EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0719

Decizia 2005/719/JAI a Consiliului din 12 octombrie 2005 de fixare a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

JO L 271, 15.10.2005, p. 54–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 173M, 27.6.2006, p. 13–13 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2013; abrogat prin 32007D0533 a se vedea 32013D0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/719/oj

19/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

197


32005D0719


L 271/54

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA 2005/719/JAI A CONSILIULUI

din 12 octombrie 2005

de fixare a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2005/211/JAI specifică aplicarea dispozițiilor articolului 1 din respectiva decizie de la o dată fixată de Consiliu, de îndată ce condițiile prealabile necesare sunt îndeplinite, precum și posibilitatea Consiliului de a decide fixarea unor date diferite pentru aplicarea diferitelor dispoziții. Acele condiții preliminare au fost îndeplinite în ce privește articolul 1 alineatul (12) din Decizia 2005/211/JAI.

(2)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul acordului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen (2), care face parte din domeniul menționat la articolul 1 litera G din Decizia 1999/437/CE (3) coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/849/CE a Consiliului (4) și din Decizia 2004/860/CE a Consiliului (5) privind semnarea în numele Uniunii Europene și semnarea în numele Comunității Europene, precum și privind aplicarea provizorie a anumitor dispoziții din acordul menționat,

DECIDE:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (12) din Decizia 2005/211/JAI se aplică de la 15 octombrie 2005.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte la data adoptării sale. Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 12 octombrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

C. CLARKE


(1)  JO L 68, 15.3.2005, p. 44.

(2)  Documentul 13054/04 al Consiliului poate fi accesat la adresa http://register.consilium.eu.int

(3)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 368, 15.12.2004, p. 26.

(5)  JO L 370, 17.12.2004, p. 78.


Top