Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0118

Decizia Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 26 ianuarie 2005 de înființare a Școlii Europene de Administrație

OJ L 37, 10.2.2005, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 76–78 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 371 - 373
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 371 - 373
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 116 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/118(1)/oj

01/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

371


32005D0118


L 037/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI, A COMISIEI, A CURȚII DE JUSTIȚIE, A CURȚII DE CONTURI, A COMITETULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, A COMITETULUI REGIUNILOR ȘI A OMBUDSMANULUI EUROPEAN

din 26 ianuarie 2005

de înființare a Școlii Europene de Administrație

(2005/118/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, CURTEA DE JUSTIȚIE, CURTEA DE CONTURI, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI OMBUDSMANUL EUROPEAN,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilit prin Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 259/68 al Consiliului (1) și, în special, articolul 2 alineatul (2) din Statutul funcționarilor,

după consultarea Comitetului pentru Statutul funcționarilor,

întrucât:

(1)

Este necesar ca instituțiile să intensifice investiția în formarea profesională a personalului lor.

(2)

O cooperare interinstituțională mai amplă în acest domeniu ar permite realizarea de sinergii la nivelul resurselor umane și financiare necesare, consolidând în același timp schimburile între instituții și răspândirea unor valori comune și a unor practici profesionale armonizate.

(3)

În acest scop, este necesar să i se încredințeze unui organism interinstituțional comun mijloace consacrate anumitor tipuri de acțiuni pentru formarea profesională a funcționarilor și agenților Comunităților Europene.

(4)

Din motive de economie și eficiență, este necesar ca acest organism interinstituțional comun să fie afiliat din punct de vedere administrativ unui organ interinstituțional existent, și anume Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene, creat prin Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului (2), cel puțin pentru început,

DECID:

Articolul 1

Instituirea Școlii Europene de Administrație

Se instituie Școala Europeană de Administrație, denumită în continuare „școala”.

Articolul 2

Sarcini

(1)   Școala pune în aplicare anumite acțiuni de formare profesională în numele și în cadrul orientărilor stabilite de către instituțiile semnatare ale prezentei decizii (denumite în continuare „instituțiile”), în scopul dezvoltării resurselor umane și dezvoltării carierei.

(2)   În funcție de cererile care îi sunt adresate de către instituții, școala:

(a)

concepe, organizează și evaluează acțiuni de formare;

(b)

facilitează participarea la acțiuni de formare externă;

(c)

poate îndeplini orice sarcină conexă și de sprijin pentru misiunea sa;

(3)   Secretarii generali ai instituțiilor, grefierul Curții de Justiție și reprezentantul Ombudsmanului European stabilesc și, după caz, modifică domeniile de formare încredințate școlii.

(4)   La cererea unei instituții, a unui organ, a unui oficiu sau a unei agenții, școala poate să îi acorde asistență, contra cost, în ceea ce privește expertiza de formare.

Articolul 3

Cereri, reclamații și contestații

Cererile și reclamațiile privind exercitarea atribuțiilor conferite în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) se adresează școlii. Orice contestație în aceste domenii este formulată împotriva Comisiei.

Articolul 4

Afiliere

(1)   Școala este afiliată din punct de vedere administrativ Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene, denumit în continuare „oficiul”.

(2)   Afilierea implică în special următoarele:

consiliul de administrație al oficiului exercită atribuțiile consiliului de administrație al școlii;

directorul școlii este directorul oficiului;

personalul școlii este repartizat pe posturile oficiului;

veniturile și cheltuielile școlii sunt integrate în bugetul oficiului.

(3)   Până la 15 februarie 2008 se poate pune capăt afilierii printr-o decizie a consiliului de administrație luată cu majoritate calificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European (3) și cu condiția ca cel puțin cinci instituții semnatare să fie în favoare.

Articolul 5

Punerea în aplicare

Secretarii generali ai Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, grefierul Curții de Justiție, secretarii generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și reprezentantul Ombudsmanului European iau de comun acord măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei decizii.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 ianuarie 2005.

Pentru Parlamentul European

Președintele

Josep BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

Jean ASSELBORN

Pentru Comisie

Președintele

José MANUEL BARROSO

Pentru Curtea de Justiție

Președintele

Vassilios SKOURIS

Pentru Curtea de Conturi

Președintele

Hubert WEBER

Pentru Comitetul Economic și Social European

Președintele

Anne-Marie SIGMUND

Pentru Comitetul Regiunilor

Președintele

Peter STRAUB

Ombudsmanul European

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 31/2005 (JO L 8, 12.1.2005, p. 1).

(2)  JO L 197, 26.7.2002, p. 53.

(3)  JO L 197, 26.7.2002, p. 56.


Top