EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

Decizia Consiliului din 4 octombrie 2004 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

05/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

130


32004D0740


L 326/45

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 4 octombrie 2004

privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

(2004/740/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă,

întrucât:

(1)

Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă are un rol preponderent în punerea în aplicare a obiectivelor strategiei de la Lisabona privind ocuparea forței de muncă și piața muncii. În 2003, reforma strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă a pus accentul pe o orientare pe termen mediu și pe importanța punerii în aplicare a tuturor politicilor recomandate în cadrul liniilor directoare pentru ocuparea forței de muncă.

(2)

Liniile directoare pentru ocuparea forței de muncă trebuie să facă obiectul unei revizuiri complete doar o dată la trei ani, actualizarea în cursul anilor intermediari trebuind să fie strict limitată. Grupul operativ la nivel european însărcinat cu ocuparea forței de muncă a pledat mai degrabă pentru recomandări mai energice și o utilizare mai eficientă a procesului de examinare de către omologi decât în favoarea unei noi modificări a liniilor directoare.

(3)

Concluziile obținute de grupul operativ la nivel european în privința ocupării forței de muncă și examinarea planurilor de acțiune naționale pentru ocuparea forței de muncă în statele membre, cuprinse în raportul comun privind ocuparea forței de muncă 2003-2004, arată că statele membre și partenerii sociali ar trebui să îmbunătățească în primul rând capacitatea de adaptare a lucrătorilor și întreprinderilor la evoluția contextului economic și la nevoile pieței muncii, să stimuleze cât mai multe persoane să intre și să rămână pe piața muncii și să facă din muncă o veritabilă opțiune pentru toți, inclusiv prin facilitarea accesului tinerilor șomeri la un prim loc de muncă și prin încurajarea lucrătorilor mai în vârstă să rămână pe piața muncii, să investească mai mult și mai eficient în capitalul uman și în educație și în formare pe tot parcursul vieții, precum și în cercetare și dezvoltare, inclusiv în platformele de excelență, și să asigure aplicarea efectivă a reformelor printr-o mai bună administrare, străduindu-se în special să îmbunătățească participarea democratică, să-i convingă pe cetățeni de necesitatea reformelor și să consolideze legăturile între finanțarea de către Uniunea Europeană, în special de către Fondul Social European, și aplicarea liniilor directoare europene privind ocuparea forței de muncă. Aceste priorități se înscriu pe deplin în logica liniilor directoare prezente și pot fi urmărite în acest cadru.

(4)

Liniile directoare privind ocuparea forței de muncă se aplică noilor state membre din momentul aderării.

(5)

În afară de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă, statele membre ar trebui să pună în aplicare pe deplin marile orientări ale politicilor economice și să vegheze pentru ca acțiunea acestora să fie perfect coerentă cu păstrarea unor finanțe publice sănătoase și stabilitatea macroeconomică,

DECIDE:

Articol unic

Liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă în statele membre, astfel cum sunt definite în anexa la Decizia 2003/578/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (3), se mențin și sunt luate în considerare de către statele membre în politicile lor de ocupare a forței de muncă.

Adoptată la Luxemburg, 4 octombrie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

A. J. DE GEUS


(1)  Aviz adoptat la 22 aprilie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Aviz adoptat la 29 septembrie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 197, 5.8.2003, p. 13.


Top