Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0920

Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului din 13 iunie 2005 de modificare a Regulamentului nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene și a Regulamentului nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Europene a Energiei Atomice și de introducere de măsuri derogatorii temporare de la aceste regulamente

OJ L 156, 18.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 184–185 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj

01/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

195


32005R0920


L 156/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 920/2005 AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2005

de modificare a Regulamentului nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene și a Regulamentului nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Europene a Energiei Atomice și de introducere de măsuri derogatorii temporare de la aceste regulamente

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 290 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunită ț ii Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 190 al acestuia,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 28 alineatul (1) și articolul 41 alineatul (1) ale acestuia,

întrucât:

(1)

Guvernul irlandez a solicitat ca limbii irlandeze să i se acorde același statut precum cel acordat limbilor oficiale naționale ale celorlalte state membre și, în acest scop, să se aducă modificările necesare la Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (1) și la Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Europene a Energiei Atomice (2), regulamente denumite în continuare „regulamentul nr. 1”.

(2)

Rezultă din articolul 53 din Tratatul privind Uniunea Europeană și din articolul 314 din Tratatul de instituire a Comunității Europene că limba irlandeză este una dintre limbile autentice ale acestor două tratate.

(3)

Guvernul irlandez subliniază că, în conformitate cu articolul 8 din Constituia Irlandei, limba irlandeză, ca limbă națională, este prima limbă oficială a Irlandei.

(4)

Este oportun să se dea un răspuns favorabil cererii Guvernului irlandez și să se modifice, în consecință, regulamentul nr. 1. Cu toate acestea, este oportun să se decidă, din motive practice și cu caracter tranzitoriu, că instituțiile Uniunii Europene nu sunt obligate să redacteze și să traducă în limba irlandeză toate actele, inclusiv hotărârile Curții de Justiție. Este oportun, de asemenea, să se prevadă ca această derogare să fie parțială, să se excludă din sfera sa de aplicare regulamente adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu și să se împuternicească Consiliul în sensul stabilirii, în unanimitate, în termen de patru ani de la data aplicării prezentului regulament și apoi la fiecare cinci ani, dacă să se pună capăt acestei derogări,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul nr. 1 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Limbile oficiale și de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene sunt ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, poloneza, portugheza, slovaca, slovena, spaniola și suedeza.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Regulamentele și celelalte documente cu aplicare generală se redactează în cele douăzeci și una de limbi oficiale.”

3.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică în cele 21 de limbi oficiale.”

Articolul 2

Prin derogare de la regulamentul nr. 1 și pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitate de prelungire, de la data aplicării prezentului regulament, instituțiile Uniunii Europene nu sunt obligate să redacteze toate actele în limba irlandeză și să le publice în această limbă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul articol nu se aplică în cazul regulamentelor adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu.

Articolul 3

În cel mult patru ani de la data aplicării prezentului regulament și apoi la fiecare cinci ani, Consiliul examinează punerea în aplicare a articolului 2 și stabilește, în unanimitate, dacă pune capăt derogării prevăzute de acel articol.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 13 iunie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO 17, 6.10.1958, p. 385/58, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(2)  JO 17, 6.10.1958, p. 401/58, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.


Top