Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0060

Regulamentul (CE) nr. 60/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de instituire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului în vederea aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

OJ L 9, 15.1.2004, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 202 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 202 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 166 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Latest consolidated version: 14/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/60(1)/oj

03/Volumul 52

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

202


32004R0060


L 009/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 60/2004 AL COMISIEI

din 14 ianuarie 2004

de instituire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului în vederea aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 41 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Normele privind regimul producției și schimburilor comerciale pentru piața zahărului inserate în Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1) prin Actul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei (denumit în continuare „actul de aderare”) vor fi aplicabile de la 1 mai 2004, adică cu două luni înainte de sfârșitul anului de comercializare 2003/2004. Sunt, deci, necesare măsuri tranzitorii pentru a se trece de la regimul producției și schimburilor comerciale în vigoare în Republica Cehă, în Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (denumite în continuare „noile state membre”) la cel prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1260/2001.

(2)

Pentru anul de comercializare 2003/2004, producția de zahăr a noilor state membre a fost în întregime realizată în conformitate cu regimurile interne și o mare parte din aceasta va fi introdusă pe piață înainte de 1 mai 2004. Prin urmare, dispozițiile privind prețurile, acordurile interprofesionale și autofinanțarea prevăzute la articolele 2-6 și 10-21 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 nu trebuie să se aplice înainte de 1 iulie 2004. Neaplicarea regimului de autofinanțare și a dispozițiilor privind prețul zahărului produs înainte de 1 iulie 2004 înseamnă că regimul restituirilor la export prevăzut la articolele 27-31 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 și regimul intervenției și al restituirilor pentru producție prevăzut la articolele 7, 8 și 9 din același regulament nu trebuie să se aplice înainte de 1 iulie 2004.

(3)

În cazul izoglucozei, producția este stabilă și conformă cu cererea. Este, prin urmare, necesar să se stabilească o parte adecvată din cantitățile de bază de izoglucoză definită pentru noile state membre producătoare de izoglucoză pentru a facilita tranziția și a asigura echilibrul între producție și consum în cadrul Comunității extinse. Cu toate acestea, pentru a garanta același tratament pentru izoglucoză și pentru zahăr, articolele 2-21 și 27-31 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 trebuie să se aplice izoglucozei în noile state membre numai de la 1 iulie 2004.

(4)

Actul de aderare fixează necesarul maxim de aprovizionare pentru întreprinderea producătoare de zahăr din Slovenia la 19 585 tone. Pentru a garanta aprovizionarea acestei întreprinderi cu zahăr brut destinat rafinării între 1 mai și 30 iunie 2004, trebuie să se stabilească o parte adecvată din necesarul maxim de aprovizionare pentru această perioadă.

(5)

Există un risc considerabil de perturbare a piețelor din sectorul zahărului din cauza produselor introduse în scopuri speculative în noile state membre înainte de aderare. În vederea aderării noilor state membre, trebuie adoptate dispoziții care să faciliteze tranziția, pentru a se evita astfel de activități. Dispoziții similare au fost deja adoptate în ceea ce privește schimburile de produse agricole, ținând cont de aderarea Republicii Cehe, a Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei prin Regulamentul (CE) nr. 1972/2003 (2). Sunt necesare norme distincte pentru a se ține cont de particularitățile sectorului zahărului.

(6)

Capitolul 5 din anexa IV la actul de aderare prevede că mărfurile plasate la data aderării sub diferite tipuri de regimuri de suspendare sunt scutite de taxe vamale atunci când sunt puse în liberă circulație, în cazul în care îndeplinesc anumite condiții. Cu toate acestea, în sectorul zahărului, riscul ca această posibilitate să fie utilizată în scopuri speculative este mare. În plus, acest lucru i-ar autoriza pe operatori să se sustragă de la obligația instituită în regulament de a elimina de pe piață, pe speze proprii, surplusul de zahăr sau de izoglucoză identificat de autoritățile din noul stat membru sau de a plăti unele taxe, în cazul în care nu pot prezenta dovada eliminării acestor cantități. Este, prin urmare, necesar ca produsele care prezintă un astfel de risc să facă obiectul unor taxe vamale la data la care sunt puse în liberă circulație.

