EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0188

Decizia Consiliului din 21 februarie 2006 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei de extindere la Danemarca a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe și ale Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin

OJ L 66, 8.3.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 72–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 270 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 270 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 100 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/188/oj

32006D0188Official Journal L 066 , 08/03/2006 P. 0037 - 0037


20060221

Decizia Consiliului

din 21 februarie 2006

privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei de extindere la Danemarca a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe și ale Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului privind instituirea sistemului "Eurodac" pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin

(2006/188/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European [1],

întrucât:

(1) Comisia a negociat în numele Comunității un acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei de extindere la Danemarca a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 [2] al Consiliului și ale Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului [3].

(2) Acordul a fost semnat, în numele Comunității Europene, la 13 martie 2005, sub rezerva unei posibile încheieri la o dată ulterioară, în conformitate cu decizia Consiliului din 13 iunie 2005.

(3) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Regatul Unit și Irlanda vor participa la adoptarea și aplicarea prezentei decizii.

(4) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive și nu are obligații în temeiul acesteia și nici nu se supune aplicării sale.

(5) Prezentul acord ar trebui aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei de extindere la Danemarca a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe și ale Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului privind instituirea sistemului "Eurodac" pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin se aprobă în numele Comunității.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din acord [4].

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 21 februarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

K. Gastinger

[1] Aviz emis la 13 decembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

[2] JO L 50, 25.2.2003, p. 1.

[3] JO L 316, 15.12.2000, p. 1.

[4] Data intrării în vigoare a acordului este prima zi a celei de-a doua luni următoare notificării efectuate de către părțile contractante.

--------------------------------------------------

Top