EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0594

Regulamentul (CE) nr. 594/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a faptelor generatoare aplicabile în sectorul fructelor și legumelor proaspete și în cel al produselor transformate pe bază de fructe și legume

OJ L 94, 31.3.2004, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 12 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 12 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogat prin 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/594/oj

03/Volumul 55

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

12


32004R0594


L 094/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 594/2004 AL COMISIEI

din 30 martie 2004

de stabilire a faptelor generatoare aplicabile în sectorul fructelor și legumelor proaspete și în cel al produselor transformate pe bază de fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a regimului agromonetar pentru moneda euro (1), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2799/98 a instituit un nou regim agromonetar de la 1 ianuarie 1999. Normele de aplicare a acestui regim au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2808/98 al Comisiei (2). Acest regulament stabilește faptele generatoare ale cursurilor de schimb ce se aplică pe baza criteriilor indicate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98, fără a aduce atingere precizărilor sau derogărilor prevăzute, după caz, de reglementările din sectoarele în cauză. Astfel, este oportun să se stabilească și să se grupeze într-un singur regulament faptele generatoare ale cursurilor de schimb aplicabile în sectorul fructelor și legumelor proaspete și în cel al produselor transformate pe bază de fructe și legume.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (3) și Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume (4) au fost modificate de mai multe ori. Din motive de claritate, este, prin urmare, necesar să se abroge Regulamentul (CE) nr. 293/98 al Comisiei din 4 februarie 1998 de stabilire a faptelor generatoare în sectorul fructelor și legumelor, în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume, parțial în sectorul plantelor vii și al produselor din floricultură, precum și pentru anumite produse enumerate în anexa II la tratat și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1445/93 (5) și să se înlocuiască printr-un nou regulament.

(3)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1432/2003 al Comisiei din 11 august 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește recunoașterea organizațiilor de producători și recunoașterea prealabilă a grupurilor de producători (6) stabilește, în aplicarea articolului 11 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, volumul minim al producției comercializabile impus organizațiilor de producători recunoscute. Deoarece volumele în cauză sunt anuale, este necesar să se stabilească, în aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2799/98, faptul generator al cursului de schimb al acestor volume la 1 ianuarie din anul în cauză.

(4)

Articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 stabilește condițiile în care statele membre pot fixa o limită pentru suplimentele la compensația comunitară de retragere de pe piață plătite de fondurile operaționale. Aceste suplimente maxime sunt indicate de anexa II la Regulamentul (CE) nr. 103/2004 al Comisiei din 21 ianuarie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește regimul intervențiilor și al retragerilor de pe piață în sectorul fructelor și legumelor (7). Este necesar să se aplice cursului de schimb al acestei limite și al acestui supliment maxim faptul generator aplicabil compensației de retragere corespunzătoare.

(5)

Punctul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1433/2003 al Comisiei din 11 august 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește fondurile operaționale, programele operaționale și ajutorul financiar (8) stabilește valoarea maximă a cheltuielilor generale ce se pot include într-un program operațional. Deoarece suma în cauză este anuală, este necesar, în aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2799/98 și prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98, să se aplice acestei sume cursul de schimb aplicabil celorlalte elemente ale fondului operațional în cauză.

(6)

Articolul 3 alineatul (1) a patra liniuță din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 prevede că, în cazul unor retrageri de produse din sectorul fructelor și legumelor, faptul generator al cursului de schimb este în prima zi a lunii în care are loc operațiunea de retragere. Este necesar să se aplice această dispoziție nu numai operațiunilor de retragere efectuate în aplicarea articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, ci și, deoarece este vorba despre operațiuni corelate sau analoge, ajutorului acordat pentru cheltuielile de transport al fructelor și legumelor distribuite gratuit, prevăzut la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 103/2004, în aplicarea articolului 30 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, precum și sumelor maxime ale cheltuielilor de triere și de ambalare a produselor distribuite gratuit suportate în aplicarea articolului 30 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, în condițiile prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 103/2004.

(7)

Articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (9) prevede ca o sumă forfetară să se deducă din prețurile înregistrate, în conformitate cu dispozițiile alineatului (2) din articolul respectiv, în cazul în care aceste prețuri sunt constatate la nivelul comerțului angro/comerțului cu amănuntul. Este necesar să se aplice în acest caz, prin analogie, dispozițiile articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98.

(8)

Dispozițiile articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 trebuie să se aplice calculării valorii forfetare la import prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3223/94.

