EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0445

Regulamentul (CE) nr. 445/2004 al Comisiei din 10 martie 2004 de modificare a anexei I la Directiva 92/118/CEE a Consiliului în ceea ce privește intestinele de animale, untura și grăsimile topite, precum și carnea de iepure și de vânat de crescătorieText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 72, 11.3.2004, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 60 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 60 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 180 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogare implicită prin 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/445/oj

03/Volumul 54

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

60


32004R0445


L 072/60

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 445/2004 AL COMISIEI

din 10 martie 2004

de modificare a anexei I la Directiva 92/118/CEE a Consiliului în ceea ce privește intestinele de animale, untura și grăsimile topite, precum și carnea de iepure și de vânat de crescătorie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/42/CE a Comisiei (2), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 92/118/CEE stabilește norme comunitare ce definesc condițiile de sănătate animală și publică care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse de origine animală.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitar-veterinare privind subproduselor animale care nu sunt destinate consumului uman (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 808/2003 al Comisiei (4), stabilește norme comunitare aplicabile produselor de origine animală care nu sunt destinate consumului.

(3)

Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2002 de modificare a Directivelor 90/425/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului privind condițiile de sănătate care se aplică în cazul subproduselor de origine animală (5), a modificat în mod substanțial Directiva 92/118/CEE, în special pentru a reduce sfera sa de aplicare, astfel încât aceasta să cuprindă numai produsele de origine animală destinate consumului uman și agenții patogeni.

(4)

În scopul clarificării legislației comunitare, este necesară o mai bună precizare a sferei de aplicare a Directivei 92/118/CEE.

(5)

Prin urmare, este necesară modificarea Directivei 92/118/CEE.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări la Directiva 92/118/CEE

(1)   Titlul capitolului 2 din anexa I la Directiva 92/118/CEE se înlocuiește cu următorul titlu:

„Intestine de animale destinate consumului uman”.

(2)   Titlul capitolului 9 din anexa I la Directiva 92/118/CEE se înlocuiește cu următorul titlu:

„Untură și grăsimi topite destinate consumului uman”.

(3)   Titlul capitolului 11 din anexa I la Directiva 92/118/CEE se înlocuiește cu următorul titlu:

„Carne de iepure și de vânat de crescătorie destinată consumului uman”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și punerea în aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 martie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 62, 15.3.1993, p. 49.

(2)  JO L 13, 18.1.2003, p. 24.

(3)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

(4)  JO L 117, 13.5.2003, p. 1.

(5)  JO L 315, 19.11.2002, p. 14.


Top