Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0065

Directiva 2004/65/CE a Comisiei din 26 aprilie 2004 de modificare a Directivei 2003/68/CE privind termenele de aplicareText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 125, 28.4.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/65/oj

03/Volumul 56

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

42


32004L0065


L 125/43

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2004/65/CE A COMISIEI

din 26 aprilie 2004

de modificare a Directivei 2003/68/CE privind termenele de aplicare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), în special, articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/68/CE a Comisiei (2) modifică Directiva 91/414/CEE a Consiliului pentru a include trifloxistrobin, carfentrazon-etil, mesotrion, fenamidon și izoxaflutol ca substanțe active în anexa I la directiva menționată anterior.

(2)

După includerea unei noi substanțe active, statelor membre trebuie să li se acorde un termen rezonabil pentru a pune în aplicare dispozițiile din Directiva 91/414/CEE privind produsele fitofarmaceutice care conțin această substanță activă și, în special, pentru a reexamina autorizațiile provizorii existente și, până la sfârșitul acestui termen, pentru a le transforma în autorizații definitive, pentru a le modifica sau pentru a le retrage în conformitate cu dispozițiile din Directiva 91/414/CEE.

(3)

Termenele prevăzute de Directiva 2003/68/CE pentru punerea în aplicare nu corespund cu termenele prevăzute pentru alte substanțe active noi. În vederea armonizării condițiilor aplicabile tuturor substanțelor în faza actuală de reexaminare, trebuie evitată orice diferență considerabilă dintre termenele care se aplică diferitelor substanțe active noi.

(4)

Prin urmare, este necesar ca Directiva 2003/68/CE să fie modificată în mod corespunzător.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Articolul 3 din Directiva 2003/68/CE se modifică după cum urmează:

 

Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru fiecare produs fitosanitar autorizat care conține trifloxistrobin, carfentrazon-etil, mesotrion, fenamidon sau izoxaflutol fie ca substanță activă unică, fie ca una dintre substanțele active menționate în anexa I la Directiva 91/414/CEE, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la directiva menționată anterior, până la 30 septembrie 2003. În urma acestei evaluări, statele membre hotărăsc dacă produsul îndeplinește condițiile stabilite la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE.

Ca urmare a acestei hotărâri:

(a)

în cazul în care un produs conține trifloxistrobin, carfentrazon-etil, mesotrion, fenamidon sau izoxaflutol ca substanță activă unică, după caz, statele membre modifică sau retrag autorizația până la 31 martie 2005 sau

(b)

în cazul în care un produs conține trifloxistrobin, carfentrazon-etil, mesotrion, fenamidon sau izoxaflutol ca una dintre substanțele active din produs, după caz, statele membre modifică sau retrag autorizația până la 31 martie 2005 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau retragere în directiva sau directivele respective prin care substanța sau substanțele în cauză au fost adăugate în anexa I la Directiva 91/414/CEE, indiferent care este data cea mai recentă.”

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/30/EC a Comisiei (JO L 77, 13.3.2004, p. 50).

(2)  JO L 177, 16.7.2003, p. 12.


Top