(7)

În plus, în conformitate cu actul de aderare, este necesar să fie eliminate de pe piață cantitățile din stocurile de zahăr sau de izoglucoză care depășesc stocurile normale reportate, iar costurile trebuie să fie suportate de noul stat membru. Stabilirea stocurilor excedentare se va face de către Comisie pe baza evoluției schimburilor comerciale și a tendințelor în materie de producție și de consum în noile state membre, pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2000 și 30 aprilie 2004. Pentru această procedură, pe lângă zahăr și izoglucoză, trebuie, de asemenea, să fie considerate ca posibile ținte ale speculei și alte produse cu un conținut echivalent de zahăr. În situațiile în care surplusul de zahăr și de izoglucoză determinat nu este eliminat de pe piața comunitară până la 30 aprilie 2005 cel târziu, noul stat membru va fi considerat responsabil din punct de vedere financiar pentru cantitatea în cauză. Suma pe care va trebui să o plătească noul stat membru bugetului comunitar în cazul în care stocurile excedentare nu au fost eliminate trebuie să fie restituirea la export cea mai ridicată aplicabilă în perioada 1 mai 2004 - 30 aprilie 2005.

(8)

Este atât în interesul Comunității, cât și în cel al noilor state membre să împiedice, pe cât posibil, acumularea stocurilor excedentare și, în orice caz, să identifice operatorii sau indivizii implicați în importante mișcări de natură speculativă. În acest scop, noile state membre trebuie să dispună, la 1 mai 2004, de un sistem care să le permită să identifice persoanele responsabile pentru astfel de activități.

(9)

Pentru determinarea și eliminarea stocurilor excedentare astfel identificate, noile state membre trebuie să comunice Comisiei statisticile cele mai recente privind schimburile comerciale, producția și consumul de produse avute în vedere, precum și dovada eliminării de pe piață a stocurilor excedentare identificate la data limită fixată.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

SECȚIUNEA 1

Măsuri tranzitorii în vederea aderării

Articolul 1

Aplicabilitatea anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001

Articolele 2-21 și 27-31 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 nu se aplică în perioada 1 mai 2004 - 30 iunie 2004 Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei (denumite în continuare „noile state membre”).

Articolul 2

Cotele de izoglucoză

Pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2004 și 30 iunie 2004, cantitățile de bază pentru izoglucoză A și B pentru noile state membre producătoare de izoglucoză vor fi următoarele:

 

Cantitatea de bază A în tone de substanță uscată

Cantitatea de bază B în tone de substanță uscată

Ungaria

21 271

1 667

Polonia

4 152

312

Slovacia

6 254

837

Articolul 3

Importuri preferențiale de zahăr din trestie

Pentru a-și acoperi cererea pentru rafinarea zahărului brut din trestie în perioada cuprinsă între 1 mai 2004 și 30 iunie 2004, Slovenia este autorizată să elibereze în această perioadă certificate pentru „zahărul special preferențial” în limita a 3 264 tone, exprimat în echivalent de zahăr alb și în condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1159/2003 al Comisiei (3).

SECȚIUNEA 2

Măsuri tranzitorii pentru evitarea speculei

Articolul 4

Definiții

În sensul prezentei secțiuni, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

1.

„zahăr”:

(a)

zahărul din sfeclă și zahărul din trestie, în formă solidă, inclus la codul NC 1701;

(b)

siropul de zahăr inclus la codurile NC 1702 60 95, 1702 90 99 și 2106 90 59;

(c)

siropul de inulină inclus la codurile NC 1702 60 80 și 1702 90 80;

2.

„izoglucoză”: produsul inclus la codurile NC 1702 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 și 2106 90 30;

3.

„produse transformate”: produsele cu adaos de zahăr sau cu un conținut echivalent de zahăr de peste 10 %, obținute prin transformarea produselor agricole;

4.

„fructoză”: fructoza pură din punct de vedere chimic inclusă la codul NC 1702 50 00.