(9)

Pentru punerea în aplicare a articolului 5 alineatul (1) litera (a) și a articolului 5 alineatul (1a) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 („metoda facturii”), este necesar să se exprime în euro prețul de intrare al lotului în cauză. Prin analogie cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2808/98, cursurile de schimb aplicabile trebuie să fie cele în vigoare în ziua acceptării declarației vamale.

(10)

Restituirea la export prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 face parte din regimul schimburilor cu țările terțe instituit de titlul V din regulamentul respectiv. Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 trebuie să se aplice în consecință.

(11)

Un regim de ajutoare pentru producția anumitor produse transformate pe bază de tomate, piersici și pere este prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96. Acest regim prevede acordarea unui ajutor organizațiilor de producători. De asemenea, un regim de ajutoare pentru producția de smochine uscate și de prune uscate este prevăzut la articolul 6a din regulamentul respectiv. Acest regim prevede acordarea unui ajutor transformatorului sub rezerva plății unui preț minim producătorului. Datorită numărului foarte mare de operatori, transformatori sau organizații de producători în cauză, este necesar, în aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2799/98 și prin derogare de la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98, să se stabilească faptul generator al cursului de schimb în prima zi a lunii în care produsele sunt preluate de către transformator. Este necesar să se definească această preluare.

(12)

Este necesar să se aplice dispozițiile articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 prețului de cumpărare al stafidelor și al smochinelor uscate prevăzut la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

(13)

Articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 prevede un ajutor pentru depozitarea stafidelor și a smochinelor uscate. Acest ajutor este acordat pentru fiecare zi de depozitare efectivă. Din motive de practicabilitate administrativă și în aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2799/98, este necesar să se stabilească un fapt generator lunar pentru acordarea acestui ajutor.

(14)

Dispozițiile articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 trebuie aplicate prețului de vânzare al stafidelor și al smochinelor uscate deținute de organismele de depozitare, fixat în euro în avans, în aplicarea articolului 9 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

(15)

Este necesar să se aplice dispozițiile articolului 5 alineatul (4) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 pentru garanțiile prevăzute la articolul 9 alineatul (3) al doilea paragraf și la articolul 9 alineatul (7) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

(16)

Restituirea la export prevăzută la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 și taxa pentru exportul anumitor produse cu adaos de zahăr prevăzută la articolul 20 din regulamentul respectiv se integrează în regimul schimburilor cu țările terțe instituit în temeiul titlului II din regulamentul respectiv. Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 trebuie, prin urmare, aplicat.

(17)

Regimul instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2202/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 de introducere a unui plan de ajutor al Comunității pentru producătorii de anumite fructe citrice (10) prevede un ajutor destinat organizațiilor de producători pentru cantitățile de lămâi, grepfrut și pomelo, portocale, mandarine, clementine și satsuma livrate unor transformatori în cadrul unor contracte. Datorită numărului foarte mare de operatori, transformatori sau producători în cauză, este necesar, în aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2799/98 și prin derogare de la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98, să se stabilească faptul generator al cursului de schimb în prima zi a lunii în care transformatorul preia produsele. Această preluare are loc în momentul întocmirii certificatului de livrare prevăzut la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2003 al Comisiei din 1 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96 al Consiliului de instituire a unui regim de ajutor pentru producătorii de anumite fructe citrice (11).

(18)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comun al Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete și al Comitetului de gestionare a produselor transformate pe bază de fructe și legume,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII

Articolul 1

Definiții

(1)   Definițiile indicate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98 se aplică în sensul prezentului regulament.

(2)   În sensul prezentului regulament, se înțelege prin „preluarea unui lot” începerea livrării fizice a acestuia.

CAPITOLUL II

FRUCTE ȘI LEGUME PROASPETE

Articolul 2

Organizații de producători

Pentru conversia în euro a volumului minim de producție comercializabilă stabilit la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1432/2003, faptul generator al cursului de schimb intervine la data de 1 ianuarie a anului în cauză.

Articolul 3

Fonduri operaționale

(1)   Pentru aplicarea articolului 15 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, cursul de schimb al suplimentelor maxime stabilite de anexa II la Regulamentul (CE) nr. 103/2004 este cursul de schimb aplicabil compensației comunitare de retragere în cauză, stabilit în aplicarea articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2)   Faptul generator al cursului de schimb aplicabil sumei forfetare stabilite la punctul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1433/2003 intervine la data de 1 ianuarie a anului în care se aplică suma respectivă.

Articolul 4

Intervenții, retrageri, cheltuieli de transport, de triere și de ambalare

(1)   Faptul generator al cursului de schimb aplicabil compensației comunitare de retragere stabilite de anexa V la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 intervine în prima zi a lunii în care are loc operațiunea de retragere.

