EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0195

Decizia Comisiei din 9 martie 2005 privind neconformitatea parțială a standardului EN 71-1:1998 „Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice” cu cerințele esențiale de siguranță ale Directivei 88/378/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2005) 542] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

13/Volumul 48

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

267


32005D0195


L 063/27

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 9 martie 2005

privind neconformitatea parțială a standardului EN 71-1:1998 „Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice” cu cerințele esențiale de siguranță ale Directivei 88/378/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2005) 542]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2005/195/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 88/378/CEE a Consiliului din 3 mai 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la siguranța jucăriilor (1),

având în vedere avizul comitetului permanent instituit de articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (2) și normele privind serviciile societății informaționale,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 88/378/CEE, se presupune că jucăriile sunt conforme cu cerințele esențiale de siguranță menționate la articolul 3 din respectiva directivă în cazul în care sunt conforme cu acele standarde naționale aplicabile care transpun standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)

Statelor membre li se cere să publice numerele de referință ale standardelor naționale care transpun standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)

Comitetul European pentru Standardizare (CEN), în aplicarea mandatului primit de la Comisie, a elaborat și adoptă la 15 iulie 1998 standardul armonizat EN 71-1:1998 „Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice”, ale cărui referințe au fost publicate pentru prima dată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28 iulie 1999 (3).

(4)

În aplicarea clauzei 4.6 din acest standard armonizat, acele jucării și componente ale jucăriilor confecționate din materiale expandabile care, în conformitate cu testul cilindrului, sunt clasificate ca părți mici nu trebuie să își mărească volumul cu mai mult de 50 % pe nici o direcție atunci când sunt testate în conformitate cu clauza 8.14, adică atunci când sunt complet imersate pentru o perioadă de 24 de ore într-un recipient, în anumite condiții.

(5)

Autoritățile spaniole declară că, în pofida conformității cu standardul armonizat pertinent, aceste produse pot totuși să reprezinte un risc pentru sănătatea copilului, în cazul în care părțile mici sunt desprinse și înghițite.

(6)

După efectuarea unor teste pe o serie de jucării confecționate din materiale expandabile, autoritățile spaniole au ajuns la concluzia că jucăriile pot să continue să își mărească volumul în cazul în care sunt imersate o perioadă mai lungă decât perioada de 24 de ore specificată la clauza 8.14. Având în vedere că un obiect poate traversa tractul gastrointestinal în mai mult de 24 de ore, perioada de 24 de ore specificată pentru metoda de încercare ar putea fi insuficientă pentru testarea riscului de vătămare fizică în cazul în care sunt înghițite jucării mici sau componente de jucării mici.

(7)

În plus, riscul de vătămare fizică este grav în special atunci când mici porțiuni sau segmente pot fi desprinse cu ușurință. Deși clauza 4.6 din standardul armonizat pertinent impune ca jucăriile și părțile componente ale jucăriilor să fie supuse testului cilindrului, aceasta nu ia în considerare posibilitatea ca, în cazul anumitor jucării care nu intră în cilindru și care nu au părți componente mici, copiii să poată totuși desprinde mici bucăți mușcând, rupând sau găurind materialul.

(8)

În consecință, pe baza informațiilor prezentate de autoritățile spaniole, de celelalte autorități naționale, de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și de comitetul permanent instituit de Directiva 98/34/CE, rezultă că din conformitatea cu standardul armonizat EN 71-1:1998 „Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice” nu mai poate fi prezumată conformitatea cu cerințele esențiale de siguranță în ceea ce privește clauzele 4.6 și 8.14 din respectivul standard, în măsura în care se referă la testul de imersie de 24 de ore.

(9)

Este prin urmare necesar să se prevadă o avertizare adecvată care să însoțească publicarea trimiterilor standardului armonizat EN 71-1:1998 „Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice”,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cazul jucăriilor și părților componente ale jucăriilor confecționate din materiale expandabile, standardul armonizat EN 71-1:1998 „Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice” adoptat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la 15 iulie 1998 nu îndeplinește cerințele esențiale menționate la articolul 3 din Directiva 88/378/CEE în ceea ce privește clauza 4.6 și clauza 8.14, în măsura în care se referă la perioada de 24 de ore în care o jucărie urmează să fie imersată într-un recipient.

Articolul 2

Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referințelor standardului armonizat EN 71-1:1998 „Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice” adoptat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la data de 15 iulie 1998 este însoțită de următoarea avertizare suplimentară:

„Clauza 4.6 și clauza 8.14 din standardul EN 71-1:1998 «Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice», în măsura în care se referă la perioada de 24 de ore în care o jucărie trebuie imersată într-un recipient, nu reglementează toate riscurile pe care le prezintă jucăriile și părțile componente ale jucăriilor confecționate din materiale expandabile. Standardul nu conferă prezumția de conformitate în această privință.”

Articolul 3

O avertizare identică aceleia prevăzute la articolul 2 din prezenta decizie însoțește trimiterea la standardul național care transpune standardul armonizat EN 71-1:1998 „Siguranța jucăriilor – Partea 1: proprietăți mecanice și fizice”, care trebuie publicat de statele membre în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 88/378/CEE.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2005.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 187, 16.7.1988, p. 1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 30.8.1993, p. 1).

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(3)  JO C 215, 28.7.1999, p. 4.


Top