria este un material vegetal derivat din rădăcini de indigo sălbatic, Baptisia tinctoria, Leguminoseae

 

Tonic

BAPTISIA TINCTORIA EXTRACT

 

 

84775-46-2

283-875-3

Baptisia Tinctoria Extract este un extract din rădăcini de indigo sălbatic, Baptisia tinctoria, Leguminoseae

 

Tonic

BARIUM SULFATE

 

 

7727-43-7

231-784-4

Sulfat de bariu (CI 77120)

 

Agent de opacifiere

BARIUM SULFIDE

 

 

21109-95-5

244-214-4

Sulfură de bariu

III/1,23

Agent depilator

BAROSMA BETULINA EXTRACT

 

 

84649-93-4

283-474-3

Barosma Betulina Extract este un extract din rădăcini de Barosma betulina, Rutaceae

 

Agent de întreținere a pielii

BASIC BLUE 3

 

 

33203-82-6

251-403-5

Clorură de 3,7-bis(dietilamino)fenoxazin-5-iu

 

Colorant pentru păr

BASIC BLUE 6

 

 

966-62-1

213-524-1

Clorură de 9-(dimetilamino)benzo[a]fenoxazin-7-iu(CI 51175)

 

Colorant pentru păr

BASIC BLUE 7

 

 

2390-60-5

219-232-0

Clorură de [4-[4-(dietilamino)-α-[4-(etilamino)-1-naftil]benziliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamoniu (CI 42595)

 

Colorant pentru păr

BASIC BLUE 9

clorură de metiltioniu

methylthioninii chloridum

61-73-4

200-515-2

Clorură de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-iu (Cl 52015)

 

Colorant pentru păr

BASIC BLUE 26

 

 

2580-56-5

219-943-6

Clorură de [4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamoniu (CI 44045)

 

Colorant pentru păr

BASIC BLUE 41

 

 

12270-13-2

235-546-0

Sulfat de 2-[[4-[etil(2-hidroxietil)amino]fenil]azo]-6-metoxi-3-metilbenzotiazoliu și de metil (CI 11154)

 

Colorant pentru păr

BASIC BLUE 47

 

 

67905-56-0

267-677-4

Monoclorhidrat de 1-amino-4-[[4-[(dimetilamino)metil]fenil]amino]-9,10-antracendionă (Cl 61111)

 

Colorant pentru păr

BASIC BLUE 99

 

 

68123-13-7

268-544-3

Clorură de 3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihidro-1-hidroxi-8-imino-5-oxo-2-naftil)amino]-N, N,N-trimetilaniliniu (CI 56059)

 

Colorant pentru păr

BASIC BROWN 4

 

 

4482-25-1

224-764-1

4,4′-[(4,4-metil-1,3-fenilen)bis(azo)]bis[6-metil-1,3-benzendiamină (CI 21010)

 

Colorant pentru păr

BASIC BROWN 16

 

 

26381-41-9

247-640-9

Clorură de [8-[(p-aminofenil)azo]-7-hidroxi-2-naftil]trimetilamoniu (CI 12250)

 

Colorant pentru păr

BASIC BROWN 17

 

 

71134-97-9

275-216-3

Clorură de [8-[(4-amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroxi-2-naftil]trimetilamoniu (CI 12251)

 

Colorant pentru păr

BASIC GREEN 1

 

 

633-03-4

211-190-1

Hidrogenosulfat de [4-[4-(dietilamino)benzhidrilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamoniu (CI 42040)

 

Colorant pentru păr

BASIC ORANGE 1

 

 

4438-16-8

224-654-3

Monoclorhidrat de 4-metil-6-(fenilazo)-1,3-benzendiamină(Cl 11320)

 

Colorant pentru păr

BASIC ORANGE 2

 

 

532-82-1

208-545-8

Monoclorhidrat de 4-fenilazofenilen-1,3-diamină (CI 11270)

 

Colorant pentru păr

BASIC RED 2

 

 

477-73-6

207-518-8

Clorură de 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenaziniu (CI 50240)

 

Colorant pentru păr

BASIC RED 22

 

 

12221-52-2

 

Clorură de 5-(4′-dimetilaminofenilazo)-1,4-dimetiltriazoliu

 

Colorant pentru păr

BASIC RED 46

 

 

12221-69-1

 

Bromură de 1,4-dimetil-5-[[4-metil(fenilmetil)amino]fenil]azo]-1H-1,2,4-triazoliu (CI 110825)

 

Colorant pentru păr

BASIC RED 76

 

 

68391-30-0

269-941-4

Clorură de [7-hidroxi-8-[(2-metoxifenil)azo]-2-naftil]trimetilamoniu (CI 12245)

 

Colorant pentru păr

BASIC RED 118

 

 

71134-97-9

275-216-3

Clorură de [8-[(4-amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroxi-N,N,N-trimetil-2-naftilamoniu (CI 12251:1)

 

Colorant pentru păr

BASIC VIOLET 4

 

 

2390-59-2

219-231-5

Clorură de [4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilen]-2,5-ciclohexadien-1-iliden]dietilamoniu (CI 42600)

 

Colorant pentru păr

BASIC VIOLET 14

 

 

632-99-5

211-189-6

Clorhidrat de 4-(4-aminofenil)(4-iminociclohexa-2,5-dieniliden)metil)-2-metilanilină(CI 42510)

 

Colo