Articolul 5

Regimul de suspendare

(1)   Prin derogare de la capitolul 5 din anexa IV la actul de aderare și de la articolele 20 și 214 din Regulamentul (CE) nr. 2913/92 al Consiliului (4), produsele incluse la codurile NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 și 2202, cu excepția celor enumerate la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1972/2003, fac obiectul taxei la import erga omnes, inclusiv al oricărei taxe suplimentare aplicabile în ziua în care sunt puse în liberă circulație, cu condiția ca:

(a)

înainte de 1 mai 2004, să se fi aflat în liberă circulație în Comunitate în componența pe care o avea aceasta la 30 aprilie 2004 sau într-un nou stat membru și

(b)

la 1 mai 2004:

(i)

să fie depozitate temporar;

(ii)

să facă obiectul uneia din destinațiile vamale sau unuia din regimurile vamale prevăzute la articolul 4 alineatul (15) litera (b) și la articolul 4 alineatul (16) literele (b)-(g) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 în cadrul Comunității sau

(iii)

să fie transportate în interiorul Comunității extinse după îndeplinirea formalităților de export.

Cu excepția zahărului C din sfeclă rafinat, a siropului de izoglucoză C și a siropului de inulină C, incluse la codurile NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 și respectiv 1702 90 80, acest prim paragraf nu se aplică produselor exportate din Comunitatea celor Cincisprezece, în cazul în care importatorul prezintă dovada că țara exportatoare nu a solicitat nici o restituire la export pentru produsele în cauză. La cererea importatorului, exportatorul se asigură că autoritatea competentă aplică o adnotare pe declarația de export care certifică faptul că țara exportatoare nu a solicitat nici o restituire la export pentru produsele în cauză.

(2)   Prin derogare de la capitolul 5 din anexa IV la actul de aderare și de la articolele 20 și 214 din Regulamentul (CE) nr. 2913/92, produsele incluse la codurile NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 și 2202, cu excepția celor enumerate la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1972/2003 al Comisiei, provenite din țări terțe, fac obiectul taxei la import erga omnes, inclusiv al oricărei taxe suplimentare aplicabile în ziua în care sunt puse în liberă circulație, cu condiția:

(a)

să facă obiectul regimului de perfecționare activă prevăzut la articolul 4 alineatul (16) litera (d) sau al celui de admitere temporară prevăzut la articolul 4 alineatul (16) litera (f) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 într-un nou stat membru la 1 mai 2004;

(b)

să fie puse în liberă circulație la 1 mai 2004 sau după această dată.

Articolul 6

Stocuri anormale

(1)   Comisia stabilește, la 31 octombrie 2004 cel târziu, pentru fiecare nou stat membru, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001, cantitatea de zahăr ca atare sau de zahăr sub formă de produse transformate, izoglucoză și fructoză care depășește cantitatea considerată ca fiind un stoc reportat normal la 1 mai 2004 și care trebuie eliminată de pe piață pe spezele noilor state membre.

Pentru a stabili această cantitate excedentară, se ține cont, în special, de evoluția observată în timpul anului de dinaintea aderării față de anii precedenți în ceea ce privește:

(a)

cantitățile importate și exportate de zahăr ca atare sau de zahăr sub formă de produse transformate, cum sunt izoglucoza și fructoza;

(b)

producția, consumul și stocurile de zahăr și de izoglucoză;

(c)

circumstanțele în care s-au constituit stocurile.

(2)   Noul stat membru în cauză asigură eliminarea de pe piață a unei cantități de zahăr sau de izoglucoză, fără intervenția comunitară, egală cu cantitatea excedentară prevăzută la alineatul (1), până la 30 aprilie 2005 cel târziu:

(a)

exportând-o fără restituiri din partea Comunității;

(b)

utilizând-o în sectorul combustibililor;

(c)

denaturând-o, fără a primi ajutoare, pentru hrana animalelor, în conformitate cu titlurile III și IV din Regulamentul (CEE) nr. 100/72 (5).