(2)   Cursul de schimb aplicabil cheltuielilor de transport forfetare prevăzute la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 103/2004 și stabilite de anexa V la regulamentul respectiv este cursul de schimb determinat în conformitate cu alineatul (1).

(3)   Cursul de schimb aplicabil cheltuielilor de triere și de ambalare forfetare stabilite la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 103/2004 este cursul de schimb determinat în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 5

Regimul prețului de intrare

(1)   Pentru exprimarea, în moneda națională a unui stat neparticipant, a sumei forfetare prevăzute de articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 3223/94, faptul generator al cursului de schimb este ziua constatării prețului în cauză.

(2)   Pentru calculul valorii forfetare de import prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3223/94, faptul generator al cursului de schimb al prețurilor reprezentative este ziua în care se aplică aceste prețuri.

(3)   Pentru aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) și a articolului 5 alineatul (1a) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 3223/94, faptul generator al cursului de schimb este acceptarea declarației vamale.

Articolul 6

Restituiri

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 se aplică restituirii la export prevăzute la articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

CAPITOLUL III

PRODUSE TRANSFORMATE PE BAZĂ DE FRUCTE ȘI LEGUME

Articolul 7

Ajutor pentru transformarea tomatelor, piersicilor, perelor, smochinelor și prunelor uscate

(1)   Faptul generator al cursului de schimb aplicabil ajutorului destinat organizațiilor de producători prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, în ceea ce privește tomatele, piersicile și perele, precum și ajutorului pentru producția de smochine uscate și prune uscate prevăzut la articolul 6a alineatul (1) din regulamentul respectiv intervine în prima zi a lunii în care are loc preluarea produselor de către transformator.

(2)   Faptul generator al cursului de schimb aplicabil prețului minim prevăzut la articolul 6a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 intervine în prima zi a lunii în care are loc preluarea produselor de către transformator.

Articolul 8

Ajutoare pentru stafide și pentru smochinele uscate

(1)   Faptul generator al cursului de schimb aplicabil prețului de cumpărare prevăzut la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 intervine în ziua preluării produselor de către organismul de depozitare în sensul alineatului (1) din articolul respectiv.

(2)   Faptul generator al cursului de schimb aplicabil ajutorului pentru depozitare prevăzut la articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 intervine în prima zi a lunii pentru care este acordat ajutorul.

(3)   Faptul generator al cursului de schimb aplicabil prețului de vânzare al stafidelor și al smochinelor uscate deținute de organismele de depozitare, stabilit în avans în conformitate cu articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, intervine în ziua în care are loc preluarea produselor de către cumpărător sau în ziua în care se face plata, în cazul în care aceasta este anterioară.

(4)   Faptul generator al cursului de schimb aplicabil valorii în euro a garanțiilor prevăzute la articolul 9 alineatul (3) al doilea paragraf și la articolul 9 alineatul (7) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 intervine în ziua prezentării ofertei sau cererii de cumpărare.

Articolul 9

Restituiri

Faptul generator al cursului de schimb aplicabil restituirii la export prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 și taxei de export prevăzute la articolul 20 din regulamentul respectiv este acceptarea declarației vamale.

CAPITOLUL IV

CITRICE DESTINATE TRANSFORMĂRII

Articolul 10

Ajutor destinat organizațiilor de producători de citrice

Faptul generator al cursului de schimb aplicabil ajutorului pentru organizațiile de producători prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2202/96 intervine în prima zi a lunii în care are loc livrarea produselor la unitatea de transformare, în sensul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2003.

CAPITOLUL V

ABROGAREA ȘI DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Regulamentul (CE) nr. 293/98 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 martie 2004.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 349, 24.12.1998, p. 36, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2304/2003 (JO L 342, 30.12.2003, p. 6).

(3)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(4)  JO L 297, 21.11.1996, p. 29, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2004 al Comisiei (JO L 64, 2.3.2004, p. 25).

(5)  JO L 30, 5.2.1998, p. 16, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1410/1999 (JO L 164, 30.6.1999, p. 53).

(6)  JO L 203, 12.8.2003, p. 18.

(7)  JO L 16, 23.1.2004, p. 3.

(8)  JO L 203, 12.8.2003, p. 25.

(9)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1947/2002 (JO L 299, 1.11.2002, p. 17).

(10)  JO L 297, 21.11.1996, p. 49, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1933/2001 al Comisiei (JO L 262, 2.10.2001, p. 6).

(11)  JO L 317, 2.12.2003, p. 5.


ANEXĂ

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 293/98

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 9

Articolul 10 prima liniuță

Articolul 10 a doua liniuță

Articolul 9

Articolul 10 a treia liniuță

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 11

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 12


Top