EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1239

Regulamentul (CE) nr. 1239/2005 al Comisiei din 29 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 581/2004 de deschidere a unei invitații permanente la licitație pentru restituirile la export care privesc anumite tipuri de unt și a Regulamentului (CE) nr. 582/2004 de deschidere a unei invitații permanente la licitație pentru restituirile la export cu privire la laptele praf degresat

OJ L 200, 30.7.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 422–423 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 137 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 137 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1239/oj

03/Volumul 65

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

137


32005R1239


L 200/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1239/2005 AL COMISIEI

din 29 iulie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 581/2004 de deschidere a unei invitații permanente la licitație pentru restituirile la export care privesc anumite tipuri de unt și a Regulamentului (CE) nr. 582/2004 de deschidere a unei invitații permanente la licitație pentru restituirile la export cu privire la laptele praf degresat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3) litera (b) și articolul 31 alineatul (14),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 581/2004 al Comisiei (2) și cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 582/2004 al Comisiei (3), exporturile spre anumite destinații nu pot face obiectul unei restituiri la export.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 909/2005 al Comisiei din 16 iunie 2005 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate (4) a inclus, începând cu 17 iunie 2005, Ceuta și Melilla în zonele de destinație L 01 și L 03, regrupând destinațiile pentru care nu se acordă nici o restituire la export. Respectivul regulament a aliniat, de asemenea, valoarea restituirii pentru unt aplicabilă Rusiei la valoarea restituirii în vigoare pentru toate celelalte destinații. Din acest motiv este necesar să se excludă destinațiile menționate anterior din restituirile la export prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004 și din Regulamentul (CE) nr. 582/2004.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 581/2004 și Regulamentul (CE) nr. 582/2004 trebuie modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 581/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„Produsele prevăzute la primul paragraf sunt destinate să fie exportate spre toate destinațiile, cu excepția Andorrei, Ceutei și Melillei, Gibraltarului, Statelor Unite ale Americii și Vaticanului.”

Articolul 2

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 582/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O invitație permanentă la licitație este deschisă cu scopul de a stabili restituirile la export pentru laptele praf degresat prevăzut în secțiunea 9 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (5), prezentat în saci cu o greutate netă minimă de 25 de kilograme (kg), conținând o proporție maximă de 0,5 % de substanță nelactică adăugată care se încadrează la codul de produs ex ex 0402 10 19 9000, destinat exportului spre toate destinațiile, cu excepția Andorrei, Bulgariei, Ceutei și Melillei, Gibraltarului, Statelor Unite ale Americii și Vaticanului.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iulie 2005.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 186/2004 al Comisiei (JO L 29, 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90, 27.3.2004, p. 64. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2250/2004 (JO L 381, 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 90, 27.3.2004, p. 67. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2250/2004.

(4)  JO L 154, 17.6.2005, p. 10.

(5)  JO L 366, 24.12.1987, p. 1.”


Top