(3)   Pentru aplicarea alineatului (2), autoritățile competente din noul stat membru trebuie să dispună la 1 mai 2004 de un sistem de identificare a cantităților excedentare, schimbate sau transformate, de zahăr ca atare sau de produse transformate din zahăr, izoglucoză și fructoză, deținute de principalii operatori în cauză. Acest sistem se poate baza, în special, pe urmărirea importurilor, supravegherea fiscală, anchetarea conturilor și a stocurilor fizice ale operatorilor și poate conține unele măsuri cum ar fi garanțiile care să acopere riscurile. Acest sistem de identificare se bazează pe evaluarea riscurilor, care ține în mod adecvat cont de următoarele criterii:

tipul de activitate a operatorilor în cauză;

capacitatea echipamentelor de stocare;

nivelul de activitate.

Noul stat membru utilizează acest sistem pentru a-i constrânge pe operatorii în cauză să elimine de pe piață, pe speze proprii, o cantitate echivalentă de zahăr sau de izoglucoză din cantitatea lor excedentară individuală. Operatorii în cauză prezintă noului stat membru dovezi satisfăcătoare că produsele au fost eliminate de pe piață până la 30 aprilie 2005 cel târziu.

În cazul în care nu este furnizată această dovadă, noul stat membru facturează o sumă egală cu cantitatea în cauză înmulțită cu taxele la import cele mai ridicate aplicabile produsului în cauză în cursul perioadei cuprinse între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2005, majorată cu 1,21 euro la 100 kg în echivalent de zahăr alb sau de substanță uscată.

Suma prevăzută la al treilea paragraf este imputabilă bugetului național al noului stat membru.

(4)   Atunci când zahărul sau izoglucoza sunt eliminate în conformitate cu alineatul (2) litera (a), operatorii în cauză fac dovada exportului până la 31 iulie 2005 cel târziu, prezentând:

(a)

licențele de export eliberate în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1291/2000 (6) și (CE) nr. 1464/95 ale Comisiei (7);

(b)

documentele prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, necesare pentru eliberarea garanției.

Image

Licența de export prevăzută la litera (a) este valabilă de la data eliberării și până la 1 mai 2005.

Articolul 7

Dovada eliminării furnizată de noile state membre

(1)   Până la 31 iulie 2005 cel târziu, statele membre comunică Comisiei dovada eliminării de pe piață, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), a cantității excedentare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și precizează metoda utilizată.

(2)   În cazurile în care nu se furnizează dovada eliminării de pe piață în conformitate cu alineatul (1), pentru o parte sau pentru întreaga cantitate excedentară, noul stat membru achită o sumă egală cu cantitatea neeliminată înmulțită cu taxele la import cele mai ridicate aplicabile zahărului alb inclus la codul NC 1701 99 10 în cursul perioadei cuprinse între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2005. Această sumă este imputabilă bugetului comunitar până la 30 noiembrie 2005 cel târziu și se ia în considerare la calcularea taxelor pentru producție pentru anul de comercializare 2004/2005.

Articolul 8

Controlul

(1)   Noile state membre iau toate măsurile necesare pentru aplicarea acestei secțiuni și stabilesc procedurile de control necesare pentru eliminarea cantității excedentare prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

(2)   Noile state membre comunică Comisiei, până la 31 iulie 2004 cel târziu:

(a)

informații privind sistemul stabilit pentru identificarea cantităților excedentare prevăzute la articolul 6 alineatul (3) primul paragraf;

(b)

cantitățile de zahăr, de izoglucoză, de fructoză și de produse transformate importate și exportate lunar în perioada cuprinsă între 1 mai 2000 și 30 aprilie 2004, comunicate separat pentru importurile și exporturile către Comunitate în componența sa de la 30 aprilie 2004, noile state membre și țările terțe;

(c)

pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2000 și 30 aprilie 2004, cantitățile de zahăr și de izoglucoză produse anual, defalcate după caz în producție în cadrul cotelor și producție în afara cotelor, și consumate anual;

(d)

pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2000 și 1 mai 2004, stocurile de zahăr și de izoglucoză deținute la data de 1 mai a fiecărui an.

SECȚIUNEA 3

Dispoziție finală

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 mai 2004, sub rezerva intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 ianuarie 2004.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Actul de aderare.

(2)  JO L 293, 11.11.2003, p. 3.

(3)  JO L 162, 1.7.2003, p. 25.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 12, 15.1.1972, p. 15.

(6)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1.

(7)  JO L 144, 28.6.1995, p. 14.


Top